VÁLASSZ országot / régiót

Használati feltételek

A Webhely használata előtt figyelmesen olvassa el jelen Használati feltételeket. A Webhely használatával Ön elfogadja jelen Használati feltételeket, önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti és betartja őket . Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a Webhelyet.

Az Ansell vállalatcsoport (együttesen: „Ansell”) fenntartja a jogot a jelen Használati feltételek időről időre történő, külön értesítés nélküli módosítására. Amennyiben ellenzi az ilyen módosításokat, az egyetlen, amit tehet, az, hogy nem használja többet a Webhelyet. A Webhely további, az adott módosítások hatályba lépésének időpontját követő használata azt jelzi, hogy Ön tudomásul vette az adott módosításokat, és a bennük foglalt feltételeket Önre nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Ansell nagyon komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét, és szeretné, ha Ön mindig biztonságban érezné magát, amikor felkeresi Webhelyünket, használja online szolgáltatásainkat vagy részt vesz online ajánlatainkban. További információkért nézze meg az Ansell Adatvédelmi szabályzatát.

Szellemi tulajdon és tartalomhasználat

A Webhely és annak teljes tartalma, jellemzői és funkciói (többek között, de nem kizárólag minden információ, szoftver, szöveg, megjelenítés, kép, videó és hanganyag, valamint azok kivitelezése, kiválasztása és elrendezése) az Ansell és külső licencadók tulajdona, és nemzetközi szerzői jogi védelmet, védjegyvédelmet, üzleti titokkénti védelmet, továbbá más szellemi tulajdonhoz fűződő jogokban vagy tulajdonosi jogokban foglalt védelmet élvez. A Webhelyen található anyagokat Ön csak személyes, nem kereskedelmi célú használatra jogosult megtekinteni, letölteni és reprodukálni azzal a feltétellel, hogy 1) az eredeti anyagokban található minden nyilatkozatot megőriz 2) a képeket csak az őket körülvevő, hozzájuk tartozó szöveggel együtt használja, és 3) feltünteti az alábbi szerzői jogi nyilatkozatot:

© 2018 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Tilos a Webhelyen található anyagok további publikálása vagy kereskedelmi célú felhasználása az Ansell kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Kifejezett rendelkezés hiányában a jelen Használati feltételek semelyik rendelkezése nem értelmezhető az Ansellt illető szerzői jogban foglalt bármely licenc vagy jog átruházásaként. 

Ön a Webhely semmilyen részét nem teheti elérhetővé másik webhely részeként, sem hiperhivatkozás keret formájában az interneten, sem másképpen. Jelen Webhely és annak tartalma nem használható fel semmilyen adatbázis létrehozásához, és nem tárolható (sem részben, sem egészben) Ön vagy külső felek által hozzáférhető adatbázisokban, illetve nem használható olyan adatbázis terjesztéséhez, amely a Webhely egészét vagy egy részét, vagy annak tartalmát tartalmazza. 

Védjegyek

Az Ansell név, az Ansell logó, és a Webhelyen szereplő legtöbb más márka- vagy terméknév, dizájn és logó az Ansell védjegyei és/vagy szolgáltatásai védjegyei közé tartoznak. Más felek védjegyei minden lehetséges esetben azonosítva vannak, és az Ansell elismeri ezen felek jogait. Továbbá, a Webhelyen fellelhető anyagokban ismertetett bármely termék, folyamat vagy technológia az Ansell által fenntartott más szellemi tulajdonhoz fűződő jog tárgya lehet, és jelen feltételek értelmében nincs licencbe adva. 

Más vonatkozó feltételek és nyilatkozatok

Az Ansell által a jelen Webhelyen keresztül bonyolított üzleti tranzakciókra vagy promóciókra további feltételek vonatkoznak. További feltételek szabályozzák a jelen Webhelyen keresztül biztosított hirdetőtábla-szolgáltatások, chat-területek és/vagy más üzenetküldő vagy kommunikációs eszközök használatát. A jelen oldalon foglaltak semmilyen módon nem módosítják az Ön és az Ansell között már érvényben lévő bármely megállapodást.

Bár jelen használati feltételek az Ansell.com weblapon található minden tartalomra általánosan vonatkoznak, a Webhely tartalmazhat más olyan tulajdonosi nyilatkozatokat és használati feltételeket, amelyek rendelkezéseit szintén be kell tartani, mivel azok a Webhely célzottan meghatározott részeire vonatkoznak. A Webhely bizonyos részei meghatározott országbeli közönség számára készültek, amint azt a webhely oldalfejlécében található specifikus országhivatkozás is mutatja. Az országspecifikus webhely-oldalak használatára eltérő feltételek vonatkozhatnak, ezek a használati feltételek az Ansell adott ország számára készült webhelyén érhetők el. Az Ansell az oldal frissítésével bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja a jelen Jogi információs oldalon szereplő bármely jogot. 

