VALITSE MAA / ALUE

Kunnallistekniikka ja julkiset työt

Turvallisuudessa huomioitavat seikat kunnallistekniikassa ja julkisissa töissä

Turvallisuusprotokollat ja asianmukaiset henkilönsuojaimet ovat erityisen tärkeitä kunnallistekniikan ja julkisten töiden työntekijöille. Sektorin rekisteröity tapausmäärä on 3,5 %, mikä on yli 3,1 %:n keskiarvon. Julkisen sektorin lukema on korkeampi 5,3 %.

Alalla on myös tarvetta suurempaan työtehtäväkoulutukseen. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa kunnallistekniikan työntekijät ilmaisivat 50 % todennäköisemmin huolensa koulutuksesta tai loukkaantumisista. Tämä tukee tarvetta tunnistaa ja varustaa kunnallistekniikan työntekijät oikeilla turvallisuusratkaisuille heidän kohtaamiaan työpaikan vaaroja vastaan.

Tunnista vaarat ja vähennä työpaikan loukkaantumisia maksuttomalla AnsellGUARDIAN®-arvioinnilla.

OTA YHTEYTTÄ EDUSTAJAAN

TEOLLISUUDEN VAARAT

Ylipäätään yli 10 % loukkaantumisista kunnallistekniikan ja julkisten töiden alalla tapahtuu käsille heti toisena alaselän loukkaantumisten jälkeen. Kunnallistekniikan henkilöstö kohtaa työssään monia vaaroja erilaisten tehtävien vuoksi, kuten rakentaminen, käyttö ja kattavat ylläpitotehtävät sähkön, maakaasun, höyryn tai vedensyötössä ja jätevesien poistossa.

Ansell tarjoaa kattavan valikoiman suojausratkaisuja suojaamaan eri vaaroilta, kuten viilto-, sähkö- ja iskuriskit. Lisäksi Ansellin kemikaaleilta suojaavat käsien ja vartalonsuojavarusteet suojaavat työntekijöitä, jotka ovat altistuneet kemikaaliroiskeiden vaaroille. Ansellin innovatiiviset teknologiat keskittyvät ergonomiseen ja yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin estämään väsymystä ja tilojen pahentumista.

Ansellin ratkaisut

Kunnallistekniikan sektorilla työskentelevät työntekijät käyttävät työkaluja, jotka jättävät heidät altistuneiksi viiltovaaroille terävissä työkaluissa, joilla leikataan lankaa, johtoja, putkia ja muita materiaaleja. He myös saattavat kohdata työskennellessään jätteiden tai muiden raaka-aineiden kanssa rosoisia tai murtuneita reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja ja haavoja.

Ansellin viillonkestävät käsineet on valmistettu innovatiivisilla teknologioilla tarjoamaan erinomaisen viiltosuojauksen parannetulla kätevyydellä, otepidolla ja mukavuudella. INTERCEPT™ Technology on Ansellin oma viiltokestävä lanka, joka tarjoaa kevyemmän painon ja mukavamman vaihtoehdon muun merkkisille langoille. ANSELL GRIP™ -teknologia on pinnoitekäsittely, joka minimoi työkaluihin tai materiaaleihin tarttumiseen tarvittavan voiman sekä parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta.
Ylläpidettäessä kunnallistekniikan ja julkisten töiden infrastruktuuria työkalut ja laitteet voivat altistaa työntekijöiden kädet hankausriskille ja naarmuille liikkuvien osien tai ulkoisten elementtien, kuten harjojen tai jäämien, kontaktin tuloksena. Ansellin FORTIX™ Technology parantaa pinnoitteen suorituskykyä kestävällä polymeerikoostumuksella ja pidentää käsineen käyttöikää, samalla kun työntekijöiden mukavuutta parannetaan.
Kun tehdään töitä julkisissa vesilaitoksissa ylläpidon ja toimitusten kanssa, yleisesti kohdattava vaara on veden puhdistuksessa käytettävien kemikaalien käsittely. Tämä altistaa kunnallistekniikan työntekijät kemikaalineste- tai kemikaaliroiskevaaroille, jotka voivat aiheuttaa vakavia palovammoja raajoihin. Lisäksi viemärityöt ja jätteiden käsittely altistavat työntekijät kemikaaliroiskeiden riskille. Ansellin alan johtava kemikaalisuojauksen valikoima sisältää ratkaisuja eritasoisille suojauksille happoja, orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja sekä biologisia aineita vastaan.
Julkisten palveluiden ja infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon aikana liikkuvia osia sisältäviä raskaita koneita tai pneumaattisia laitteita käyttävät työntekijät asettavat kätensä murskautumis- ja puristumisvaaraan. Monissa tehtävissä käytetään suuria työkaluja ja raskaita materiaaleja, mikä edelleen altistaa kädet vaaroille, jotka voivat johtaa kauhistuttaviin loukkaantumisiin ilman asianmukaista suojausta. Ansellin Ringers Impact Protection System suojaa työntekijöitä iskuriskeiltä ja tarjoaa samalla erinomaisen mukavuuden ja kätevyyden.
Sähköä tuottavan ja siirtävän infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpitäminen altistaa kunnallistekniikan työntekijät sähköiskun ja liekkien riskille. Sähkön kanssa työskennellessä on tärkeää noudattaa vahinkokäynnistyksen estotoimintatapoja (lockout tagout) tehtäviä suoritettaessa. Tämä on tärkein keino sähkövaaroja vastaan. Työntekijöiden tulisi myös käyttää asianmukaisen tasoisia valokaari- ja liekinkestäviä käsineitä ja henkilönsuojaimia.
COVID-19:n tuloksena työpaikoilla täytyy harkita tarvetta suojautua sairauden ja virustartunnan varalta. Ansell tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja, jotka ovat Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukaisia infektion ehkäisyssä ja hallinnassa. Tietoihin pohjautuvan perustellun päätöksen tekemiseksi tuotteiden ostajien ja käyttäjien tulisi pysyä ajan tasalla uusimpien ja täydellisimpien tietojen kanssa, jotka koskevat COVID-19:ltä ja muilta viruksilta suojaavia asianmukaisia henkilönsuojaimia heidän nimenomaisissa ympäristöissään ja sovelluksissaan.
Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Liity keskusteluun