VELG DITT LAND / REGION

Akuttpersonell

Sikkerhetshensyn for utrykningspersonell ved nødsamtaler

Utrykningspersonell er de første som ankommer en nødsituasjon og kan møte utfordrende og farlige situasjoner. Dette inkluderer profesjonelle som jobber i brannvesenet, ambulanser og politiet.

Kostnaden for skader på brannmenn i USA anslås til et sted mellom 1,6 mrd USD og 5,9 mrd USD per år(1). Dette indikerer at behovet for å iverksette risikoreduserende tiltak så man forhindrer produktivitetstap og redusert livskvalitet. Utrykningspersonell trenger, og fortjener den beste mulige beskyttelsen som finnes, så at de kan føle seg trygge for å forberede seg til å svare på ethvert anrop.

Identifiser farer og reduser skader på arbeidsplassen med en kostnadsfri AnsellGUARDIAN® vurdering.

KONTAKT EN REPRESENTANT >

FARER INNEN INDUSTRIEN

Risikoene og truslene blant utrykningspersonell varierer mye, og for å forhindre personskader kreves riktige risikovurderinger, viktige sikkerhetsprotokoller, treningsprogrammer og bruk av riktig personvernutstyr (PPE). En studie fra 2018 utført av NFPA (National Fire Protection Association), viste at brannmenn hadde over 47 000 eksponeringer for farlige materialer, som asbest, kjemikalier og røyk som innebar risiko for kroniske sykdommer(2). Andre arbeidsrealterte risikoer for utrykningspersonell som kutt, punktering, og til og med hudskader forårsaket av skarpe gjenstander (nåler, barberblader eller knust glass) kan skje når de går gjennom klærne til en arrestert, etterforsker et åsted eller responderer på en bilulykke. En kuttskade øker risikoen for blodbårne patogeninfeksjoner som er spesielt vanlige hos ambulansepersonell når de gir akuttmedisinsk behandling. Et potesielt dødelig scenario for utrykningspersonell er farlige hendelser som involverer kjemiske krigsføringsmidler.

Ansell Løsninger

Gass, væsker eller kjemikalier kan variere i form og konsentrasjon. Ved en kjemisk ulykke kan det oppstå ulike nødsituasjoner, som lekkasjer (på land eller i vann), brann eller til og med en eksplosjon, som kan utsette både mennesker og miljø for farlige risikoer. Utrykningspersonell må bruke passende hånd- og kroppsbeskyttelse for å være forberedt på det verste. I tillegg bør korrekte rutiner og utstyr være på plass for effektiv og trygg opprydding etter en kjemisk forurensing. Ansell sin portefølje av bransjeledende kjemiske beskyttelsesløsninger inkluderer løsninger med varierende motstandsnivåer mot syrer, organiske og ikke-organiske kjemikalier og biologiske midler.

I tilfelle en HAZMAT-hendelse (farlige stoffer), kan utrykningspersonell støte på en rekke kjemikalier, inkludert kjemiske krigsføringsmidler (CWA) og biologiske farer. Et vanlig begrep for å beskrive truslene fra kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske stoffer er CBRN. Dette inkluderer også giftige industrielle kjemikalier (TIC). Kjemiske krigsføringsmidler forurenser på mange uforskjellige måter, som hudkontakt (sennepsgass) eller hud/innånding (VX). Eksempler på midler for biologisk krigsføring er kopper (virus) og miltbrann (bakterier). Slike farer krever veltrente og forberedte HAZMAT-team med riktig personvernutstyr.

Under redningsoppdrag jobbes det ofte i høyrisiko-miljøer, hvor hendene lett kan utsettes for risiko for å havne i klem. Man bør ha effektiv beskyttelse av knoker, fingre og tommler, samtidig som man har maksimal holdbarhet, fingerferdighet og komfort. Man bruker hanskene heller enn å ta dem av, når de gir overlegen komfort og beskyttelse når man utfører kritiske oppgaver, noe som gir redusert risiko for skader. Ansell‘s Ringers® Impact Protection System, utformet med termoplastisk gummi (TPR) beskytter arbeidere mot risikoen for støt, samtidig som de gir overlegen komfort og fingerferdighet.

Utrykningspersonell eksponeres for kutt fra skarpe gjenstander som inkluderer barberblader, skarpe metallkanter eller knust glass. Disse kan lett oppstå når man gir medisinsk behandling til narkomane, leter gjennom klærne til en som er arrestert, etterforsker et åsted eller responderer på en trafikkulykke. For å redusere risikoen for kutt og smittsomme sykdommer så spiller personvernutstyr en viktig rolle, og man oppnår full beskyttelse av hånden og armen når man kombinerer passende hanskene og armbeskytterne.

