VÁLASSZ országot / régiót

Használati feltételek

Ugrás ide:

Szellemi tulajdon és a tartalom felhasználása     Védjegyek     Egyéb feltételek és közlemények alkalmazhatók

Kizáró nyilatkozatok     Információk benyújtása az Ansellnek


A jelen felhasználási feltételeket Ön és az Ansell vállalatcsoport (a továbbiakban együttesen: "Ansell") kötik egymással. Az alábbi feltételek ("Felhasználási feltételek") szabályozzák az Ansell globális és helyi weboldalaihoz való hozzáférést és azok használatát, beleértve a www.ansell.com, a www.ansellguardianpartner.com és a www.ringersgloves.com (mindegyikre külön-külön "Weboldal") weboldalon vagy azokon keresztül kínált tartalmakat, funkciókat és szolgáltatásokat, akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket. A Weboldal használatával Ön elfogadja és elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek, az Adásvételi feltételek (ha van ilyen), az Adatvédelmi szabályzatunk és a Cookie szabályzatunk, amelyek mindegyike hivatkozással szerepel a jelen dokumentumban, kötelező érvényűek és betartandók. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, ne lépjen be és ne használja ezt a Weboldalt.

Ezt a Weboldalt 16 éves vagy annál idősebb felhasználók számára kínáljuk és tesszük elérhetővé. A Weboldal használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy megfelel ennek a jogosultsági feltételnek.

Az Ansell fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket időről időre saját belátása szerint módosítsa. Amennyiben ellenzi az ilyen módosításokat, az egyetlen, amit tehet, az, hogy nem használja többet a Webhelyet. A Webhely további, az adott módosítások hatályba lépésének időpontját követő használata azt jelzi, hogy Ön tudomásul vette az adott módosításokat, és a bennük foglalt feltételeket Önre nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Ansell nagyon komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét, és szeretné, ha Ön mindig biztonságban érezné magát, amikor felkeresi Webhelyünket, használja online szolgáltatásainkat vagy részt vesz online ajánlatainkban. A Webhelyen gyűjtött információkról további információkat az Ansell Adatvédelmi szabályzatában talál.

Kérjük, olvassa el az alábbi speciális kiegészítéseket is az Önre vonatkozó speciális követelményekkel kapcsolatos további információkért, amelyek az Ön lakóhelye/székhelye szerinti joghatóságtól függően vonatkozhatnak Önre.  

Szellemi tulajdon és tartalomhasználat

A Webhely és annak teljes tartalma, jellemzői és funkciói (többek között, de nem kizárólag minden információ, szoftver, szöveg, megjelenítés, kép, videó és hanganyag, valamint azok kivitelezése, kiválasztása és elrendezése) az Ansell és külső licencadók tulajdona, és nemzetközi szerzői jogi védelmet, védjegyvédelmet, üzleti titokkénti védelmet, továbbá más szellemi tulajdonhoz fűződő jogokban vagy tulajdonosi jogokban foglalt védelmet élvez.

A jelen Felhasználási feltételek lehetővé teszik, hogy a Weboldalt kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra használja. Ön nem reprodukálhatja, nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem hozhat létre származékos műveket, nem mutathatja be nyilvánosan, nem adhatja elő nyilvánosan, nem teheti újra közzé, nem töltheti le, nem tárolhatja és nem továbbíthatja a Weboldalon található anyagokat, kivéve az alábbi esetekben:

 • A webböngészője által automatikusan gyorsítótárba helyezett fájlokat a megjelenítés javítása céljából tárolhatja.
 • Ön kinyomtathatja vagy letöltheti a Weboldal ésszerű számú oldalának egy példányát saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, és nem további sokszorosításra, közzétételre vagy terjesztésre.
 • Ha asztali, mobil vagy egyéb alkalmazásokat kínálunk letöltésre, Ön egyetlen példányt letölthet számítógépére vagy mobileszközére kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, feltéve, hogy elfogadja az ilyen alkalmazásokra vonatkozó végfelhasználói licencszerződésünket.
 • Ha biztosítjuk közösségi média funkciókat bizonyos tartalmakkal, akkor az ilyen funkciók által lehetővé tett műveleteket végezhet.

