ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Leigh Duffy
Leigh Duffy Ekim 31, 2018

TEK TAKIŞ. İŞLEM TAMAM.

Sağlık çalışanlarında oluşan perkütan yaralanmalar, kanla bulaşan önemli patojenlerin (örn., Hepatit B virüsü, hepatit C virüsü ve insan immün yetmezlik virüsü) geçişiyle ile bağlantılıdır; bu nedenle cerrahi ekipte bulunanların, derideki patojenlerle temas oluşmadan önce eldiven perforasyonlarını tespit etmeleri, enfeksiyon riskini azaltmak bakımından çok önemlidir.

Tüm kan ve vücut sıvıları potansiyel olarak tehlikelidir.

Ne kadar iyi uyum göstermektesiniz? Riskle ilgili bilgi ve verileri temsil etmek için görüntüleri ve şemaları kullanan bu bilgilendirme görseli, çift eldiven kullanımının gerekliliğini pekiştirmeye yardımcı olmak amacıyla çift eldiven kullanımı konusunun tamamını basit şekilde anlatmaktadır. Bu bilgi görselini indirilebilir, yazdırılabilir ve kurumunuzda paylaşabilirsiniz.