CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Tại sao Mức độ chất lượng chấp nhận được (AQL) lại quan trọng

Tác động của PPE (Thiết bị bảo vệ cá nhân) chất lượng kém với việc kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Mức độ chất lượng chấp nhận được (AQL) là quy trình quốc tế lấy mẫu tiêu chuẩn theo ngành để đánh giá chất lượng sản phẩm găng tay thành phẩm. AQL đo lường chất lượng bằng cách xác định tỷ lệ hàng lỗi cao nhất có thể chấp nhận được khi chọn ngẫu nhiên lô sản phẩm găng tay. AQL càng thấp, chất lượng càng cao và khả năng hàng lỗi càng thấp. Hãy tìm các dấu hiệu AQL để xác thực chất lượng găng tay của bạn vì sản phẩm chất lượng kém có nghĩa rằng nhiều sản phẩm lỗi và các lỗ thủng micro hơn và điều này có thể dẫn tới những rủi ro lớn hơn về phơi nhiễm mầm bệnh của nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Hãy lắng nghe Tiến sỹ Cathryn Murphy giải thích về Mức độ chất lượng chấp nhận được và tầm quan trọng của nó với mức độ bảo vệ và chất lượng của găng tay.

 

 


AQL là đánh giá đạt/không đạt của một số lượng hàng mẫu găng tay đã xác định trước và được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô găng tay. Khi kiểm tra bằng tiêu chuẩn găng tay khám bệnh và phẫu thuật quốc tế hay trong trường hợp này là bộ tiêu chuẩn ngặt nghèo của Ansell, bạn có thể lựa chọn găng tay đạt chất lượng cao nhất với độ bảo vệ tốt nhất.

Hiểu rõ Tiêu chuẩn quốc tế dành cho găng tay khám bệnh và phẫu thuật về xác định AQL và phương pháp đo lường chất lượng găng tay.