ALEGEȚI ȚARA / REGIUNEA

Author headshot ansell
Ansell Ltd. iulie 18, 2022

Ansell anunță Net zero pentru 2040 (Domeniul 1 și 2) pentru a accelera acțiunile climatice

18 iulie 2022– Ansell Limited (ASX:ANN), lider global în soluții de protecție individuală, anunță noi obiective ambițioase pe termen mediu și lung pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și alte acțiuni de atenuare a riscurilor climatice. 

Ansell se angajează să atingă obiective de reducere pe baze științifice pentru Domeniul 1 și Domeniul 2, care ar permite Companiei să ajungă la Net zero până în 2040 pentru propriile operațiuni, susținute de un obiectiv pe termen mediu de reducere cu 42 % a emisiilor în Domeniul 1 și Domeniul 2 până în 2030, față de nivelul de referință al AF 2020. Acest lucru este în concordanță cu ambiția Acordului de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5 °C. Ansell se va concentra pe eforturi de decarbonizare pe termen lung în propriile operațiuni, înainte de a explora investiții în compensații credibile și de calitate superioară pentru abordarea oricăror emisii reziduale limitate (mai puțin de 10 %). 

Strategia generală de decarbonizare Ansell va cuprinde lanțul său valoric complet și se va concentra pe: 

  • Reducerea dependenței de combustibili fosili și trecerea la surse de energie regenerabilă prin investiții directe în energie regenerabilă la unele instalații, precum și achiziționarea de energie regenerabilă prin acorduri de achiziții de energie; 

  • Inovație la nivelul produselor și modelelor de afaceri, reducând în același timp dependența de materiile prime sintetice și îmbunătățind circularitatea; și

  • Colaborare prin parteneriate în lanțul valoric și promovare de politici. 

Deși este recunoscut faptul că strategia de decarbonizare Ansell, inclusiv obiectivul Net zero pentru 2040 (Domeniul 1 și 2), se bazează pe mai multe dependențe externe, precum disponibilitatea energiei regenerabile, sprijinul politicii guvernamentale și dezvoltarea ulterioară și viabilitatea comercială a tehnologiilor în curs de dezvoltare, Ansell se angajează să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a atinge aceste obiective și scopuri.  

De-a lungul anilor, Ansell a investit în inițiative și capital pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a atenua riscurile climatice, aceste eforturi fiind recunoscute recent de către EcoVadis, cu un calificativ de argint. În ultimul an, Ansell a finalizat lucrări esențiale privind evaluările riscurilor climatice, o trecere în revistă a obiectivelor corporative de mediu și modelarea scenariilor de risc climatic. Acestea au servit drept baze pentru decizia luată de Ansell în cunoștință de cauză pentru prezentarea strategiei de acțiuni climatice. 

Ansell are un lanț de aprovizionare mare și complex, care reprezintă majoritatea emisiilor totale de GES ale companiei. Cu toate că Ansell are o ambiție mai cuprinzătoare de a reduce emisiile din lanțul valoric complet, este necesară o colaborare suplimentară cu lanțul său de aprovizionare și cu alte părți interesate înainte ca Compania să-și poată defini obiectivele de reducere a emisiilor în Domeniul 3. Emisiile provenite de la bunurile și serviciile achiziționate și din tratamentul la sfârșitul duratei de viață reprezintă o parte semnificativă a emisiilor Ansell de Domeniul 3, iar complexitățile acestor categorii vor necesita eforturi susținute pentru a introduce date directe despre lanțul valoric și pentru integrarea datelor de evaluare a ciclului de viață. Colaborarea este esențială pentru duce la capăt planul de decarbonizare Ansell, iar Ansell se angajează să se implice activ cu clienții, utilizatorii finali, furnizorii și alți participanți din industrie în reducerea emisiilor. Activitățile cheie care vor fi investigate în continuare includ: (i) alinierea cu furnizorii de produse finite și materii prime care se angajează la rândul lor să reducă emisiile operaționale; (ii) transport și distribuție cu emisii reduse de carbon; (iii) sfârșitul ciclului de viață al produselor și (iv) materii prime ecologice. Pentru gestionarea produselor noastre la sfârșitul duratei de viață, Ansell abordează, de asemenea, constrângerile legate de reglementări și infrastructură.

Pe lângă obiectivele revizuite de reducere a emisiilor de GES, Ansell mai anunță astăzi următoarele:

  • Angajamentul de a se alinia la inițiativele RE100 și EP100 ale Climate Group pentru trecerea la surse regenerabile și la sisteme îmbunătățite de gestionare a energiei în unitățile sale de producție; 

  • Își înlocuiește obiectivele de reducere a consumului de apă cu noi angajamente de administrare a apei pentru a reduce extragerile absolute de apă cu 35 % până la sfârșitul AF 2025, față de nivelul de referință al AF 2020. Acest obiectiv corporativ este compus din obiective contextuale pe niveluri pentru fiecare dintre unitățile de producție Ansell, care iau în considerare stresul hidric la nivel de bazin și extragerile anuale; și

  • Angajamentul de a implica Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) pentru a evalua efectul și factorii de dependență asupra capitalului natural al organizației în lanțul nostru valoric și pentru a elabora planuri pentru îmbunătățiri potențiale și atenuarea amprentelor negative.

Aceste angajamente noi și revizuite vor exista alături de obiectivele Companiei anunțate anterior pentru:

  • Zero deșeuri certificate la depozitul de deșeuri de la toate operațiunile de fabricație până la sfârșitul AF2023; și

  • Alinierea completă la Recomandările Grupului de lucru privind dezvăluirile financiare legate de climă (TCFD) până la sfârșitul AF 2022.

„Cu aceste noi obiective și angajamente, Ansell promite să continue să conducă industria noastră în promovarea agendei de dezvoltare sustenabilă. Vom avea colaborări mai mari și mai integrate în cadrul companiei și pe lanțul nostru de aprovizionare, pe măsură ce accelerăm abordările existente, inclusiv formalizarea angajamentului de administrare a mediului, parteneriatul pentru promovarea politicilor și inovarea pentru administrarea produselor, și invităm părțile interesate să ni se alăture în această călătorie. Ansell va continua să pună oamenii și planeta pe primul loc”, a declarat Neil Salmon, Director general și director executiv.

Ansell va continua să monitorizeze activ progresul în raport cu valorile și obiectivele sale. Cu toate că Compania se va concentra pe implementarea și executarea acestor acțiuni climatice pentru a-și atinge obiectivele, Ansell se angajează ca cel puțin o dată la trei ani să revizuiască abordarea sa privind acțiunea climatică și obiectivele aferente.  

Publicarea acestui anunț a fost autorizată de Consiliul de Administrație al Ansell Limited. 


SE TERMINĂ 

Alătură-te conversației