SELECTEER UW LAND/REGIO

Privacyverklaring

De Ansell groepsmaatschappij (hierna genoemd: "Ansell", "we", "ons", "onze") respecteert uw privacy en we verbinden ons ertoe om die te beschermen door dit privacybeleid na te leven. Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Ansell die via de volgende methodes wordt vastgelegd:

•     wanneer u onze internationale en lokale websites (de "Website") bezoekt;

•     wanneer u met ons communiceert via e-mail, tekst, telefoon, fax, sociale mediakanalen, en/of andere elektronische berichten via deze website en/of

•     via andere online en offline kanalen.

Ga voor meer informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale plug-ins en andere soorten trackingtechnologie naar ons cookiebeleid.

Belangrijke opmerking voor personen die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden (namelijk de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), [evenals in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk]:

Dit privacybeleid bestaat uit:

- deze rubriek vooraan, waarin de algemene principes worden uiteengezet die van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens door de Ansell-groepsmaatschappij in het algemeen; en

- een aanvullend EU-addendum, dat belangrijke bijkomende informatie verstrekt over de verwerking van uw persoonsgegevens als u zich in de EER, Zwitserland of het VK bevindt, of als uw persoonsgegevens worden verwerkt door een van de bedrijven van de Ansell-groep die in een van deze rechtsgebieden is gevestigd of anderszins onder de GDPR valt (het "EU-addendum").

1. 1. ALGEMEEN

1.1. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@ansell.com kontaktieren.

1.2. Een verwijzing in deze privacyverklaring naar bepaalde wet- of regelgeving omvat ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van deze wet- of regelgeving, met inbegrip van eventuele uitvoeringsbesluiten die daarmee verband houden.

1.3. Neem dit privacybeleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie en de manier waarop we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, dan kiest u er zelf voor om onze website niet te gebruiken. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met dit privacybeleid. Ansell behoudt zich het recht om dit privacybeleid zo nu en dan naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of te veranderen. Als u deze website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van die wijzigingen. Bekijk dit privacybeleid dus regelmatig voor updates.

2. 2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

2.1. Wanneer u onze website, mobiele/desktoptoepassingen en/of sociale mediakanalen gebruikt, verzamelen we de volgende informatie in overeenstemming met ons cookiebeleid:

 • Geolocatiegegevens: technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • Internet/Informatie over elektronische activiteiten: informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang uw bezoek duurt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt.

2.2. Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, een contactformulier invult (offline of via onze website), zich abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op onze enquêtes, materiaal post dat moet worden gepubliceerd of weergegeven, rechtstreeks een aankoop bij ons doet, solliciteert naar een job, interactie hebt met onze toepassingen op websites van derden (indien deze toepassingen links naar dit beleid bevatten), deelneemt aan promoties zoals sweepstakes of prijsvragen, of persoonlijk contact met ons opneemt (zoals op handelsconferenties) via e-mail, telefoon, fax of sociale mediakanalen, verzamelen we:

 • Login-informatie en/of informatie die tegen inbreuken op de beveiliging wordt beschermd: dit omvat informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, uw land en het bedrijf waarvoor u werkt, evenals uw financiële rekeninginformatie als u aankopen bij ons doet, met inbegrip van uw factuuradres, afleveradres, krediet- of debetkaartnummer, vervaldatum, beveiligingscode of andere facturerings-/betalingsinformatie;
 • Commerciële informatie: de inhoud van uw communicatie of vraag en de technische details van de communicatie zelf (met wie u bij ons correspondeert, datum, tijdstip, enz.), uw voorkeuren met betrekking tot het gebruikte communicatiemedium, uw zoekopdrachten op onze website, details van transacties die u via onze website uitvoert en van de uitvoering van uw bestellingen;
 • Beroeps-, arbeids- of opleidingsgerelateerde informatie: dit omvat sollicitatie-informatie, zoals uw opleiding en werkervaring, vaardigheden en kwalificaties voor een bepaalde functie;
 • Openbare informatie: openbaar toegankelijke informatie over uw profiel op socialmediakanalen;
 • Overige: alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals.

2.3. Alle hierboven vermelde persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van u. We kunnen ook aanvullende informatie over uw voorkeuren en surfgedrag ontvangen van onze partners, waaronder onze zakelijke en commerciële partners - die uw persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u met hen communiceert. Wanneer ze met dergelijke derde partijen zakendoen, zullen deze derde partijen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. 

2.4. Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand onder de 16 jaar mag persoonsgegevens verstrekken aan of op onze website. We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website, doe geen aankopen via de website en verstrek geen informatie over jezelf aan ons, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of een scherm naam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen.