Nem szabad:

 • Módosítsa az ezen az oldalon található anyagok másolatait.
 • Az illusztrációk, fényképek, video- vagy hangfelvételek, illetve bármilyen grafika használata a kísérőszövegtől elkülönítve.
 • Törölje vagy módosítsa a szerzői jogokra, védjegyekre vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó értesítéseket az ezen az oldalon található anyagok másolataiból.

Tilos a Webhelyen található anyagok további publikálása vagy kereskedelmi célú felhasználása az Ansell kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Ha a Weboldalon található bármely anyagot az ebben a szakaszban meghatározottaktól eltérő módon kívánja felhasználni, kérjük, kérését a következő címre küldje: uscustomerservice@ansell.com. Kifejezett rendelkezés hiányában a jelen Használati feltételek semelyik rendelkezése nem értelmezhető az Ansellt illető szerzői jogban foglalt bármely licenc vagy jog átruházásaként.

Védjegyek

Az Ansell név, az Ansell logó, és a Webhelyen szereplő legtöbb más márka- vagy terméknév, dizájn és logó az Ansell védjegyei és/vagy szolgáltatásai védjegyei közé tartoznak. Ön nem használhatja ezeket a védjegyeket a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül. Más felek védjegyei minden lehetséges esetben azonosítva vannak, és az Ansell elismeri ezen felek jogait. Továbbá, a Webhelyen fellelhető anyagokban ismertetett bármely termék, folyamat vagy technológia az Ansell által fenntartott más szellemi tulajdonhoz fűződő jog tárgya lehet, és jelen feltételek értelmében nincs licencbe adva. 

Tiltott felhasználások

A Weboldalt kizárólag jogszerű célokra és a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően használhatja. Ön beleegyezik, hogy nem használja a Weboldalt:

 • Bármilyen módon, amely sérti az alkalmazandó szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat (beleértve, korlátozás nélkül, az adatok vagy szoftverek bármely országba vagy bármely országból történő exportjára vonatkozó törvényeket).
 • Kiskorúak kizsákmányolása, károsítása, vagy annak megkísérlése céljából, bármilyen módon kihasználva vagy károsítva őket azáltal, hogy nem megfelelő tartalmaknak teszik ki őket, személyazonosításra alkalmas adatokat kérnek tőlük, vagy más módon.
 • Bármilyen reklám- vagy promóciós anyag továbbítása, illetve küldésének elősegítése, beleértve a "kéretlen leveleket", "láncleveleket", "spameket" vagy más hasonló kéréseket.
 • Az Ansell, egy Ansell alkalmazott, egy másik felhasználó vagy bármely más személy vagy szervezet megszemélyesítése vagy megszemélyesítésére tett kísérlet (beleértve, korlátozás nélkül, az előbbiek bármelyikéhez kapcsolódó e-mail címek vagy felhasználónevek használatát).
 • Bármilyen más olyan magatartás tanúsítása, amely korlátozza vagy gátolja bárki másnak a Weboldal használatát vagy élvezetét, vagy amely az Ansellnek vagy a Weboldal felhasználóinak kárt okozhat, vagy felelősségre vonhatja őket.
 • Bármilyen módon, amely letiltja, túlterheli, károsítja vagy károsítja a webhelyet, vagy zavarja bármely más félnek a webhely használatát, beleértve a webhelyen keresztül történő valós idejű tevékenységek végzésének lehetőségét.
 • Bármilyen olyan céllal, amely jogellenes vagy a jelen Felhasználási feltételek által tiltott, vagy bármilyen illegális tevékenység végzésére való felhívás, vagy más olyan tevékenység, amely sérti az Ansell vagy mások jogait.