Jogi nyilatkozatok

A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT „JELEN FORMÁJUKBAN” BOCSÁTJUK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE, KIZÁRÓLAG AZ ÖN BELSŐ TÁJÉKOZTATÁSA CÉLJÁBÓL, MINDEN, AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁS VAGY GARANCIA, VAGY BÁRMELY MÁS GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE A HALLGATÓLAGOS MINŐSÉGI, FORGALMAZHATÓSÁGI, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGI VAGY JOGTISZTASÁGI GARANCIÁT. AZ ANSELL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL EGYETLEN FÉL FELÉ SEM A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY A WEBHELYEN VAGY BÁRMELY MÁS HIPERHIVATKOZOTT WEBHELYEN KERESZTÜL ELÉRT BÁRMELY INFORMÁCIÓRA VAGY ANYAGRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A PROFITVESZTÉSBŐL, ÜZLETMENET-MEGSZAKADÁSBÓL VAGY ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ANSELLT KIFEJEZETTEN FIGYELMEZTETIK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK ÉS ÁLLÍTÁSOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

A Webhelyen található anyagok műszaki pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, és az információkat külön értesítés nélkül módosíthatjuk, frissíthetjük és törölhetjük. Az Ansell bármikor továbbfejlesztheti és/vagy módosíthatja a jelen anyagban ismertetett termékeket, szolgáltatásokat és/vagy programokat. Az Ansell nem garantálja a Webhely megszakadás nélküli vagy hibamentes működését, és a hibák kijavítását sem. Az Ansell nem garantálja, hogy jelen Webhely kompatibilis az Ön számítógépével, vagy hogy a Webhely vagy annak szerverei hiba-, vírus- féreg- vagy „Trójai vírus”-mentesek, és az Ansell nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön az ilyen romboló funkciók következtében szenved el. Az Ansell jelen Webhelyen hivatkozott termékei nem minden országban érhetők el. Az Ansell nem tesz kijelentést egy adott termék adott országban való elérhetőségére vonatkozóan. 

Az Ansell továbbá nem tesz semmilyen kijelentést és nem vállal semmilyen garanciát bármely más olyan Webhelyre vonatkozóan, amelyet Ön a jelen Webhelyen keresztül ér el. Az Ansell által megadott, az említett Webhelyekre mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és nem tekinthetők arra való utalásnak, hogy az Ansell jóváhagyja az adott Webhelyeket vagy azok tartalmát.

Jelen Webhely felett (a hivatkozott weboldalakat kivéve) az Ansell Limited gyakorol ellenőrzést Ausztráliából, a Melbourne-i irodáiból. A Webhely elérhető Ausztráliából és a világ más országaiból is. Mivel ezen országok az ausztráliaiaktól eltérő jogszabályokkal rendelkeznek, a Webhely elérésével mind Ön, mind az Ansell elfogadja, hogy a jelen Webhellyel kapcsolatos minden ügyre az ausztráliai Viktória állam törvényeit és jogszabályait kell alkalmazni, tekintet nélkül azok ellentmondó jogelveire. Ön továbbá elfogadja és ezúton aláveti magát az ausztráliai Melbourne bíróságai kizárólagos joghatóságának az említett ügyekben.  Az Ansell nem tesz olyan kijelentést, hogy a Webhelyen található anyagok más helyszíneken is megfelelőek vagy használatra elérhetőek, és tilos azok elérése az olyan területekről, ahol tartalmuk illegálisnak minősül.  Azok, akik más helyszínekről érik el jelen Webhelyet, a saját kezdeményezésükre teszik ezt, és felelősséggel tartoznak a helyi jogszabályok betartásáért. 

Információk megadása az Ansellnek

Az Ansell Adatvédelmi szabályzatának hatálya alá tartozó személyes adatain kívül minden információ, amely a jelen Webhelyen keresztül kerül az Ansell birtokába, NEM BIZALMAS és NEM TULAJDONOSI információnak minősül. AZ INFORMÁCIÓK JELEN WEBHELYEN VAGY ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKÖN KERESZTÜL MÁS MÓDON AZ ANSELL FELÉ TÖRTÉNŐ – AZ ANSELL-LEL A BEKÜLDÖTT ADATOKRA VONATKOZÓAN KÖTÖTT ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI – TOVÁBBÍTÁSÁVAL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ANSELL AZ ADOTT INFORMÁCIÓT BÁRMILYEN CÉLRA FELHASZNÁLHATJA ANÉLKÜL, HOGY EZZEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÖTELEZETTSÉGE KELETKEZNE ÖN FELÉ. Ön nem használhatja a Webhelyet olyan célra, amely jelen Használati feltételek rendelkezései értelmében jogellenesnek vagy tilosnak minősül, vagy amely bármilyen jogellenes tevékenységet vagy bármely olyan tevékenységet vált ki, amely sérti az Ansell vagy mások jogait.