ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin Ansell şirketler grubu (buradan sonra: “Ansell”, “biz”, “bize”, “bizim”) tarafından, global ve yerel web sitelerimizi (buradan sonra: “Web Sitesi”) ziyaretinizin, bizimle e-posta, telefon, faks ve sosyal medya kanalları üzerinden iletişimizin bir parçası olarak, işlenmesiyle ilgilidir. 

Kişisel verileri tanımlama bilgileri (cookies), sosyal eklentiler ve diğer tür izleme teknolojileriyle nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Tanımlama Bilgileri Politikamızı incelemenizi rica ederiz.

1. GENEL OLARAK

1.1. Bize privacy@ansell.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabilirsiniz.

1.2. Bu Gizlilik Politikasında belirli kanun ve yönetmeliklere yapılan bütün atıflar aynı zamanda, idari kararlar da dahil olmak üzere söz konusu kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, yerine koymaları ve iptalleri de içermektedir.

1.3. Ansell'in, bu Gizlilik Politikasını zaman zaman ve kendi takdirine bağlı olarak değiştirme, tadil veya tashih etme hakkı mahfuzdur. Bu türden değişiklik, tadilat veya tashihler Web Sitesi üzerinden ilan edilecektir. Değişiklik, tadilat veya tashihleri kabul etmiyorsanız, artık Web Sitemizi daha fazla kullanma izniniz yoktur. 

2. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİN TÜRLERİ

2.1. Web sitemizi ve sosyal medya kanallarımızı her kullandığınızda şunları toplarız:

 • IP adresiniz, tarayıcı türünüz, coğrafi konumunuz ve işletim sisteminiz gibi kullandığınız cihazla ilişkili teknik bilgiler;
 • Ziyaret etme süreniz, hangi bağlantıları tıkladığınız, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve bir sayfayı kaç kez ziyaret ettiğiniz gibi göz atma davranışlarınızla ilgili bilgiler.

2.2. Web sitemizdeki iletişim formunu doldurduğunuzda veya e-posta, telefon, faks veya sosyal medya kanalları aracılığıyla bize ulaştığınızda, aşağıdakileri toplarız:

 • Bize sağladığınız isim, e-posta adresi, mektup adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, ülkeniz ve çalıştığınız şirket gibi temel kimlik bilgileri;
 • İletişiminizin veya sorunuzun içeriği ve iletişimin kendisinin teknik detayları (bizim tarafımızda kiminle iletişime geçtiğiniz, tarih, saat, vs.);
 • Kullanılan iletişim ortamıyla ilgili tercihleriniz;
 • Sosyal medya kanallarındaki profilinizde yer alan herkese açık bilgiler;
 • Bize vermeyi seçtiğiniz diğer bütün kişisel veriler.

2.3. Yukarıda listelenen tüm kişisel veriler arasından doğrudan sizden edindiğimiz veriler. İş ortaklarından, tercihleriniz ve sörf davranışlarınız hakkında ek bilgiler almamız söz konusu olabilir. Bu tarafların sizin hakkınızda topladığı ve başkalarının kullanımına açtığı kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, onların kendi gizlilik politikalarını incelemeniz rica olunur.

3. ANSELL'İN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANMA AMAÇLARI

3.1. Ansell, kişisel verilerinizi; Web Sitesi üzerinden, e-posta, telefon, faks veya sosyal medya kanalları yoluyla talep ettiğiniz bilgi, ürün ve hizmetleri size, kişiselleştirilmiş ve etkin bir biçimde sağlamak için işlemektedir.

3.2. Ansell kişisel verilerinizi pazarlama amaçları doğrultusunda, yani, size hedeflenmiş iletişimler, promosyonlar, teklifler ve Ansell ve seçilmiş ortaklarının diğer reklamlarını sunmak amacıyla işlemektedir.

3.3. Bizden zaten benzer ürün veya hizmetler satın almış ve kendi pazarlama materyallerimizle hedeflemek istediğimiz mevcut bir müşterimiz değilseniz, Ansell size iletişimleri, promosyonları, teklifleri, haber bültenlerini ve diğer reklamları, e-posta veya diğer kişiden kişiye elektronik iletişim kanalları yoluyla yalnızca, bu türden iletişimleri, promosyonları, teklifleri, haber bültenlerini ve diğer reklamları almak için açıkça rıza göstermişseniz gönderecektir.

3.4. Ansell kişisel verilerinizi; yasal yükümlülüklere uymak veya yetkili kolluk kuvvetleri veya onların temsilcileri, yargı makamları, yetkili veri koruma makamları dahil olmak üzere devlet kurumları veya makamlarının her türlü makul taleplerini karşılamak üzere işlemektedir.
Kişisel verileriniz, Ansell'in kendi inisiyatifiyle veya Web Sitesine kaydolmanız veya kullanmanız, sosyal medya kanallarımız veya bizimle kurduğunuz diğer iletişimlerinizle ilişkili olarak yasadışı bir edimde bulunduğunuz veya suç işlediğinize dair gerekçeli şüpheler varsa, kanıt olarak polise veya yargı makamlarına aktarılabilir.