Továbbá, Ön beleegyezik, hogy:

 • A jelen Weboldal bármely részét egy másik weboldal részeként elérhetővé tenni, akár hiperlinkkel, akár az interneten történő keretezéssel vagy más módon, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Jelen Webhely és annak tartalma nem használható fel semmilyen adatbázis létrehozásához, és nem tárolható (sem részben, sem egészben) Ön vagy külső felek által hozzáférhető adatbázisokban, illetve nem használható olyan adatbázis terjesztéséhez, amely a Webhely egészét vagy egy részét, vagy annak tartalmát tartalmazza.
 • A mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem használhat bármilyen deep-linket, page-scrape-ot, pókot, robotot, kúszót, indexet, internetes ügynököt vagy más automatikus eszközt, programot, algoritmust vagy technológiát, amely ugyanezt teszi, a jelen Weboldal bármely részének használatára, elérésére, másolására, információszerzésre, benyomások generálására, információk bevitelére, információk tárolására, keresésére, keresések generálására vagy nyomon követésére.
 • előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül semmilyen manuális eljárást nem alkalmazhat a Weboldalon található anyagok megfigyelésére vagy másolására, vagy bármilyen más, a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett célra.
 • Bármilyen olyan eszköz, szoftver vagy rutin használata, amely zavarja a Weboldal megfelelő működését.
 • Vírusokat, trójai falovakat, férgeket, logikai bombákat vagy más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagokat nem juttathat be.
 • Megkíséreljen jogosulatlan hozzáférést szerezni, megzavarni, károsítani vagy megzavarni a Weboldal bármely részét, a Weboldal tárolására szolgáló szervert, vagy a Weboldalhoz kapcsolódó bármely szervert, számítógépet vagy adatbázist.
 • A webhely megtámadása szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.
 • Egyéb módon megkísérli megzavarni a Weboldal megfelelő működését.

Ön hivatkozhat a honlapunkra, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem sérti a hírnevünket, illetve nem használja ki azt, de nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely a mi részünkről bármilyen formában társulást, jóváhagyást vagy jóváhagyást sugall, kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

Ez a Weboldal bizonyos közösségi média funkciókat biztosíthat, amelyek lehetővé teszik, hogy:

 • A saját vagy bizonyos harmadik fél webhelyeiről a jelen Webhely bizonyos tartalmaira mutató linkek elhelyezése.
 • e-maileket vagy más kommunikációt küldjön bizonyos tartalmakkal, vagy a Weboldalon található bizonyos tartalmakra mutató linkekkel.
 • A jelen Webhelyen található tartalom korlátozott részeinek megjelenítése vagy megjelenése az Ön vagy bizonyos harmadik felek weboldalain.

Ezeket a funkciókat kizárólag az általunk biztosított módon és kizárólag a megjelenített tartalom tekintetében használhatja. A fentiekre is figyelemmel, Ön nem:

 • Hozzon létre linket bármely olyan weboldalról, amely nem az Ön tulajdonában van.
 • A Weboldal vagy annak részei bármely más webhelyen való megjelenítését, vagy annak megjelenítését, például keretezés, mélyreható linkelés vagy in-line linkelés révén.
 • A Weboldal bármely, a honlapon kívüli részére mutató link.
 • Egyébként a jelen Webhelyen található anyagokkal kapcsolatban semmilyen olyan intézkedést nem tesz, amely ellentétes a jelen Felhasználási feltételek bármely más rendelkezésével.

Ön beleegyezik, hogy együttműködik velünk az engedély nélküli keretezés vagy linkelés azonnali megszüntetése érdekében. Fenntartjuk a jogot, hogy a linkelési engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonjuk.

Belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül letilthatjuk az összes vagy bármelyik közösségi médiafunkciót és bármelyik linket.

Más vonatkozó feltételek és nyilatkozatok

Az Ansell által a jelen Webhelyen keresztül bonyolított üzleti tranzakciókra vagy promóciókra további feltételek vonatkoznak. További feltételek szabályozzák a jelen Webhelyen keresztül biztosított hirdetőtábla-szolgáltatások, chat-területek és/vagy más üzenetküldő vagy kommunikációs eszközök használatát. A jelen oldalon foglaltak semmilyen módon nem módosítják az Ön és az Ansell között már érvényben lévő bármely megállapodást.

Bár jelen használati feltételek az Ansell.com weblapon található minden tartalomra általánosan vonatkoznak, a Webhely tartalmazhat más olyan tulajdonosi nyilatkozatokat és használati feltételeket, amelyek rendelkezéseit szintén be kell tartani, mivel azok a Webhely célzottan meghatározott részeire vonatkoznak. A Webhely bizonyos részei meghatározott országbeli közönség számára készültek, amint azt a webhely oldalfejlécében található specifikus országhivatkozás is mutatja. Az országspecifikus webhely-oldalak használatára eltérő feltételek vonatkozhatnak, ezek a használati feltételek az Ansell adott ország számára készült webhelyén érhetők el.

