ALEGEȚI ȚARA / REGIUNEA

Protecție pentru domeniul științelor biologice

CUM VĂ PUTEM AJUTA?

Producție și fabricație

Soluțiile noastre de protecție elimină contaminarea încrucișată în timpul fabricației produselor critice, incluzând vaccinuri, tablete și medicamente împotriva cancerului într-un mediu curat. ​
Aflați mai mult

Informații esențiale

Întrebări frecvente

Care sunt certificările mănușilor noastre pentru camere curate?

Toate mănușile noastre pentru camere curate cu marcaj CE sunt certificate ca fiind conforme cu Reglementarea privind echipamentele individuale de protecție (REIP), (UE) 2016/425. Conform prevederilor reglementării, mănușile noastre sunt clasificate ca EIP din Categoria 3. Prin aplicarea marcajului CE, certificăm îndeplinirea cerințelor esențiale de siguranță ale Reglementării (UE) 2016/425 prin aplicarea următoarelor standarde: EN 420:2003 +A1: 2009: Mănuși de protecție – cerințe generale; EN 374-1: 2016: Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și microorganismelor – Partea 1 Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile chimice; EN 374-2: 2015: Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și microorganismelor – Partea 2 Determinarea rezistenței la penetrare; EN 374-4: 2013: Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și microorganismelor – Partea 4 Determinarea rezistenței la degradarea cauzată de substanțele chimice; EN 374-5: 2016: Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și microorganismelor – Partea 5 Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile asociate microorganismelor.

RABS și mănușile BioClean sunt inspectate 100 %, cum?

Procesul nostru de fabricație are pe parcurs cinci inspecții separate ale produsului. Fiecare RABS/mănușă izolatoare cu cinci degete sau un singur deget este inspectată vizual, integral, pentru detectarea orificiilor, în plus față de testarea la presiune cu apă și aer. Testul este efectuat prin umplerea mănușii cu aer la o presiune specificată, urmată de scufundarea în apă timp de trei minute. Apa este controlată pentru apariția bulelor de aer care identifică prezența unei scăpări prin pori. Această inspecție 100 % garantează livrarea unei mănuși sau a unei mănuși cu un deget fără orificii, și este mai riguroasă decât abordarea AQL pentru mănuși chirurgicale care se bazează pe un plan statistic de eșantionare.

Sunt mănușile mele adecvate pentru utilizarea cu medicamente citotoxice (chimioterapie)?

Avem o gamă cuprinzătoare de mănuși adecvate pentru utilizare în acest domeniu foarte specializat. Mănușile testate conform ASTM D6978-05 pentru o gamă largă de medicamente citotoxice au avut performanțe excelente de barieră la vitezele de permeație definite de ASTM de 0,01μg/cm2/min, un nivel de 100 de ori mai strict decât cel al EN 16523-1:2015. Furnizăm cu plăcere informații suplimentare la cerere.

Ce mănuși trebuie să folosesc dacă am nevoie de proprietăți ESD?

Mănușile din nitril, neopren/policloropren și vinil sunt cele mai bune opțiuni atunci când căutați mănuși cu proprietăți DES optime. Diferența dintre proprietățile antistatice și proprietățile DES este următoarea: proprietățile DES se referă la caracteristicile unui material care determină comportamentul acestuia atunci când este expus la electricitate statică. Proprietățile antistatice sunt proprietățile unui material care previn acumularea electricității statice sau reduc efectele acesteia.