CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Ansell GUARDIAN®

Đánh giá an toàn cá nhân hóa giúp giảm số ca chấn thương, giảm chi phí bảo hộ, tăng tính tuân thủ và giảm tính phức tạp của PPE.

Tìm hiểu thêm

Quy trình Công nghiệp

BẢO TRÌ

Ứng dụng

  • Hỗ trợ & bảo trì dây chuyền sản xuất Sửa chữa, bảo trì thiết bị Tháo lắp thiết bị

Nhu cầu của người dùng

  • Chống mòn, chống cắt, chống thủng, chống hóa chất Độ linh hoạt, độ cảm nhận xúc giác Chống lửa & nhiệt tiếp xúc

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin