CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Thay đổi ngay trong hôm nay vì một tương lai tốt đẹp

Tham vọng Phát thải ròng bằng 0 trong năm 2040

Được thúc đẩy bởi tham vọng và đam mê, chúng tôi đã phát triển một chiến lược toàn diện để thay đổi hoạt động kinh doanh và xây dựng một tương lai bền vững. Khi hợp tác cùng nhau, chúng tôi có thể đạt mục tiêu vận hành Phát thải ròng bằng 0 đến hết năm 2040.

Tìm hiểu

Câu chuyện phát triển bền vững

HẠNG BẠC ECOVADIS, DẤU HIỆU CỦA SỰ TIẾN BỘ

Ansell rất vui mừng được công bố rằng công ty đã đạt giải Bạc trong đánh giá của EcoVadis dựa theo dữ liệu nội bộ và bên ngoài của năm tài chính 2021. EcoVadis là công ty xếp hạng tính bền vững được công nhận trên toàn cầu, trong năm 2021 công ty đã xếp hạng 90.000 công ty với các hạng mục: Môi trường, Nhân quyền & Lao động, Đạo đức và Mua sắm bền vững. Các kết quả của đánh giá này đã giúp Ansell đứng trong top đầu 25% các công ty được xếp hạng toàn diện bởi EcoVadis và top đầu 6% các công ty cùng ngành được xếp hạng.

Tìm hiểu thêm

Other areas of focus