ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Leigh Duffy
Leigh Duffy Ekim 30, 2018

Fentanil Riskleri, Birçok Ortamda El Korumasına Odaklanmayı Gerektiriyor

Fentanil, morfine ve eroine benzer, ancak bunlardan 50- 100 kat daha etkili olan güçlü bir sentetik ilaçtır. İnhalasyon, yutma veya ciltten absorbe edilerek de olsa tesadüfen temas halinde bile aşırı dozlara neden olabilen fentanil ve eşdeğerleri, ağrıyı hafifleten hızlı etkili sentetik opioidler olarak bilinen ilaç sınıfının üyeleridir. Fentanil kullanımı ve bağımlılık oranlarının artması, ilk müdahalede bulunanlardan kolluk kuvvetlerine, bina görevlisi/bakım personelinden daha pek çoğuna dek herkes için yanlışlıkla maruz kalma riskini artırmaktadır. Sadece 2-3 miligram (5 ila 7 adet sofra tuzu tanesi büyüklüğünde) fentanil, aşırı doza neden olabilir. Gerekli KKD'nin uygun seviyesini belirlemek amacıyla, bu güçlü sentetik ilaçla ilişkili potansiyel maruz kalma ve risk seviyesini belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Fentanil riskine maruz kalma senaryolarına dayanarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (National Institute for Occupational Safety and Health- NIOSH) ve IAB, solunum, yüz ve göz, el ve deri koruma seçimi konusunda rehberlik sağlayan KKD matrislerini yayınlamıştır. Ansell olarak, test edilmiş çözümlerimizle fentanile karşı korunmanıza yardımcı olmak için buradayız.