SELECTEER UW LAND/REGIO

Blijf ergonomische blessures voor met Motion

Help uw teams risico's voor handen en polsen te identificeren en te beheersen met Inteliforz™ Motion voordat het blessures worden.

WAT IS MOTION?

Het Motion platform maakt het meten en beheren van ergonomische risico's eenvoudiger dan ooit.

De oplossing combineert een wearable pod, een soort handschoensensor, die ruwe bewegingsdata registreert, een AI-model dat deze ruwe gegevens omzet in bruikbare inzichten en een softwareplatform dat deze inzichten automatisch presenteert.

Inzichten zoals het risico op overbelastingsindex, bewegingsactiviteit van werknemers en analyse van polsbewegingen helpen bij het identificeren van afdelingen, activiteiten en werknemers die het meeste risico lopen.

In Europa zijn werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen het belangrijkste werkgerelateerde gezondheidsprobleem voor werknemers. In feite heeft bijna de helft van de Europese werknemers last van SSAs.1

De wearable pod geeft werknemers in realtime een waarschuwing via een haptische zoemer op hun handen, om werknemers minder bloot te stellen aan risico’s. . In combinatie met onze industrie-experts geeft het Motion programma u de gegevens en ondersteuning om zinvolle ergonomische verbeteringen door te voeren.

WAAROM MOTION?

BETROUWBARE DATA

Motion levert betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit om ergonomische risico’s mee te beoordelen en verwerkt deze gegevens tot bruikbare inzichten waarop u kunt bouwen.

PRODUCTIVITEIT VERHOGEN

Ergonomen en veiligheidsmanagers kunnen hun taken beter stroomlijnen door gebruik te maken van meer en efficiëntere evaluaties die de risico’s ter plaatse volledig in beeld brengen.

GEDRAGSCOACHING

De wearable pods geven gedurende de dag haptische waarschuwingen af aan de handen van werknemers om hen te herinneren aan specifiek gedrag of acties die ze moeten volgen om het risico op letsel te verminderen.

RISICO'S OP DE WERKPLEK VERMINDEREN

Motion biedt inzichten aan per afdeling en per persoon om te helpen betere, op datas gebaseerde beslissingen te nemen en zo SSA's te voorkomen. Ons klantensuccesmodel analyseert uw gegevens verder in de diepte, zodat u positieve veranderingen kunt doorvoeren.


SOFTWARE DIE INTUÏTIEF EN GEBRUIKSVRIENDELIJK IS

Bekijk en beheer proactief de polsbewegingsgegevens van werknemers alsook de Strain Index in de loop van de tijd, zodat uw personeel minder last heeft van RSI (Repetitive Strain Injury) in de pols.

HARDWARE DIE NIET MOEILIJK TE DRAGEN IS

Motion Pod

Oplaaddock (16 stuks)

Oplaaddock (100 stuks)

Hand Wrap

MOTION IS VOOR IEDEREEN

ERGONOMEN

Motion is een hulpmiddel dat helpt bij het verzamelen van risicovolle bewegingen van werknemers in de loop van de tijd, waarbij technieken en onderliggende taken worden geïdentificeerd die het meest waarschijnlijk RSI veroorzaken.

Motion stelt u in staat om meer gedetailleerde hand- en polsassessments uit te voeren alsook efficienter.

VEILIGHEIDSMANAGERS

Motion stelt veiligheidsmanagers in staat om proactief het risico op letsel bij werknemers te verlagen door middel van personeelsmonitoring en vroegtijdig ingrijpen.

Motion stelt veiligheidsteams ook in staat om Standard Operating Procedures en Policies op hun werkplek te controleren en bij te werken, zodat werknemers succesvol kunnen zijn.

Arbeiders

Motion stelt werknemers in staat om proactief de gezondheid van hun handen en polsen te controleren, zodat ze risicovol gedrag kunnen corrigeren en letsel kunnen voorkomen voordat het zich voordoet.

VERZEKERAARS HOUDEN OOK VAN MOTION

Motion verwerkt risicobeoordelingen van de werkplek in bruikbare inzichten om verzekeraars te helpen een beter inzicht te krijgen in het risicoprofiel van elke werknemer voor letsels aan handen en polsen.


Praat met ons mee