CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Lãnh đạo Điều Hành

Augusto M. Accorsi

Phó giám đốc điều hành kiêm Tổng quản lý, Đơn vị kinh doanh chiến lược ("SBU") khối Giải pháp khám bệnh & dùng một lần
Đọc tiếp

Paul Bryce

Phó giám đốc điều hành kiêm Tổng quản lý, Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) khối Giải pháp Hóa chất
Đọc tiếp

Angie Phillips

Phó giám đốc Điều hành kiêm Tổng quản lý, Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) khối khoa học sự sống và y tế
Đọc tiếp

Sean P. Sweeney

Phó giám đốc Điều hành kiêm Tổng quản lý, Đơn vị Kinh doanh chiến lược Khối giải pháp cơ khí
Đọc tiếp