VALITSE MAA / ALUE

Biotieteet

Turvallisuudessa huomioitavat seikat biotieteissä

Yrityksen biotieteiden alalla keskittyvät tuotteiden tutkimukseen, kehitykseen ja valmistukseen, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia. Tämän alan työntekijät kohtaavat useita vaaroja, eivät vain itselleen vaan heidän tutkimukselleen ja tuotteilleen. Laboratoriotyöntekijät ja tutkimuslaitosten työntekijät, jotka tutkivat elintärkeitä ideoita uusille lääkkeille, rokotuksille, lääkinnällisille laitteille ja muille ratkaisuille, kohtaavat useita vakavia vaaroja koko työpäivänsä ajan alkaen pienhiukkasista, kemikaaleista, biologisista vaaroista aina lämpöön ja viiltoihin.

Kun tutkimus ja kliiniset kokeet on suoritettu ja esimerkiksi rokotus halutaan siirtää massatuotantoon, huomioitavaksi tulee useita tiukkoja protokollia. Suojauksen ensisijainen painopiste siirtyy tuotteeseen, jotta varmistetaan, ettei valmistusprosessin aikana ole kontaminaation riskiä. Valmistus tapahtuu joko puhdastiloissa tai aseptisissa/steriileissä ympäristöissä käyttämällä henkilönsuojaimia, joilla on validoidut steriiliystasot, puhtaustasot ja kemikaalien läpäisevyystasot.Tunnista vaarat ja vähennä työpaikan loukkaantumisia maksuttomalla AnsellGUARDIAN®-arvioinnilla.

OTA YHTEYTTÄ EDUSTAJAAN >

TEOLLISUUDEN VAARAT

Riskit ja vaarat biotieteiden alalla vaihtelevat ympäristöstä, laitoksesta ja suoritettavasta tehtävästä riippuen. Riippumatta siitä työskenteletkö vaarallisten kemikaalien kanssa yhdistellessäsi tärkeitä lääkkeitä ja rokotuksia tai käsitteletkö vaarallisia kemikaaleja puolijohteiden/mikro-elektroniikan valmistuksessa, biologisia vaaroja biovalmistuksessa tai lääkinnällisten laitteiden kokoamisessa, joiden täytyy ehdottomasti olla kontaminaatiosta vapaita, asianmukaisen tasoinen henkilönsuojain on avainasemassa. Biotieteitä säätelevät monet henkilönsuojaimia ja ympäristöä koskevat standardit, erityisesti puhdastiloissa ja laboratorioissa. Ansellilla on ratkaisu, joka varmistaa työntekijöiden, tuotteiden ja tutkimuksen suojauksen.

