ALEGEȚI ȚARA / REGIUNEA

CONDIȚII DE UTILIZARE

Citiți cu atenție acești termeni de utilizare înainte de a utiliza acest Site web. Prin utilizarea Site-ului web, acceptați și sunteți de acord să fiți obligați și să respectați acești Termeni de utilizare . Dacă nu acceptați acești termeni, nu utilizați acest Site web.

Grupul de companii Ansell (denumite colectiv „Ansell”) își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare din când în când, fără a vă notifica. Dacă vă opuneți oricăror astfel de modificări, recursul dvs. exclusiv va fi încetarea utilizării acestui Site web. Utilizarea ulterioară a Site-ului web după data de intrare în vigoare, astfel de modificări indică recunoașterea de către dvs. a unor astfel de modificări și acordul de a respecta termenii acestor modificări.

Ansell ia foarte serios confidențialitatea clienților noștri și dorește să vă simțiți confortabil ori de câte ori vizitați Site-ul nostru web, accesați serviciile noastre online sau participați la ofertele noastre online. Pentru mai multe informații, vizitați  Politica de confidențialitate.

Proprietatea intelectuală și utilizarea conținutului

Site-ul web și întregul său conținut, caracteristici și funcționalitate (inclusiv, dar fără a se limita la toate informațiile, software-ul, textul, afișajele, imaginile, conținutul video și audio, precum și proiectarea, selecția și aranjamentul acestora) sunt proprietatea Ansell și a terților furnizori de licențe și sunt protejate de drepturile de autor internaționale, mărcile comerciale, brevetele, secretul comercial și alte legi privind drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate. Sunteți autorizat să vizualizați, să descărcați și să reproduceți materialele de pe acest Site web numai pentru uz personal sau necomercial, cu condiția să: 1) să păstrați toate anunțurile conținute în materialele originale; 2) să utilizați numai imagini cu text înconjurător legat de imagini; și 3) includeți următoarea notă privind drepturile de autor:

© 2018 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Materialele de pe acest site Web nu mai pot fi publicate sau utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea explicită scrisă a Ansell. Cu excepția cazului în care se prevede în mod explicit, nicio prevedere conținută în acești Termeni de utilizare nu va fi interpretată ca conferind vreo licență sau drept în temeiul oricărui drept de autor al Ansell. 

Nu puteți face ca nicio parte a acestui site web să fie disponibilă ca parte a unui alt site web, fie prin încadrarea în hyperlink pe internet sau altfel. Acest Site web și conținutul său nu pot fi folosite pentru a construi o bază de date de orice fel și nici nu pot fi stocate (integral sau parțial) în baze de date pentru accesare de către dvs. sau de către orice terță parte sau pentru a distribui orice bază de date conținând tot Site-ul web sau o parte din Site-ul web sau conținutul său. 

Mărci comerciale

Ansell, logo-ul Ansell și majoritatea celorlalte nume, designuri și logo-uri de mărci sau produse de pe acest Site se numără printre mărcile comerciale și/sau mărcile de servicii ale Ansell. Mărcile comerciale ale altor părți sunt identificate ori de câte ori este posibil, iar Ansell le recunoaște drepturile. Mai mult, orice produs, proces sau tehnologie descrise în materialele de pe acest site pot face obiectul altor drepturi de proprietate intelectuală rezervate de Ansell și nu sunt licențiate în continuare. 

Alți Termeni și alte Notificări se pot aplica

Termenii și condițiile suplimentare se vor aplica tranzacțiilor de afaceri efectuate sau oricăror promoții derulate de Ansell prin intermediul acestui Site web. Termenii suplimentari vor reglementa orice servicii de avizier, zone de chat și sau alte facilități de mesaj sau comunicare oferite prin intermediul acestui Site web. Nimic din conținutul acestei pagini nu are ca scop modificarea sau amendarea oricărui acord în vigoare între dvs. și Ansell.

Deși acești termeni de utilizare sunt destinați să se aplice în general întregului conținut localizat de pe Ansell.com, acest Site web poate conține alte notificări de proprietate și condiții de utilizare, ale căror termeni trebuie, de asemenea, respectați și urmați, care se aplică pentru anumite porțiuni ale acestui Site web pentru care sunt destinați. Anumite porțiuni ale acestui Site web sunt destinate audiențelor din anumite țări, după cum indică referințele specifice ale țărilor din informațiile antetului paginii Site-ului web. Termenii de utilizare pentru paginile Site-urilor web specifice țărilor pot varia și pot fi accesate de pe site-ul Ansell pentru țara specifică. Ansell poate revoca sau modifica oricare dintre drepturile menționate în această pagină de informații juridice în orice moment prin actualizarea acestei pagini. 

