CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Trung tâm Truyền thông

Trên bản tin

Vi-rút Corona mới

Vào tháng 1 năm 2020, chủng vi-rút corona mới đã được xác định là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bệnh viêm phổi ở Trung Quốc, và nay được gọi là COVID-19. Ngày càng có nhiều ca nhiễm COVID-19 được báo cáo ở nhiều quốc gia. Tại Ansell, chúng tôi đang làm những gì có thể để cung cấp thông tin và bảo vệ cho bạn.
Tìm hiểu thêm

Liên hệ