CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Cộng đồng của chúng tôi

Tháng Tám 06, 2020 Community

Ansell giúp các nhà sản xuất khác sản xuất <br/> quần áo bảo hộ

Trong nỗ lực tăng cường cung cấp áo choàng và bộ đồ áo liền quần để phòng chống các tác nhân lây nhiễm, chúng tôi đang chia sẻ chuyên môn của mình với các nhà sản xuất đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và Canada, để họ có đủ năng lực chung tay cùng chúng tôi trong cuộc chiến chống COVID-19.
Tìm hiểu thêm

Các mục tiêu cộng đồng

Hoạt động Tình nguyện

Thu hút đồng nghiệp trợ giúp mọi người bằng cách có 100% địa điểm tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng vào cuối năm tài chính 2021.

Công tác Từ thiện

Các khoản quyên tặng và đầu tư cộng đồng toàn cầu phù hợp với chiến lược và giá trị của Ansell.

Câu chuyện phát triển bền vững

Tháng Hai 26, 2020 Community

MICROCHEM SUITS IN ACTION

Early this year, hundreds of locals were affected by the massive explosion at a pesticide plant in Eastern China. Following its mission to create an Ansell protected world, Ansell donated our chemical protective suits to protect rescue brigade members during recovery efforts.
Tìm hiểu thêm

Tháng Hai 26, 2020 Community

ANSELL PORTUGAL HELPS LITTLE ISA

For the 7th consecutive year, Ansell Portugal employees united to participate in a community project called “A Piece of Cake for A Cause.” This year, their goal was to raise funds to support a 3-year-old child named Isa who suffers from a rare and highly disabling disease.
Tìm hiểu thêm