3.5. Ansell olarak Web Sitemizi, reklamlarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirebilmek veya yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmek için kişisel verilerinizi istatistiksel analizler yapmak üzere işlemekteyiz.

3.6. Ansell, Web Sitesine, sosyal medya veya diğer iletişim kanallarına kaydolmanız veya bunları kullanmanızın (a) bir üçüncü tarafın geçerli kullanım koşullarının veya fikri mülkiyet haklarının veya herhangi bir hakkının ihlali, (b) Web Sitesinin, sosyal medya kanallarının veya diğer iletişim kanallarının güvenliği veya bütünlüğü için bir tehdit, (c) virüsler, Truva atları, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar veya diğer kötü amaçlı kodlardan dolayı Web Sitesi, sosyal medya kanalları veya diğer iletişim kanalları veya Ansell'in veya alt yüklenicilerinin destekleyici sistemleri için bir tehlike veya (d) herhangi bir şekilde nefret dolu, müstehcen, ayrımcı, ırkçı iftira içerikli, kindar, incitici veya başka yollarla uygunsuz veya yasadışı olarak değerlendirilmesi durumunda, Ansell'in, ortaklarının veya üçüncü bir tarafın yasal çıkarlarının korunması için kişisel verilerinizi işleyebilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ TEMELİ

4.1. Kişisel verilerinizin yukarıdaki Madde 3.3'te belirtilen amaç doğrultusunda işlenmesi. rızanıza dayanmaktadır. 

4.2. Kişisel verilerinizin Madde 3.1'de belirtilen amaç doğrultusunda işlenmesi durumunda ve bizimle bir sözleşmeye girmeden önce gerekli adımları atmak için kişisel verilerinizin işlenmesini söz konusu sözleşmenin yerine getirilmesi gerekliliğine veya bu sözleşmeye girme sürecine dayandırabiliriz.

4.3. Madde 3.4'te belirtilen amaç doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, Ansell'in uyması gereken yasal bir zorunluluk için gerekmektedir.  

4.4. Yukarıdaki Madde 3.1, 3.2, 3.5. ve 3.6.'da belirtilen amaçlar doğrultusunda, verilerinizin işlenmesi bizim aşağıdakiler gibi makul çıkarlarımız açısından gerekmektedir:

 • Mümkün olan en iyi deneyimi yaşamanızı güvence altına almak amacıyla Ansell Web Sitesinin, sosyal medya kanallarının, ürün ve hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi;
 • Web Sitemizin, sosyal medya kanallarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin yanlış kullanım ve yasadışı faaliyetlerden korunması;
 • Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, markalarımızın pazarlanması ve yönetilmesi ile ürün ve hizmetlerimizin genel olarak başarıyla ticarileştirilmesi.

5. ANSELL'İN VERİLERİNİZİ KİMLERE GÖNDERDİĞİ

5.1. Ansell olarak sizlere Web Sitemizi sunmak ve kişisel verileri bizim adımıza işlemeleri için üçüncü taraf sağlayıcılara güvenmekteyiz. Bu üçüncü taraf sağlayıcılara sizin kişisel verilerinizi Ansell adına işleme izni yalnızca, Ansell'in açık yazılı talimatıyla verilmektedir.

Ansell, tüm üçüncü taraf sağlayıcıların özenle seçildiğini ve kişisel verilerinizin güvenliğine ve bütünlüğüne riayet olmak zorunda olduklarını garanti etmektedir.

5.2. Ansell, kişisel verilerinizi Ansell grubu bünyesindeki diğer varlıklar ile paylaşabilir. Bununla birlikte, tüm Ansell varlıklarının, kişisel verilerinizle ilgili tüm işlemlerin bu Gizlilik Politikasında ortaya konanlarla uyumlu olması için gereken özeni göstermelerini güvence altına alacağız.

5.3. Ansell, kişisel verilerinizi, hukuki, yasal işlem, davalarla ilgili veya yetkili devlet makamlarının zorunlu gereklilikleri olması durumunda kamuya açıklayabilir.

5.4. Ansell, sizin açık izniniz olmaksızın, kişisel verilerinizi, Madde 5.1., 5.2 ve 5.3'te belirtilenlerin dışındaki hiç kimseye, kimliğinizin tanınmasına yol açabilecek bir biçimde göndermemektedir. Bununla birlikte Ansell, bu mal ve hizmetlerin pazarlanması, sergilenmesi ve satışına yönelik olarak, bu verileri ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanabilecek diğer kuruluşlara anonim veriler gönderebilir.

