VALITSE MAA / ALUE

Viiltosuojausopas

Turvallisuusvideot

Käsien ergonomian tärkeys

Useimmissa teollisuusympäristöissä toistuvat manuaaliset tehtävät ovat väistämätön päivittäinen vaatimus, kun työntekijät suorittavat työvaltaisia toimintoja, kuten nostaminen tai laskeminen, työntäminen tai vetäminen sekä työkalujen ja muiden esineiden pitäminen tai hallitseminen.

Ristikontaminaation estäminen

Ristikontaminaation riski on keskeinen huolenaihe elintarvikkeiden toimitusketjussa. Sen esiintymisen todennäköisyyden minimointi tiukkoja elintarviketurvallisuuden käytäntöjä noudattamalla on keskeisen tärkeää.

Kosketusnäyttökäsineiden ymmärtäminen

Digitaalisen teknologian nousu monilla sektoreilla on mahdollistanut työntekijöiden vuorovaikutuksen kosketusnäyttölaitteiden avulla, kuten älypuhelimet ja tabletit. Ylivoimainen osa työpaikan käsien loukkaantumisista tapahtuu, koska henkilöstö poistaa – tai jättää kokonaan pukematta – riittävän suojauksen.

Iskusuojauksen tärkeys

Murskautumiseen, puristumiseen tai viillon läpäisyyn johtava iskuloukkaantuminen aiheuttaa sen jälkeen erilaisia tiloja mustelmista luunmurtumiin, hermon vaurioitumiseen ja äärimmäisessä tapauksessa amputaatioon. 

 

Oikean kemikaaleilta suojaavan vartalonsuojauksen valinta

Jokainen työpaikka on erilainen ja tarjoaa sen omat erityiset riskinsä, kun työntekijä joutuu väistämättä kosketuksiin joidenkin kemikaalityyppien kanssa. Asianmukaisimman kemikaalien suojavaatetuksen määrittämiseksi täytyy suorittaa perusteellinen vaara-arviointi.

Kuumuudelle altistumisen hallinta

Kuumuudelle altistuminen ei rajoitu ulkoilmaan. Myös sisätiloissa voi altistua huomattavalle riskille, kun työntekijät joutuvat työskentelemään huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai kuumuutta tuottavissa olosuhteissa, kuten keittiöissä, valimoissa, pesuloissa tai kemian teollisuuden laitoksissa.

Subscribe to Safety Briefing Newsletter

Liity keskusteluun