CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Hỏi đáp của cổ đông

Bạn muốn trở thành một cổ đông của Ansell Limited? Để được hỗ trợ vui lòng xem mục Hỏi đáp bên dưới hoặc liên hệ Nhóm Quan hệ nhà đầu tư.

Bạn có thể mua cổ phiếu của Ansell Limited thông qua người môi giới chứng khoán giống như khi bạn mua cổ phần của các công ty được niêm yết khác.

Giá cổ phiếu do thị trường quyết định.

Ansell Limited không thể tư vấn về cổ phiếu của mình hoặc cổ phiếu của công ty khác. Một người môi giới chứng khoán hoặc người tư vấn tài chính khác có thể cung cấp thông tin tư vấn đầu tư này.

Cổ phiếu của Ansell Limited được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Australia.

Ansell Limited không thể giới thiệu một người môi giới chứng khoán nhưng chúng tôi có thể đề xuất bạn liên hệ với Sàn giao dịch chứng khoán Australia (ASX). Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web ASX để nhận hướng dẫn về quy trình này.

Hiện tại mức đầu tư tối thiểu là 500 Đô la Úc.