CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Trung tâm nhà đầu tư

Ngày Thị Trường Vốn – Tháng 10 năm 2020

Ansell tổ chức Ngày thị trường vốn trực tuyến vào thứ năm ngày 15 tháng 10 lúc 3 giờ chiều múi giờ mùa hè Đông Úc Chúng tôi có cả phiên Hỏi đáp cho các nhà đầu tư Bắc Mỹ & Châu Âu vào thứ 3 ngày 27 tháng 10 lúc 9g sáng múi giờ mùa hè miền Đông (EDT) / 2 giờ chiều múi giờ Trung Âu (CET) Vui lòng liên hệ nhóm Quan hệ nhà đầu tư nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.
Tìm hiểu thêm

Giá cổ phiếu

SHOW SHARE PRICE CHART FOR:

Chart Viewing Options

Timescale Options

To

Graph Options

Legend

Nguồn tài nguyên nhà đầu tư

Kế hoạch tái đầu tư cổ tức

Kế hoạch tái đầu tư cổ tức (DRP) cho phép bạn với tư cách là cổ đông của Ansell Ltd (Ansell) đầu tư tất cả hoặc một phần số cổ tức được trả cho cổ phiếu của bạn vào cổ phiếu Ansell bổ sung thay vì nhận tiền mặt.
Tìm hiểu thêm

Tờ Thông tin

Tìm hiểu thêm về chiến lược toàn cầu, các điểm nhấn tài chính, mô hình tạo lợi ích cổ đông và các thông tin khác.
Tải xuống

Thông tin cổ đông

Hỏi đáp của cổ đông

Bạn muốn trở thành một cổ đông của Ansell Limited? Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục Hỏi đáp phía dưới hoặc liên hệ một thành viên của đội ngũ quan hệ nhà đầu tư.
Tìm hiểu thêm

Dịch vụ cổ đông

Nếu bạn muốn trở thành cổ đông, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với một người môi giới chứng khoán hoặc cố vấn tài chính khác. Cổ phiếu thông thường của Ansell được mua bán trên Sàn giao dịch chứng khoán Australia. Mã chứng khoán của công ty là ANN.
Tìm hiểu thêm

NHÓM QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Anita Chow

Giám đốc Cấp cao, Quan hệ nhà đầu tư & Ngân quỹ
+61 3 9270 7229
anita.chow@ansell.com

NHÓM QUAN HỆ TRUYỀN THÔNG