Jogi nyilatkozatok

A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT „JELEN FORMÁJUKBAN” BOCSÁTJUK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE, KIZÁRÓLAG AZ ÖN BELSŐ TÁJÉKOZTATÁSA CÉLJÁBÓL, MINDEN, AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁS VAGY GARANCIA, VAGY BÁRMELY MÁS GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE A HALLGATÓLAGOS MINŐSÉGI, FORGALMAZHATÓSÁGI, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGI VAGY JOGTISZTASÁGI GARANCIÁT. AZ ANSELL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL EGYETLEN FÉL FELÉ SEM A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY A WEBHELYEN VAGY BÁRMELY MÁS HIPERHIVATKOZOTT WEBHELYEN KERESZTÜL ELÉRT BÁRMELY INFORMÁCIÓRA VAGY ANYAGRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A PROFITVESZTÉSBŐL, ÜZLETMENET-MEGSZAKADÁSBÓL VAGY ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ANSELLT KIFEJEZETTEN FIGYELMEZTETIK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK ÉS ÁLLÍTÁSOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE. 

A TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN AZ ANSELL EZENNEL KIZÁR MINDENFAJTA GARANCIÁT, BELEÉRTVE A MINŐSÉGRE, A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMELY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. TOVÁBBÁ, AZ ANSELL SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN FÉLLEL SZEMBEN A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL, VAGY AZ EZEN KERESZTÜL VAGY BÁRMELY MÁS, HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓRA VAGY ANYAGRA VALÓ TÁMASZKODÁSBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A NYERESÉGKIESÉSBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁBÓL VAGY AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ANSELL KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A FENTIEK NEM ÉRINTIK AZOKAT A GARANCIÁKAT, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT NEM ZÁRHATÓK KI VAGY KORLÁTOZHATÓK.

Az Ansell továbbá nem tesz semmilyen kijelentést és nem vállal semmilyen garanciát bármely más olyan Webhelyre vonatkozóan, amelyet Ön a jelen Webhelyen keresztül ér el. Az Ansell által megadott, az említett Webhelyekre mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és nem tekinthetők arra való utalásnak, hogy az Ansell jóváhagyja az adott Webhelyeket vagy azok tartalmát.

Földrajzi korlátozások, irányadó jog és joghatóság

Ezt a weboldalt (a kapcsolódó oldalak kivételével) az Ansell az ausztráliai Melbourne-ben található irodáiból irányítja. Ausztráliából és a világ más országaiból is elérhető. Mivel ezeken a helyeken az ausztráliai törvényektől eltérő törvények érvényesek, a jelen Webhelyhez való hozzáféréssel mind Ön, mind az Ansell elfogadja, hogy a jelen Webhellyel kapcsolatos minden kérdésben Victoria állam (Ausztrália) törvényei és törvényei alkalmazandók, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire. Ön ezenkívül elfogadja és aláveti magát az ausztráliai Melbourne bíróságainak kizárólagos joghatóságának és helyszínének az ilyen ügyekben. Az Ansell nem tesz olyan kijelentést, hogy a Webhelyen található anyagok más helyszíneken is megfelelőek vagy használatra elérhetőek, és tilos azok elérése az olyan területekről, ahol tartalmuk illegálisnak minősül. Azok, akik más helyszínekről érik el jelen Webhelyet, a saját kezdeményezésükre teszik ezt, és felelősséggel tartoznak a helyi jogszabályok betartásáért.

