CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

SHAREHOLDER INFORMATION

Hỏi đáp của cổ đông

Bạn muốn trở thành một cổ đông của Ansell Limited? Để được hỗ trợ vui lòng xem mục Hỏi đáp bên dưới hoặc liên hệ Nhóm Quan hệ nhà đầu tư.

Bạn có thể mua cổ phiếu của Ansell Limited thông qua người môi giới chứng khoán giống như khi bạn mua cổ phần của các công ty được niêm yết khác.

Giá cổ phiếu do thị trường quyết định.

Ansell Limited không thể tư vấn về cổ phiếu của mình hoặc cổ phiếu của công ty khác. Một người môi giới chứng khoán hoặc người tư vấn tài chính khác có thể cung cấp thông tin tư vấn đầu tư này.

Cổ phiếu của Ansell Limited được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Australia.

Ansell Limited không thể giới thiệu một người môi giới chứng khoán nhưng chúng tôi có thể đề xuất bạn liên hệ với Sàn giao dịch chứng khoán Australia (ASX). Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web ASX để nhận hướng dẫn về quy trình này.

Hiện tại mức đầu tư tối thiểu là 500 Đô la Úc.

Hiện tại mức đầu tư tối thiểu là 500 Đô la Úc.SHAREHOLDER CALENDAR

In this section, you will find all announced data for Ansell Limited press conferences, Investor road shows and / or shareholders meetings.

These are the key dates for financial announcements, meetings and payments:

Date

Event

30 June 2022

Full Year Ends (FY22)

23 August 2022

Full Year Results and Final Dividend Announcement (FY22)

30 August 2022

Record Date

31 August 2022

DRP Election Date

15 September 2022

Dividend Payment (Final for FY22)

15 September 2022

Issue of Securities under DRP

10 November 2022

2022 Annual General Meeting

14 February 2023

Half year results announcement

20 February 2023

Ex-dividend share trading commences

21 February 2023

Record date for interim dividend

9 March 2023

Interim dividend paid

15 August 2023

Annual results announcement

21 August 2023

Ex-dividend share trading commences

22 August 2023

Record date for final dividend

7 September 2023

Final dividend paid

7 September 2023

Closing date for nomination of Directors for election

26 October 2023

Annual General Meeting


This information is indicative and future dates could be subject to change.

This page will be updated promptly should there be any changes.