Declinările responsabilității

INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST SITE WEB VĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE” , NUMAI ÎN SCOPURI INFORMATIVE INTERNE, FĂRĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE DE ACURATEȚE SAU COMPLETITUDINE A INFORMAȚIILOR SAU ALTE GARANȚII DE ORICE FEL, INCLUSIV ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE CALITATE, VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE. ANSELL NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ FAȚĂ DE ORICE PARTE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU INDIRECTE DE UTILIZARE A ACESTUI SITE WEB SAU RECURGEREA LA ORICE INFORMAȚII SAU MATERIALE ACCESATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA SAU ORICE ALT SITE ACCESAT PRIN HYPERLINK INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE CARE DECURG DIN PIERDEREA DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DATELOR, CHIAR DACĂ ANSELL ESTE INFORMAT ÎN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI A REPREZENTĂRILOR IMPLICITE, AȘA CĂ EXCLUDERILE DE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

Materialele de pe acest Site ar putea conține erori tehnice sau erori tipografice, iar informațiile vor fi modificate, actualizate și șterse fără notificare. Ansell poate face oricând îmbunătățiri și/sau modificări ale produselor, serviciilor și/sau programelor descrise în acest material. Ansell nu oferă nicio garanție că acest Site web va funcționa neîntrerupt sau fără erori sau că defectele vor fi corectate. Ansell nu garantează că acest Site web este compatibil cu echipamentul dvs. informatic sau că acest Site web sau serverul său nu conține erori sau viruși, viermi sau „Cai troieni”, iar Ansell nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu pe care l-ați putea suferi ca urmare a unor astfel de funcții distructive. Este posibil ca produsele Ansell menționate pe acest site să nu fie disponibile pentru vânzare în toate țările. Ansell nu face nicio declarație cu privire la disponibilitatea unui anumit produs într-o anumită țară. 

În plus, Ansell nu face nicio declarație sau garanție cu privire la orice alt Site web pe care ați putea alege să îl accesați prin intermediul acestui Site web. Link-urile furnizate de Ansell către astfel de Site-uri web sunt furnizate numai pentru confortul dvs. și nu ar trebui considerate ca implicând faptul că Ansell acceptă acele Site-uri web sau orice conținut în cadrul acestora.

Acest Site web (cu excepția site-urilor asociate) este controlat de Ansell Limited din birourile sale din Melbourne, Australia. Poate fi accesat din Australia, dar și din alte țări din întreaga lume. Având în vedere că fiecare dintre aceste locuri are legi diferite de cele ale Australiei, prin accesarea acestui Site web, atât dvs., cât și Ansell sunteți de acord că statutele și legile statului Victoria, Australia, fără a ține cont de conflictele de principii ale legii, se vor aplica tuturor chestiuni legate de acest Site web. Sunteți, de asemenea, de acord și vă supuneți jurisdicției exclusive și locației instanțelor din  Melbourne, Australia cu privire la astfel de probleme.  Ansell nu declară că materialele de pe Site-ul web sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locații, iar accesarea acestora din teritoriile în care conținutul lor este ilegal este interzisă.  Cei care aleg să acceseze acest Site web din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor locale. 

Trimiterea de informații către Ansell

Orice informații pe care Ansell le primește prin intermediul site-ului său, altele decât informațiile dvs. de identificare personală acoperite de Politica de confidențialitate a Ansell, vor fi considerate a fi NECONFIDENȚIALE ȘI NEPROPRIETARE. PRIN TRANSMITEREA CĂTRE ANSELL A INFORMAȚIILOR PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE WEB SAU PRIN ALTE MIJLOACE ELECTRONICE, FĂRĂ UN ACORD SCRIS CU ANSELL REFERITOR LA TRIMITEREA DVS. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ANSELL POATE FOLOSI ACESTE INFORMAȚII ÎN ORICE SCOP, FĂRĂ NICIO OBLIGAȚIE FAȚĂ DE DVS. Nu aveți dreptul să utilizați Site-ul web pentru orice scop ilegal sau interzis de acești Termeni de utilizare sau pentru a solicita efectuarea oricărei activități ilegale sau a altei activități care încalcă drepturile Ansell sau ale altora.

 

Alătură-te conversației