3. DOELEINDEN WAARVOOR ANSELL UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

3.1. Ansell verwerkt uw persoonsgegevens om u op een gepersonaliseerde en doeltreffende manier de informatie, producten en diensten te leveren die u vraagt via de website, via e-mail, telefoon, fax of via de socialemediakanalen, met inbegrip van het bieden van een verbeterde e-commerce klantenervaring voor geregistreerde houders van een account.

3.2. Ansell verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u gerichte mededelingen, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Ansell en geselecteerde partners te bezorgen.

3.3. Tenzij u al een klant bent die al gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en die we met ons eigen marketingmateriaal willen benaderen, stuurt Ansell u uitsluitend berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere rechtstreekse elektronische communicatiekanalen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dergelijke mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties te ontvangen.

3.4. Ansell verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers daarvan, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Ansell kan uw persoonsgegevens op eigen initiatief aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten doorgeven als er een redelijk vermoeden bestaat dat u door uw registratie op of het gebruik van de website, onze socialmediakanalen of andere vormen van communicatie met ons een onwettige handeling of misdaad hebt gepleegd.

3.5. Ansell verwerkt uw persoonsgegevens voor statistische analyses om onze website, advertenties, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3.6. Ansell verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan het doel waarvoor u ze verstrekt, of voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.

3.7. Ansell kan uw persoonsgegevens verwerken om de rechtmatige belangen van Ansell, zijn partners of een derde te vrijwaren als uw registratie bij of gebruik van de website, socialemediakanalen of andere communicatiekanalen in aanmerking kan worden genomen:

a) een schending van dit privacybeleid, ons cookiebeleid, onze gebruiksvoorwaarden, verkoopvoorwaarden (indien van toepassing), of andere overeenkomsten tussen u en Ansell;

b) een schending van geldende gebruiksvoorwaarden of van de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde;  

c) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de website, sociale mediakanalen of andere communicatiekanalen;

d) een gevaar voor de website, socialemediakanalen of andere communicatiekanalen of onderliggende systemen van Ansell of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code; of  

e) haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongepast of onwettig is.

4. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1. Uw persoonsgegevens voor het in artikel 3.3. genoemde doeleinde worden op grond van uw toestemming verwerkt.

4.2. Om uw persoonsgegevens voor het in artikel 3.1. genoemde doel te verwerken en voor eventuele handelingen voordat u een overeenkomst met ons aangaat, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op grond van de noodzaak om die overeenkomst uit te kunnen voeren of het proces om de overeenkomst aan te gaan.

4.3. Voor het doeleinde dat hierboven in de artikel 3.4 wordt vermeld, moeten we uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen.

4.4. Voor de doeleinden die hierboven in de artikel 3.1, 3.2, 3.5 en 3.6. worden vermeld, moeten we uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen, zoals:

 • voortdurende verbeteringen van de website van Ansell, socialemediakanalen, producten en diensten om u de best mogelijke ervaring te bieden;
 • bescherming van onze website, socialemediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten; en
 • marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en om onze producten en diensten in het algemeen met succes te commercialiseren.

5. NAAR WIE STUURT ANSELL UW GEGEVENS?

5.1. Ansell werkt met externe verwerkers om u toegang te verlenen tot onze website en om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken zoals bepaald in artikel 3 hierboven. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens enkel namens Ansell verwerken na een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van ons en alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze aan hen doorgeven, en zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

Ansell garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te respecteren.

5.2. Ansell kan uw persoonsgegevens met andere entiteiten binnen de Ansell-groep delen voor verkoop- en marketingdoeleinden en de analyse van financiële data. We zorgen ervoor dat alle Ansell-entiteiten uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid verwerken.

5.3. Ansell kan uw persoonsgegevens openbaar maken in geval van wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures, geschillen of verplichte vereisten van de bevoegde overheidsinstanties.

5.4. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming stuurt Ansell uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier aan andere derde partijen dan die vermeld in de artikels 5.1, 5.2 en 5.3. Ansell kan geanonimiseerde gegevens echter wel naar andere organisaties sturen die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, weergave en verkoop van deze goederen en diensten af te stemmen.

5.5. Wanneer het gaat om fusies, overnames of faillissementsprocedures, zal Ansell nieuwe bedrijven en organisaties die uw persoonsgegevens zullen bewaren, vragen om deze privacyverklaring na te leven en anders zullen we de bedrijven en organisaties vragen opnieuw toestemming van u te vragen.

6. LOCATIE, OVERDRACHT EN OPSLAG

6.1. Ansell moet uw persoonsgegevens mogelijk doorgeven aan andere Ansell-entiteiten of derden die uw persoonsgegevens namens ons verwerken op locaties buiten het rechtsgebied waarin u de gegevens hebt verstrekt. 