5.5. Birleşme, devralma veya iflas tasfiyesi söz konusu olduğunda Ansell, kişisel verilerinizi ellerinde bulunduran yeni şirket ve kuruluşların bu gizlilik politikasına bağlı kalmaya devam etmesini şart koşacaktır, aksi takdirde söz konusu şirketlerden ve kuruluşlardan sizden yeniden onay almasını talep edeceğiz.

6. KONUM VE AKTARIM

6.1. Ansell'in kişisel verilerinizi, bunları sağladığınız yargı çevresi dışındaki yerlerde bizim adımıza işleyen diğer Ansell kuruluşlarına veya üçüncü taraflara aktarması gerekebilir. 

Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde bulunuyorsanız, ürün ve hizmetleri sağlamak için gerekli olduğunda kişisel verileri AEA dışındaki ülkelerde bulunan Ansell varlıklarına aktarabileceğimizi dikkatinize sunarız. Tüm Ansell varlıkları, kişisel verilerin aktarılması için yasal bir temele sahip olma ve kişisel veriler için yeterli düzeyde bir koruma sağlamak için uygun önlemlerin alınması dahil Kişisel verilerle ilgili yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uymamızı güvence altına almak amacıyla AB standart sözleşme hükümlerine dayanan bir veri aktarma anlaşması imzalamıştır.

6.2. Ansell, anonim ve/veya toplulaştırılmış verileri, bunları temin ettiğiniz yargı çerçevesi dışındaki kuruluşlara aktarabilir. Bu tür bir aktarım gerçekleşirse, Ansell, verilerinizin güvenliğini ve bütünlüğünü ve kişisel verilerinizle ilgili olarak yürürlükteki amir kanunlar kapsamında kullanabileceğiniz tüm hakları temin etmek için güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

7. KALİTE GÜVENCELERİ

7.1. Ansell, yalnızca yukarıdaki 3. Maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli olan kişisel verileri işlemek için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır.

7.2. Kişisel verileriniz, yalnızca yukarıdaki 3. Maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için gerektiği kadar veya işlenmeleri izninizi geri aldığınız zamana kadar işlenir. Onayınızın geri çekilmesi, Web Sitemizin tamamını veya bir kısmını artık kullanamayacağınız anlamına gelebilir. Ansell, aşağıdaki durumlar haricinde, yukarıdaki 3. Maddede belirtilen amaçlar için artık gereksiz hale gelmeleri durumunda, kişisel verilerinizin kimliğinin belirlenmesini ortadan kaldıracaktır:

 • Kişisel verilerinizin tanınabilir tutulması yönünde Ansell'in veya diğer herhangi bir üçüncü tarafının öncelikli menfaati olması;
 • Ansell'in söz konusu verilerin kimliğinin belirlenmesini ortadan kaldırmasını önleyen, tasalara veya mevzuata dayalı bir yükümlülük veya adli veya idari bir emir.

7.3. Pazarlama çabalarımızın önemli bir yönünün, pazarlama materyallerimizin sizin için daha alakalı olmasını sağlamak olduğunu biliyorsunuz. Ansell bunu, sizin benzersiz profilinizi, bu Gizlilik Politikasının 2. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili karakteristik özelliklere dayalı olarak özelleştirmek suretiyle yapmaktadır ve daha sonra bu profili, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sizi alakadar edebilecek iletişimleri, promosyonları, teklifleri, haber bültenlerini ve diğer reklamları size sunmak için kullanmaktadır.

7.4. Ansell, kişisel verilerinizin yetkisiz erişim veya hırsızlıktan korunmasının yanı sıra kazara kaybolma, kurcalanma veya imha edilmesinin engellenmesi için gereken teknik ve kurumsal önlemleri alacaktır. Ansell'in veya üçüncü taraf işlemcilerin personeli tarafından erişim sadece bilinmesi gereken esasında ve sıkı gizlilik yükümlülüklerine tabi olacaktır. Bununla birlikte, güvenlik ve emniyetin asla kesin garanti verilemeyecek, en iyi gayretlere dayalı yükümlülükler olduğu bilinmektedir.

7.5. İletişimleri, promosyonları, teklifleri, haber bültenlerini ve diğer reklamları, e-posta veya diğer kişiden kişiye elektronik iletişim kanalları yoluyla almak için kaydolmuşsanız, bu türden iletişimleri, promosyonları, teklifleri, haber bültenlerini ve diğer reklamları almakla ilgili tercihlerinizi, söz konusu iletişimler içinde temin edilen ayrılma bağlantısını kullanarak değiştirebilirsiniz.

