SELECTEER UW LAND/REGIO

Bescherming voor life sciences

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Productie

Onze beschermingsmiddelen elimineren kruisbesmetting tijdens de productie van kritieke producten zoals vaccins, pillen en geneesmiddelen tegen kanker in cleanrooms. ​
Lees meer

Laboratorium en onderzoek

Wij bieden de veiligheidsmiddelen voor laboratoria die werknemers beschermen tegen chemische, biologische en fysieke gevaren in hun werkomgeving. 
Lees meer

Essentieel inzicht

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Hoe zijn cleanroomhandschoenen gecertificeerd?

Al onze CE-gemarkeerde cleanroomhandschoenen zijn gecertificeerd volgens de eisen van de Verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), (EU) 2016/425. Volgens de bepalingen van de Verordening zijn onze handschoenen ingedeeld als PBM van Categorie III. Met de CE-markering van onze handschoenen geven wij aan dat ze voldoen aan de essentiële veiligheidsvereisten van Verordening (EU) 2016/425. Dit betekent dat ze voldoen aan de volgende normen: EN 420:2003 +A1: ​ 2009: Beschermingshandschoenen - algemene vereisten; EN 374-1: 2016: Handschoenen die beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 1 Terminologie en prestatievereisten voor chemische risico's; EN 374-2: 2015: Handschoenen die beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 2 Bepalen van de penetratieweerstand; EN 374-4: 2013: Handschoenen die beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 4 Bepalen van de weerstand tegen degradatie door chemische stoffen; EN-374-5: 2016: Handschoenen die beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5 Terminologie en prestatievereisten voor risico's in verband met micro-organismen;

Hoe worden BioClean RABS & handschoenen 100% geïnspecteerd?

Ons productieproces wordt op vijf afzonderlijke punten geïnspecteerd. Alle RABS/handschoenen/wanten voor handschoenkasten in nitril worden naast water- en luchtdruktests 100 % visueel geïnspecteerd op gaatjes. Dit doen we door de handschoen of want met een bepaalde luchtdruk te vullen en ze daarna drie minuten onder water houden. Het water wordt gecontroleerd op eventuele luchtbelletjes om te zien of er geen gaatjes in het product zitten. Met deze 100% inspectie kunnen we garanderen dat handschoen of want vrij is van gaatjes. Dit is strenger dan controle conform AQL voor chirurgische handschoenen, die op een statistisch bemonstering is gebaseerd.

Zijn mijn handschoenen geschikt om met cytostatica (chemotherapie) te werken?

We hebben een uitgebreid assortiment handschoenen die geschikt zijn deze uiterst gespecialiseerde sector. Handschoenen die volgens de ASTM D6978-05 zijn getest op uiteenlopende cytostatica scoorden uitstekend op barrière-prestaties met permeatiewaarden van 0,01µg/cm2/min, zoals gedefinieerd in de ASTM. Dit niveau is 100 keer strenger dan die van de EN16523-1:2015. Op verzoek verstrekken wij u graag meer informatie.

Welke handschoenen moet ik gebruiken als ik ESD-eigenschappen nodig heb?

Handschoenen in nitril, neopreen/polychloropreen en vinyl zijn uw beste keuze als u een handschoen met goede ESD-eigenschappen wenst. Wat is het verschil tussen antistatisch en ESD-eigenschappen? ESD-eigenschappen wijzen op de eigenschappen van een materiaal die bepalen hoe het zal presteren bij blootstelling aan statische elektriciteit. De antistatisch eigenschappen van een materiaal voorkomen het opbouwen van statische elektriciteit of het verminderen van de gevolgen ervan.