Als u binnen de Europese Economische ruimte (“EER”) gevestigd bent, wees u er dan van bewust dat we, daar waar dit nodig is om de producten en diensten te leveren, persoonsgegevens kunnen doorgeven aan Ansell-entiteiten die in landen buiten de EER gevestigd zijn. Alle Ansell-entiteiten hebben een gegevensoverdrachtovereenkomst ondertekend die is gebaseerd op gestandaardiseerde contractbepalingen van de EU om te garanderen dat we onze wettelijke en regelgevende verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens nakomen, waaronder het hebben van een rechtsgrondslag voor het doorgeven van persoonsgegevens en het inbouwen van passende garanties om een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens te garanderen.

6.2. Ansell kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten het rechtsgebied waarin u deze gegevens heeft verstrekt. In geval van een dergelijke overdracht zorgt Ansell dat de veiligheid en integriteit van uw gegevens gewaarborgd zijn en dat alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de toepasbare wetgeving verleend worden.

6.3. Ansell bewaart uw persoonsgegevens zowel elektronisch als op/of in gedrukte vorm. We kunnen uw informatie opslaan in onze eigen gebouwen of in de gebouwen van onze externe verwerkers of andere dienstverleners. We zullen de persoonsgegevens die we bewaren, beschermen overeenkomstig onderstaand artikel 7.4.

7. KWALITEITSGARANTIES

7.1. Ansell doet zijn uiterste best om enkel persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor de in artikel 3 vermelde doelstellingen.

7.2. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is voor de in artikel 3 genoemde doeleinden of totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Door uw toestemming in te trekken kunt u mogelijk niet langer gebruikmaken van onze website of een deel daarvan. Ansell anonimiseert uw persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 beschreven doeleinden, tenzij:

 • Ansell of eventuele derden belangen hebben om uw gegevens identificeerbaar te houden, die zwaarder doorwegen;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief besluit Ansell ervan weerhoudt om ze te anonimiseren.

7.3. U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketing erop gericht is ons marketingmateriaal relevanter voor u te maken. Ansell doet dit door:

 • het aanpassen van uw unieke profiel op basis van relevante kenmerken zoals uiteengezet in artikel 2 van dit privacybeleid en
 • dit profiel te gebruiken om u te voorzien van mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties over producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.
 • 7.4. Ansell treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers achter firewalls. Alle betalingstransacties worden versleuteld met SSL-technologie. Personeel van Ansell of zijn externe verwerkers krijgen alleen toegang indien strikt noodzakelijk en zijn gehouden tot strikte geheimhouding. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze website worden verzonden, niet garanderen. Elke overdracht van persoonsgegevens gebeurt op uw eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen op de website. 

  7.5. Als u zich heeft geregistreerd voor mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere rechtstreekse elektronische communicatiekanalen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties wijzigen via de opt-outlink in deze mededelingen.

  8. UW RECHTEN

  8.1. U hebt het recht op inzage in al alle persoonsgegevens die Ansell over u verwerkt. Elk verzoek moet specificeren: (a) voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op inzage wilt uitoefenen en (b) in welke gegevenscategorieën u inzage wilt. Ansell behoudt zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere verzoeken tot inzage na elkaar die duidelijk bedoeld zijn om Ansell tot last te zijn of schade te berokkenen. 

  8.2. U hebt het recht om door Ansell bewaarde persoonsgegevens over u die onjuist zijn, kosteloos te laten corrigeren. Als u een verzoek om correctie indient, moet uw verzoek vergezeld gaan van bewijs van de onjuistheid.

  8.3. U hebt het recht uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

  8.4. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden of wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er echter rekening mee dat Ansell een verzoek tot verwijdering afweegt tegen:

  • eventueel zwaarder wegende belangen van Ansell of derden; en
  • wettelijke of reglementaire verplichtingen of gerechtelijke of administratieve besluiten die met de verwijdering in strijd zouden kunnen zijn.

  In plaats van uw gegevens te wissen, kunt u Ansell ook verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken als u (a) de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden.

  8.5. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen om bezwaar te maken. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen deze verwerking.

  8.6. U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm bij ons op te vragen.

  8.7. Als Ansell uw persoonsgegevens aan derden verkoopt, hebt u het recht om ons op elk moment te vragen om uw persoonsgegevens niet te verkopen. Ansell verkoopt geen persoonsgegevens.

  8.8. U hebt recht op vrijwaring van discriminatie of vergelding wegens het uitoefenen van een van uw rechten zoals hierboven beschreven.