8. HAKLARINIZ

8.1. Ansell tarafından sizinle ilgili olarak işlenen tüm kişisel verilere erişim talebinde bulunma hakkınız mevcuttur. Ansell, Ansell'in rahatsız edilmesi veya zarar görmesi amacıyla gönderilmiş olduğu açıkça belli olan, birbirini müteakip çok sayıda erişim talebi için bir idari ücret talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Her talepte, erişim hakkınızı kullanmak istediğiniz işlem faaliyeti ve erişim kazanmak istediğiniz veri kategorileri belirtilmelidir.

8.2. Sizinle ilgili yanlış bütün kişisel verilerin ücretsiz olarak düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Düzeltme talebinde bulunursanız, isteğinizin, düzeltilmesi istenen verilerinin kusurlu niteliklerinin kanıtlarıyla birlikte sunulması gerekmektedir.

8.3. Kişisel verilerinizin işlenmesi için önceden verilmiş rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

8.4. Sizinle ilgili kişisel verilerin, söz konusu verilerin yukarıdaki 3. Maddede açıklanan amaçlar doğrultusunda artık gerekmemesi durumunda veya bunların işlenmesine dair rızanızı geri çekiyorsanız, silinmesini talep edebilirsiniz. Bununla birlikte, silme isteklerinin Ansell tarafından aşağıdakiler göz önünde bulundurularak değerlendirileceğini unutmayınız:

 • Ansell'in veya herhangi bir üçüncü tarafın öncelikli menfaatleri;
 • Böyle bir silme işlemi ile çelişebilecek yasal veya düzenleyici yükümlülükler veya adli veya idari emirler.

Kişisel verilerinizin silinmesi yerine, (a) verilerin doğruluğuna itirazınız varsa, (b) işleme gayrimeşru ise veya (c) yukarıdaki 3. Madde kapsamında sıralanan amaçlar doğrultusunda artık gerekli değilse, Ansell'in kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamasını da talep edebilirsiniz.

8.5. Kişisel verilerin işlenmesine karşı çıkma hakkına da, böyle bir karşı çıkmayı zorunlu kılan birtakım özel koşullarla bağlantılı ciddi ve haklı nedenler olduğunu ispatlayabilirseniz, sahipsiniz. Bununla birlikte, amaçlanan işlem doğrudan pazarlama niteliği taşıyorsa, bu tür işlemlere ücretsiz ve gerekçesiz olarak karşı olma hakkına sahipsiniz.

8.6. Bize temin etmiş olduğunuz bütün kişisel verilerinizi bizden yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makineler tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz.

8.7. Yukarıda listelenen haklardan bir veya daha fazlasının yerine getirilmesi için talepte bulunmak isterseniz, privacy@ansell.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bir hakkın yerine getirilmesini talep eden bir e-posta, kişisel verilerinizin, isteğinizin ele alınması için gerekli olanın ötesinde işlenmesiyle ilgili bir onay olarak yorumlanmayacaktır. Böylesine bir talepte, hangi hakkı kullanmak istediğiniz ve bu türden bir gereğin nedenleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Söz konusu talep aynı zamanda tarih atılmış ve imzalanmış olmalı ve kimliğinizi kanıtlayan geçerli kimlik kartınızın dijital olarak taranmış bir kopyası başvurunuza eşlik etmelidir. İletişim formunu kullanırsanız, Ansell imzalı onayınızı ve kimlik kanıtınızı isteyebilir.

Ansell bu talebi aldığını size derhal bildirecektir. Talebin geçerli olduğu kanıtlanırsa, Ansell söz konusu talebi makul biçimde mümkün olan en kısa sürede ve talebi aldıktan sonra en geç otuz (30) gün içinde karşılayacaktır.

Kişisel verilerinizin Ansell tarafından işlenmesine ilişkin herhangi bir şikayetiniz varsa, yukarıda belirtilen e-posta adresi aracılığıyla her zaman Ansell ile iletişime geçebilirsiniz. Cevabımızdan memnun kalmazsanız, yetkili veri koruma makamlarına şikayette bulunma konusunda serbestsiniz.

8.8. Aşağıdaki durumlarda, Ansell ilgili yasa ve yönetmeliklerin gereklilikleri uyarınca isteğinize cevap veremeyecektir:            

 1. ulusal güvenlik ve ulusal savunma güvenliği ile doğrudan ilgili;           
 2. doğrudan kamu güvenliği, halk sağlığı ve büyük kamu yararı ile ilgili;          
 3. doğrudan cezai soruşturma, kovuşturma, yargılama ve kararların icrası ile doğrudan ilgili.           
 4. sübjektif kötülük veya haklarınızı kötüye kullandığınıza dair yeterli kanıt olması.          
 5. talebiniz karşılığında, sizin veya diğer kişi ve kuruluşların yasal haklarına ve çıkarlarına ciddi zararlar verecek olmanız.           
 6. iş sırlarını içeren
  

 

Görüşmeye Katılın