ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Jennifer Barber
Jennifer Barber Ekim 31, 2018

Masa Örtüleri

Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar (Healthcare associated infections - HAI) artmış morbidite, mortalite ve maliyet ile sonuçlanmaktadır. CDC, her gün 20 hastadan birinin bir HAI'den etkilendiğini ve bu komplikasyonlara her yıl 30 milyar dolardan fazla harcandığını bildirmektedir. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, cerrahi alan enfeksiyonlarının (surgical site infections - SSI), tüm dünyada hastanede yatmakta olan hastalar arasında görülen tüm HAI'lerin %31'ini oluşturan, sağlık hizmetleriyle ilişkili en yaygın enfeksiyon olduğunu göstermiştir. Her SSI tedavisi için harcanan para ortalama 10,000 - 25,000 ABD Doları'dır. HAI'lerden sorumlu organizmalar; hastalar, sağlık çalışanları, invazyon hatları, ekipman ve çevresel faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Çevresel faktörler arasında kontamine hastane paravan perdeleri, havalandırma boşlukları ve ameliyathane ve muayene masaları gibi hasta temas yüzeyleri bulunur. Dahası, bu organizmalar hastane yüzeylerinde önemli bir süre hayatta kalabilir ve sağlık çalışanlarının yanı sıra diğer hastalara da bulaşabilir. Bu bulaşma riskini azaltmak için, hasta güvenliğini arttırmak amacıyla her türlü çaba sarf edilmelidir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, kontamine olmuş bir yüzeyden, bir hasta sürrogatına olan bakteriyel göç çeşitli masa örtüleri kullanarak araştırılmıştır. Bakteriyel göç ile ilgili tam test raporunu okuyun.