SELECTEER UW LAND/REGIO

Governance banner

BESTUUR

Als bedrijf belichamen wij de waarden die wij uitdragen: van duurzame praktijken tot ondernemingsbestuur.

Onze benadering

Integriteit, transparantie en eerlijkheid

Ansell zet zich in voor een doeltreffend ondernemingsbestuur. Met het juiste bestuurskader hebben de raad van bestuur en het management een cultuur van integriteit, transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid in het hele bedrijf weten te scheppen.

We blijven vooruitgang boeken met strategieën om ons bedrijf duurzaam te laten groeien. De raad van bestuur erkent het toenemende belang van duurzaamheid en heeft de taak van de Commissie risico verruimd en deze omgedoopt tot Commissie CSR & Risico.

Ons bestuurskader waarborgt de gezondheid van ons bedrijf op de lange termijn. Met alle partners proberen we meer inzicht te krijgen in en te reageren op kwesties die belangrijk zijn voor onze medewerkers, klanten, investeerders, distributeurs, leveranciers, regelgevende instanties, MVO-beoordelaars en belangengroepen.

   Ansells bestuurskader 800

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Statuten

In de statuten van Ansell Limited worden de regels en beginselen van het bedrijf uiteengezet.

Bestuur en commissies

Ter ondersteuning van de statuten heeft de raad van bestuur een handvest opgesteld. Net als de handvesten voor de commissies van de raad van bestuur worden hierin duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd:

Overig bestuursbeleid

Naast de reeds genoemde documenten volgen hieronder nog andere beleidslijnen ter ondersteuning van Ansells Verklaring en kader inzake corporate governance.

Andere aandachtsgebieden

Praat met ons mee