Információk megadása az Ansellnek

Az Ansell nem kíván bizalmas vagy védett információkat kapni Öntől ezen a weboldalon keresztül, kivéve, ha az Ansell-lel az ilyen információk megosztására vonatkozóan más írásbeli megállapodást kötött. Az Ansell Adatvédelmi szabályzatának hatálya alá tartozó személyes adatain kívül minden információ, amely a jelen Webhelyen keresztül kerül az Ansell birtokába, NEM BIZALMAS és NEM TULAJDONOSI információnak minősül. AZ INFORMÁCIÓK JELEN WEBHELYEN VAGY ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKÖN KERESZTÜL MÁS MÓDON AZ ANSELL FELÉ TÖRTÉNŐ – AZ ANSELL-LEL A BEKÜLDÖTT ADATOKRA VONATKOZÓAN KÖTÖTT ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI – TOVÁBBÍTÁSÁVAL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ANSELL AZ ADOTT INFORMÁCIÓT BÁRMILYEN CÉLRA FELHASZNÁLHATJA ANÉLKÜL, HOGY EZZEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÖTELEZETTSÉGE KELETKEZNE ÖN FELÉ.

Lemondás és elhatárolhatóság

A jelen Felhasználási feltételekben meghatározott bármely feltételről vagy kikötésről való lemondás az Ansell részéről nem minősül az adott feltételről vagy kikötésről való további vagy folyamatos lemondásnak, illetve bármely más feltételről vagy kikötésről való lemondásnak, és az Ansellnek a jelen Felhasználási feltételek szerinti valamely jog vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy más illetékes bíróság bármilyen okból érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen rendelkezést el kell törölni vagy a minimális mértékben korlátozni kell, hogy a Felhasználási feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes mértékben hatályban maradjanak.

Teljes megállapodás

A jelen Felhasználási feltételek, Adatvédelmi szabályzatunk, a Cookie szabályzatunk és az Értékesítési feltételek (ha van ilyen) képezik az Ön és az Ansell közötti egyetlen és teljes megállapodást a Webhely tekintetében, és a Webhelyre vonatkozó minden korábbi és egyidejű megegyezés, megállapodás, nyilatkozat és szavatosság helyébe lépnek, mind írásban, mind szóban.

EU ADDENDUM

Ha Ön az Európai Unió ("EU") lakosa, kérjük, olvassa el ezt az EU-kiegészítést, amely fontos további információkat tartalmaz a fenti Felhasználási feltételeink alkalmazásával kapcsolatban. 

Adott esetben a jelen EU-kiegészítés célja, hogy kiegészítse, és nem helyettesíti az Ansell fenti Felhasználási Feltételeit (a "Felhasználási Feltételek"), és akkor alkalmazandó, ha az Ansell az EU-ban lakók számára kínálja Weboldalainkat vagy termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy ha egy Ansell vállalat az EU-ban üzemelteti a Weboldalakat vagy a Weboldalak bizonyos alszekcióit, amelyek a jelen Felhasználási Feltételekre hivatkoznak.

Ez az EU-kiegészítés különösen az Ansell Healthcare Europe NV által üzemeltetett www.shop.ansell.com weboldalra vonatkozik, amelynek székhelye Belgiumban található, székhelye: Boulevard International 55, 1070 Anderlecht, Belgium, VAT BE 0437.593.328 RPR/RPM Brüsszel. Elérhetőség: privacy@ansell.com. 

Általános

A Weboldal használatával, illetve adott esetben a Weboldal bizonyos részeihez való hozzájárulásával Ön elfogadja és elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek, az Adásvételi feltételek (ha van ilyen), az Adatvédelmi irányelvek, a Cookie-szabályzat és a vonatkozó EU-kiegészítések, amelyek mindegyike hivatkozással szerepel a jelen dokumentumban, kötelező érvényűek és betartandók. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, ne lépjen be és ne használja ezt a Weboldalt.

Az alkalmazandó jog szerinti kötelező jogainak sérelme nélkül az Ansell fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket időről időre saját belátása szerint, az alkalmazandó joggal összhangban megváltoztassa. A legutóbbi módosítások dátuma jelenik meg ezen az oldalon. A Felhasználási feltételek változásairól a Honlapon közzétett értesítéssel értesítjük Önt. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt megkövetelik, és amennyiben Ön megadta az Ansellnek az e-mail címét, Önt e-mailben értesítjük a változásokról. Ha nem fogadja el ezeket a módosításokat, kérjük, ne használja tovább ezt a weboldalt.

A fenti felhasználási feltételek nem sértik az alkalmazandó uniós vagy uniós tagállami jogszabályok szerinti kötelező jogokat, amelyek Önt mint fogyasztót megilletik.

