VALITSE MAA / ALUE

Author headshot ansell
Ansell Ltd. heinäkuuta 18, 2022

Ansell julkistaa nettonolla vuoteen 2040 mennessä -tavoitteen (luokat 1 ja 2) ilmastotoimien nopeuttamiseksi

18.7.2022 – Ansell Limited (ASX:ANN), joka on maailmanlaajuinen johtaja henkilönsuojainten alalla, ilmoittaa kunnianhimoisista uusista keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteista ja muista ilmastoon liittyvien riskien lieventämistoimista. 

Ansell sitoutuu tieteeseen pohjautuviin vähennystavoitteisiin luokalle 1 ja luokalle 2, mikä tarkoittaisi, että yritys saavuttaisi nettonollan vuoteen 2040 mennessä sen omissa toiminnoissa. Tätä tukee keskipitkän aikavälin 42 %:n vähennystavoite luokan 1 ja luokan 2 päästöille vuoteen 2030 mennessä käytettäessä vuotta 2020 vertailukohtana. Tämä on samassa linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 °C:seen. Ansell keskittyy pitkäaikaisiin hiilestä irtautumistoimiin sen omissa toiminnoissa ennen kuin se tutkii mahdollisuuksia investoida uskottaviin ja korkealaatuisiin kompensaatioihin jäljelle jääviin päästöihin vastaamiseksi (alle 10 %). 

Ansellin kattava hiilestä irtautumisstrategia sisältää sen koko arvoketjun ja keskittyy: 

  • Riippuvuuden vähentämiseen fossiilipolttoaineista ja siirtymiseen uusiutuviin energialähteisiin suorien uusiutuvan energian investointien avulla joissakin laitoksissamme sekä uusiutuvan energian hankkimiseksi sähkön ostosopimuksilla. 

  • Tuotteiden ja liiketoimintamallien innovointi, samalla riippuvuuden vähentäminen synteettisistä raaka-aineista ja kierron parantaminen sekä

  • Yhteistyö arvoketjun kumppanuuksien ja politiikan edistämisen kautta. 

Vaikka tiedostamme, että Ansellin hiilestä irtautumisstrategia, mukaan lukien nettonollatavoite vuoteen 2040 mennessä (luokat 1 & 2), riippuu useista ulkoisista riippuvuuksista, kuten uusiutuvan energian saatavuus, valtion politiikan tuki ja uusien teknologioiden kaupallinen kannattavuus, Ansell on sitoutunut yhteistyöhön kaikkien sidosryhmien kanssa näiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.  

Vuosien varrella Ansell on investoinut aloitteisiin ja pääomaan yrityksen ympäristövaikutuksen pienentämiseksi ja ilmastoon liittyvien riskien vähentämiseksi. Näiden ponnistelujen tunnustuksena olemme äskettäin saaneet EcoVadis-hopeamitalin. Kuluneena vuonna Ansell teki kriittisen tärkeää työtä ilmastoon liittyvien riskien arvioinneissa, yrityksen ympäristötavoitteiden katselmuksessa ja ilmastoon liittyvien riskien skenaarioiden mallinnuksessa. Ne toimivat perustana Ansellille tietoihin perustuvan päätöksen tekemisessä ilmastotoimien strategian esittämiseksi. 

