ÜLKENİZİ / BÖLGENİZİ SEÇİNİZ

Governance banner

YÖNETİŞİM

Şirket olarak, Sürdürülebilirlik uygulamalarından kurumsal yönetişime kadar teşvik ettiğimiz değerleri somutlaştırıyoruz.

Yaklaşımımız

Dürüstlük, şeffaflık ve adalet

Etkili kurumsal yönetişime bağlıyız. Kurul ve yönetim, doğru yönetişim çerçevesini devreye sokarak, şirket geneline nüfuz eden bir bütünlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürü oluşturmuştur.

Ansell olarak işimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütecek stratejiler kullanarak ilerlemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik konularının giderek artan öneminin farkında olan Yönetim Kurulumuz, Risk Komitesinin kapsamını genişletmiş ve adını KSS ve Risk Komitesi olarak değiştirmiştir.

Yönetişim çerçevemiz, şirketin uzun vadeli sağlığını güvence altına almaktadır ve çalışanlarımız, müşterilerimiz, yatırımcılarımız, distribütörlerimiz, tedarikçilerimiz, düzenleyici makamlar, KSS derecelendirme kuruluşları ve savunuculuk grupları için önemli olan konuları anlamak ve bunlara yanıt vermek için paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

   Ansell Yönetişim Çerçevesi 800

Kurumsal yönetişim politikaları

Ana Tüzük

Ansell Limited ana tüzüğü, şirketi yöneten kuralları ve ilkeleri özetlemektedir.

Kurul ve komiteler

Kurul, ana tüzüğü desteklemek amacıyla, görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu komite tüzükleriyle birlikte, açıkça belirleyen bir Kurul Tüzüğünü yürürlüğe koymuştur:

Diğer Yönetişim Politikaları

Yukarıdaki belgelere ek olarak, aşağıda Ansell'in Kurumsal Yönetişim Beyanını ve çerçevesini destekleyen diğer politikalar bulunmaktadır.

Diğer odaklanma alanları

Görüşmeye Katılın