Ansellin ratkaisut

Monissa biotieteiden sovelluksissa henkilönsuojaimen päätarkoitus on suojata tuotetta kontaminaatiolta. Työntekijöiden varustaminen henkilönsuojaimella, joka on yhteensopiva käytettäväksi tiukasti säännellyissä puhdastiloissa ja valvotuissa ympäristöissä, on välttämätöntä, jotta vähennetään ristikontaminaation riskiä. Se voi olla pienhiukkasten (pöly, iho, karvat), mikrobikuormituksen (bakteerit, virukset, sienet) ja kemikaalien (liuottimet, jäämät) muodossa. Tällöin halutaan varmistaa valmistettavien tai tutkittavien tuotteiden eheys ja koskemattomuus.
Työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi lääketeollisessa valmistuksessa, lääkeaineiden yhdistämisessä, tiedelaitosten ja T&K-laboratorioissa, biovalmistuksessa, mikro-elektroniikassa ja hienomekaniikassa, joissa työntekijä voi altistua vaarallisille kemikaaleille päivittäin – sekoittaessa, yhdistettäessä kiinteitä ja/tai nesteitä, siirrettäessä nesteitä, puhdastilan puhdistuksessa ja valmistelussa tai FAB-laitteistojen ylläpidossa ja puhdistuksessa – oikean henkilönsuojaimen käyttö oikean tasoisella kemikaalisuojauksella on äärimmäisen tärkeää.
Biologiset vaarat (joita kutsutaan myös biovaaroiksi) ovat biologisia aineita, jotka aiheuttavat uhan elävien organismien terveydelle, ensisijaisesti ihmisille. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi sairaalajäte, mikro-organismit, kuten bakteerit, sienet ja virukset, tai mikro-organismien tuottamat myrkyt. COVID-19:n tuloksena työpaikoilla täytyy harkita tarvetta suojautua sairauden ja virustartunnan varalta. Ansell tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja, jotka ovat Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukaisia infektion ehkäisyssä ja hallinnassa. Tietoihin pohjautuvan perustellun päätöksen tekemiseksi tuotteiden ostajien ja käyttäjien tulisi pysyä ajan tasalla uusimpien ja täydellisimpien tietojen kanssa, jotka koskevat COVID-19:ltä ja muilta viruksilta suojaavia asianmukaisia henkilönsuojaimia heidän nimenomaisissa ympäristöissään ja sovelluksissaan.
Jos staattista purkausta (ESD) ei eristetä tai hallita, se voi aiheuttaa mikroelektroniikan komponenteille huomattavaa häiriötä ja vahinkoa tai aiheuttaa syttymisen puuterin käsittelyn aikana. Siksi on välttämättömän tärkeää, että työntekijöiden (kun he suorittavat sovelluksia, joissa on staattisen varauksen syntymisen riski) käyttämät henkilönsuojaimet ovat antistaattisia, mukaan lukien vaatteet, kengänpäällykset ja käsineet. Ansellilla on useita testattuja ratkaisuja, jotka ovat läpäisseet antistaattiset standardit.
Joskus käsineiden käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia ihomme terveyden kanssa. Ihoallergia käsineiden aiheuttamista haitallisista reaktioista luokitellaan tavallisesti kolmeen eri tyyppiin: välitön yliherkkyys / tyyppi I, viivästynyt yliherkkyys / tyyppi IV tai ärsyttävä kosketusihottuma. Lateksiallergia, joka tunnetaan myös tyypin I allergiana, on reaktio luonnonkumilateksituotteissa olevalle allergeeniselle proteiinille. Tyypin IV allergiat johtuvat pääasiassa reaktiosta kemiallisille kiihdyttimille, joita käytetään käsineiden valmistusprosessissa. Ansell uuttaa ja pesee käsineet kiihdytinjäämien minimoimiseksi lopullisissa tuotteissa tai poistamaan kiihdyttimen valmistusprosessista kokonaan mahdollisuuksien mukaan.
Biotieteiden ympäristössä työskentelevät työntekijät käyttävät tavallisesti käsineitä suojaamaan itseään, suoritettavaa tutkimusta tai valmistettavia tuotteita kontaminaatiolta. Pitkään jatkunut lihasten rasitus useita tunteja kestävästä toistuvien tehtävien suorittamisesta ja pienet käsien liikkeet voivat aiheuttaa lihasjännitystä. Tämä voi johtaa käsineen aiheuttamaan käsien väsymiseen ja saattaa ajan mittaan lisätä tuki- ja liikuntaelinten sairausten riskiä.

Työkalut ja resurssit

Critical Insight -blogi

Biotieteiden Critical Insight -blogi on mielenkiintoisten artikkeleiden lähde eri teollisuuden aiheista alkaen siitä, miten viiltosuojauksen voi saavuttaa steriilissä ympäristössä, aina eroihin sytotoksisten kemikaalien läpäisevyystestien standardeihin.

LUE LISÄÄ

Ansellin biotieteiden ratkaisut

Biotieteiden sivustomme on räätälöity auttamaan sinua löytämään tarvitsemasi ratkaisun ympäristöön, jossa työskentelet. Se sisältää hyödyllisiä usein kysyttyjä kysymyksiä, arvokkaita työkaluja ja resursseja, jotka tarjoavat runsaasti tietoa säädöksistä, standardeista, testausmenetelmistä ja pikalinkin sertifikaatteihin.

LUE LISÄÄ

Liity keskusteluun