Ansellilla on suuri ja monimutkainen toimitusketju, joka edustaa valtaosaa yrityksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Vaikka Ansellilla on suurempiakin kunnianhimoisia tavoitteita koko arvoketjun päästöjen vähentämiseksi, tarvitaan lisäsitoutumista sen toimitusketjun ja muiden sidosryhmien kanssa, ennen kuin yritys voi määrittää sen luokan 3 päästöjen vähennystavoitteet. Päästöt ostetuista tuotteista ja palveluista sekä käyttöiän lopun käsittelystä muodostavat huomattavan osan Ansellin luokan 3 päästöistä ja näiden kategorioiden monimutkaisuudet vaativat jatkuvia ponnisteluja arvoketjun tietojen hyödyntämiseksi suoraan ja elinkaaren arviointitietojen integroimiseksi. Yhteistyö on kriittisen tärkeää edistettäessä Ansellin hiilestä irtautumissuunnitelmaa ja Ansell on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti asiakkaidensa, loppukäyttäjiensä, toimittajiensa ja muiden teollisuuden toimijoiden kanssa päästöjen vähentämiseen. Keskeiset toiminnot, joita tutkitaan edelleen, ovat: (i) valmiiden tuotteiden ja sellaisten raaka-ainetoimittajien kohdistaminen, jotka ovat myös sitoutuneita vähentämään toiminnastaan aiheutuvia päästöjä, (ii) vähähiilinen kuljetus ja jakelu, (iii) tuotteen käyttöiän loppu ja (iv) ympäristöystävälliset raaka-aineet. Ansell vastaa myös sääntelyyn ja infrastruktuuriin liittyviin rajoituksiin tuotteidemme käyttöiän lopun hallinnassa.

Uusittujen kasvihuonekaasupäästötavoitteiden lisäksi Ansell ilmoittaa tänään myös:

  • Sitoutumisesta Climate Groupin uusiutuvia energialähteitä ja tehostettuja energian hallintajärjestelmiä koskeviin RE100- ja EP100-aloitteisiin yrityksen tuotantolaitoksissa. 

  • Se korvaa sen vedenkäytön intensiteetin vähennystavoitteet uusilla vesienhoitositoumuksilla absoluuttisen vedenkäytön vähentämiseksi 35 %:lla vuoden 2025 loppuun mennessä käytettäessä vuotta 2020 vertailukohtana. Tämä yritystason tavoite koostuu eritasoisista kontekstuaalisista tavoitteista jokaiselle Ansellin tuotantolaitokselle, mikä ottaa huomioon vesistressin allastasolla ja vuotuisen vedenkäytön ja

  • Sitoutumisesta International Union for Conservation of Naturen (IUCN) kanssa toimimiseen organisaation luontopääoman vaikutusten ja riippuvuuksien arvioimiseksi arvoketjussamme ja suunnitelmien kehittämiseksi potentiaalisten parannusten löytämiseksi ja negatiivisten jalanjälkien lieventämiseksi.

Nämä uudet ja tarkistetut sitoutumiset sopivat yhteen yrityksen aikaisemmin julkistettujen tavoitteiden kanssa:

  • Ei jätteitä kaatopaikoille -periaate kaikissa valmistuslaitoksissamme tilikauden 2023 loppuun mennessä ja

  • Täysimääräinen yhdenmukaisuus TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Näiden uusien tavoitteiden ja sitoumusten kanssa Ansell lupaa jatkaa alamme johtamista kestävän kehityksen agendan edistämiseksi. Näemme suurempaa ja integroituneempaa yhteistyötä yrityksessä ja toimitusketjussamme, kun nopeutamme olemassa olevia lähestymistapojamme, kuten ympäristönsuojelun ohjauksen virallistaminen, yhteistyö käytäntöjen kannattamisessa ja tuoteohjauksen innovointi, ja kutsumme sidosryhmämme liittymään mukaan tälle matkalle kanssamme. Ansell jatkaa ihmisten ja planeetan asettamista etusijalle”, sanoi Neil Salmon, Managing Director ja Chief Executive Officer.

Ansell jatkaa aktiivisesti etenemisen seuraamista sen mittaristojen ja tavoitteiden mukaisesti. Vaikka yrityksen painopiste on näiden ympäristötoimien tavoitteiden implementoinnissa ja toteuttamisessa, Ansell sitoutuu toteuttamaan sen ilmastotoimien lähestymistapojen ja niihin liittyvien tavoitteiden arvioinnin vähintään kolmen vuoden välein.  

Ansell Limitedin johtokunta on valtuuttanut tämän ilmoituksen julkistamisen. 


TIEDOTTEEN LOPPU 

Liity keskusteluun