CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Ansell GUARDIAN®

Đánh giá an toàn cá nhân hóa giúp giảm số ca chấn thương, giảm chi phí bảo hộ, tăng tính tuân thủ và giảm tính phức tạp của PPE.

Tìm hiểu thêm

Quy trình Công nghiệp

Khuôn dập

Ứng dụng

  • Các hoạt động của xưởng dập Xử lý các ván panel và tấm kim loại Xử lý các bộ phận có cạnh sắc hoặc nhám

Nhu cầu của người dùng

  • Chống mòn, chống cắt, chống thủng Khả năng bám chặt trong các môi trường khô và môi trường ít dầu Độ khéo léo

Bảo trì

Ứng dụng

  • Hỗ trợ & bảo trì dây chuyền sản xuất Sửa chữa & bảo trì thiết bị Tháo lắp thiết bị

Nhu cầu của người dùng

  • Chống mài mòn, chống cắt Độ linh hoạt, độ nhạy cảm xúc giác Chống lửa & nhiệt tiếp xúc