Szellemi tulajdon és tartalomhasználat

A szerzői jogra való hivatkozás a szerzői jogokat és a szomszédos jogokat is magában foglalja.   

Jogi nyilatkozatok

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK SZERINTI KIZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A KÖVETKEZŐKRE FIGYELEMMEL ALKALMAZANDÓK. 

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN MEGHATÁROZOTT SZAVATOSSÁGI ÉS FELELŐSSÉGI KORLÁTOZÁSOK NEM MINDEN JOGHATÓSÁGBAN ENGEDÉLYEZETTEK. EZEK A KORLÁTOZÁSOK CSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, ÉS NEM ÉRINTIK AZOKAT A FELELŐSSÉGEKET VAGY GARANCIÁKAT, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT NEM ZÁRHATÓK KI VAGY KORLÁTOZHATÓK. KÜLÖNÖSEN, A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN SEMMI SEM KORLÁTOZZA AZ ANSELL FELELŐSSÉGÉT SAJÁT SZÁNDÉKOS GONDATLANSÁGÁÉRT VAGY CSALÁSÁÉRT, VAGY BÁRMELY MÁS OLYAN FELELŐSSÉGÉT, AMELY AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT NEM ZÁRHATÓ KI, ÉS NEM SÉRTI AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINTI KÖTELEZŐ FOGYASZTÓI JOGAIT.

A KÉTSÉGEK ELKERÜLÉSE VÉGETT, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, A SZAVATOSSÁG VAGY FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA REJTETT VAGY REJTETT HIBÁK ESETÉN IS ÉRVÉNYES.

TOVÁBBÁ, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A KIZÁRT KÁROK (AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES) KÖZÉ TARTOZNAK A NYERESÉG, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁBÓL, A LEHETŐSÉG, A FORGALOM, A MEGTAKARÍTÁSOK, A JÓ HÍRNÉV, AZ ÜGYFÉLKÖR, A HÍRNÉV, A HASZNÁLAT, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL, A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÉSEDELMÉBŐL VAGY MEGSZAKÍTÁSÁBÓL EREDŐ KÁROK, A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS, AZ ÖN RENDSZEREINEK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HIBÁJA VAGY MEGHIBÁSODÁSA, A PONTATLAN TARTALOM VAGY KIHAGYÁS, VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEK, VALAMINT HARMADIK FELEK IGÉNYEI, MÉG AKKOR IS, HA AZ ANSELL KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, AMELYEK GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON, HANYAGSÁGON, REJTETT VAGY REJTETT HIBÁKON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN ÉS BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEKBŐL EREDNEK.

Földrajzi korlátozások, irányadó jog és joghatóság

A Felhasználási feltételekben meghatározott földrajzi korlátozások, irányadó jog és joghatóságok csak annyiban vonatkoznak Önre, amennyiben nem érintik az alkalmazandó jog szerinti törvényes jogait.

Különösen a jog és a joghatóság megválasztása nem érinti az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelező fogyasztói jogait, beleértve azt is, hogy bármely követelését más illetékes bírósághoz, például az Ön lakóhelye szerinti EU-tagállam bíróságához nyújthatja be.

Amennyiben a Weboldalt a Healthcare Europe NV belgiumi irodáiból üzemelteti, kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen  felhasználási feltételeket, beleértve a megkötéssel, érvényességgel, értelmezéssel, végrehajtással, teljesítéssel és megszüntetéssel kapcsolatos szerződéses és nem szerződéses (beleértve a szerződéskötést megelőző) kérdéseket is, a belga jog szerint kell értelmezni és értelmezni, amennyiben a belga jogot nem írják felül a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, például az Önre kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályok. A jelen felhasználási feltételekből, a weboldal használatából és/vagy a szerződéses vagy szerződésen kívüli (beleértve a szerződéskötést megelőző) ügyekből eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely vita, amely a jelen felhasználási feltételek megkötésével, érvényességével, értelmezésével, végrehajtásával, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatos, a brüsszeli bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, anélkül, hogy ez befolyásolná az Ön mint fogyasztó törvényes jogait, hogy az alkalmazandó jog szerint más illetékes bírósághoz forduljon.

 

Csatlakozzon a beszélgetéshez