Ansell sine kuttresistente hansker er laget med innovative teknologier, for å gi enestående kuttbeskyttelse med forbedret fingerferdighet, grep og komfort. INTERCEPT™ -teknologien er et proprietært kuttresistent garn som er lettere og gir et mer komfortabelt alternativ sammenlignet med andre merkegarn. ANSELL GRI™ Technology er et belegg som minimerer kraften som krevs for å gripe verktøy eller materialer, og som gir økt sikkerhet og produktivitet.

Jevnlige kontroller og service av brannbiler, ambulanser eller andre utrykkningskjøretøy, med bruk av verktøy og utstyr kan utsette hender for risiko for skader og sår. I tillegg kan gjentatte bruksområder i tørre/oljete miljøer så som reparasjoner av ikke-operativt utstyr kreve komfort og sikkert grep. Selv for vanlig arbeid med lav risiko ved en brannstasjon, kan høy komfort og passform oppnås uten å gå på bekostning av beskyttelsen.

Utrykningspersonell, politi og andre relaterte yrker løper stor risiko for å utilsiktet bli eksponert for narkotika når de behandler narkotikaoffre, utfører etterforskninger eller deltar i taktiske operasjoner. Eksponering kan skje gjennom inhalering, svelging, innpusting, gjennomtrengning via huden eller ved nålstikk. Narkotika, ulovlig eller lovlig, kommer i mange forskjellige former og styrker, og kan gi dramatiske skader. Utrykningspersonell har stor risiko for skader hvis de ikke er tilstrekkelig beskyttet.

Utrykningspersonell eksponeres for veldig stor fysisk og psykisk press. Under lange arbeidsøkter kan risikofaktorer for muskelskjelettskader oppstå gjennom repetative aktiviteter, eller bruk av stempelverktøy med ukomfortabelt grep. De jobber kanskje i høye temperaturer, trange steder, eller i områder med dårlig sikt. Ansell tilbyr ergonomisk verneutstyr for et tryggere arbeidsmiljø, uten å gå på kompromiss på komforten. Hansker designet med Ansells egen ERGOFORM™ Ergonomiske designteknologi har vist seg å effektivt minimere ubehag fra langvarige gjentatte håndbevegelser, så at arbeiderne kan jobbe trygt og komfortabelt over lang tid.

Viktigheten av å være forberedt for farlige eller pandemiske hendelser har aldri vært viktigere enn nå. Med økt bevissthet om sikkerheten til utrykningspersonell og forebygging av spredning av virusinfeksjoner, er bruk av passende personlig verneutstyr viktig for hver enkelt risikovurdering, og gjør det mulig å håndtere farlige situasjoner med sikkerhet og ro.

Som et resultat av COVID-19, må arbeidsplasser vurdere beskyttelsesbehovet for spridning av sykdommer og virusinfeksjoner. Ansell har et bredt tilbud av løsninger som er i samsvar med veiledningen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om forebygging og kontroll av infeksjoner. For å ta en vurdert beslutning, bør innkjøpere og brukere av produkter holde seg oppdatert på den nyeste og mest komplette informasjonen om passende personlig verneutstyr, for beskyttelse mot COVID-19 og andre virus i deres spesifikke miljøer og bruksområder.


NY INTERAKTIV 360-GRADERS FØRSTERESPONERE OPPLEVELSE!

I dette interaktive verktøyet presenteres vanlige farer som oppleves under førstehjelps daglige aktiviteter med anbefalinger om passende kropps- og håndbeskyttelse levert av Ansell.


Verktøy og resurser

Video om Ringers hansker med F3 Technology™

Utviklet med F3 Technology™ så er Ringers hanskeserie for utrykningspersonell utformet for å gi perfekt balanse mellom passform, form og funksjon, så at utrykningspersonell trygt kan jobbe i krisesituasjoner. Våre holdbare og sliterke hansker som er laget for å holde lenge, kan være utrykningspersonell siste forsvarslinje under redningsoppdrag.
SE NÅ

(1) The Economics of Firefighter Injuries in the United States, NIST Technical Note 2078, NIST (National Institute of Standards and Technology), U.S. Department of Commerce, (Dec 2019) https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf/pdf/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf.pdf (page 25 and 30)

(2) https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/osffinjuries.pdf (page 1)