   

  9. HOE UW RECHTEN UITOEFENEN?

  9.1. Als u wilt verzoeken om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, dan kan dat op een van de volgende manieren:

  mailen naar privacy@ansell.com. Een e-mail met een verzoek om uitoefening van een recht, wordt niet beschouwd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan nodig om uw verzoek in behandeling te nemen.

  bellen naar

   +1-800-800-0444 (NA)
  +613 9270 7270 (APAC)
  +1800 337 041 (AU/NZ)
  +32 2 528 74 00 (EMEA)


  schrijven naar Level 3, 678 Victoria Street, Richmond VIC, Australia 3121, ATTN: PRIVACY

  Alle verzoeken die via een van deze methoden worden ingediend, moeten:

  duidelijk vermelden welk recht u wilt uitoefenen en, indien vereist, de redenen daarvoor.

  worden gedateerd en ondertekend; en

  vergezeld zijn van een digitaal gescande kopie van een geldige identiteitskaart om uw identiteit aan te tonen. Als u ons opbelt, kan Ansell u om een ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs vragen.

   

  Ansell laat het u onmiddellijk weten wanneer dit verzoek is ontvangen. Indien het verzoek ontvankelijk blijkt, behandelt Ansell het verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst.

  In geval van klachten over de manier waarop Ansell uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u altijd via de hierboven kanalen contact opnemen met Ansell. Als u na onze reactie nog altijd niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

  9.2. In de volgende omstandigheden zal Ansell niet in staat zijn op uw verzoek te reageren conform de vereisten van de relevante wet- en regelgeving          

  a. omstandigheden die direct verband houden met de nationale veiligheid en de veiligheid van de nationale defensie;            
  b. omstandigheden die direct verband houden met de openbare veiligheid, de volksgezondheid en grote algemene belangen;           
  c. omstandigheden die direct verband houden met strafrechtelijk onderzoek, vervolging, procesvoering en de tenuitvoerlegging van vonnissen;            
  d. als er uitgebreid bewijs is dat er aan uw kant sprake is van kwaad opzet of misbruik van rechten;           
  e. als u, wanneer er op uw verzoek wordt ingegaan, ernstige schade zult berokkenen aan de legitieme rechten en belangen van uzelf of andere personen en organisaties; of    
  f. die betrekking hebben op bedrijfsgeheimen.

   

  EU-ADDENDUM

  Indien u zich in de EER bevindt en de verwerking van uw persoonsgegevens betrekking heeft op het aanbieden van onze websites, goederen of diensten of het monitoren van uw gedrag in de EER (bijvoorbeeld via onze EU-webwinkel op www.shop.ansell.com), of de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de activiteiten van een van de bedrijven van de Ansell-groep die in de EER gevestigd zijn, zoals geïdentificeerd onder het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens" hieronder (Ansell, we, ons), kunt u bijkomende rechten hebben onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de nationale wetgeving. We nodigen u uit dit EU-addendum te lezen. Het bevat belangrijke aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Indien van toepassing is dit EU-addendum bedoeld als aanvulling op en ter vervanging van het bovengenoemde privacybeleid van Ansell. Dit EU-addendum heeft voorrang op alles wat tegenstrijdig is in ons privacybeleid.


  ALGEMEEN

  Voordat u persoonsgegevens gebruikt of verstrekt op onze website(s) die naar dit privacybeleid linken, dient u ons privacybeleid en EU-addendum zorgvuldig te lezen om inzicht te krijgen in ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe we deze zullen behandelen. Door deze website(s) te bezoeken of te gebruiken, bevestigt u dat u de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en bekendmaken, zoals beschreven in dit privacybeleid en het EU-addendum, hebt gelezen en begrepen. Voordat u persoonsgegevens gebruikt of verstrekt in bepaalde rubrieken van onze website(s), kan u worden gevraagd om elektronisch te bevestigen dat u dit privacybeleid en het EU-addendum begrijpt en aanvaardt door op een knop te klikken of een vakje aan te vinken. Uw bevestigende handeling door op die knop te klikken en/of dat vakje aan te vinken en uw gebruik van onze website(s) betekenen dat u instemt en akkoord gaat met de manier waarop uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid en het EU-addendum, worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Ansell behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en EU-addendum nu en dan naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of te veranderen. Elke wijziging zal op deze pagina worden gepost en, indien van toepassing of wettelijk vereist en voor zover we over uw e-mailadres beschikken, per e-mail aan u worden meegedeeld. We vermelden hierboven de datum waarop dit privacybeleid en het EU-addendum het laatst werden gewijzigd.


  VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Krachtens de GDPR moeten de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke, worden verstrekt. Over het algemeen is het Ansell-bedrijf dat de website(s) beheert of u het betreffende product of de betreffende diensten levert, de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. In het kader van de EU-webwinkel www.shop.ansell.com is dit Ansell Healthcare Europe NV, een in België gevestigde vennootschap, met maatschappelijke zetel op de Internationalelaan 55, 1070 Anderlecht, België, BTW BE 0437.593.328 RPR /RPM Brussel. Meer informatie vindt u onder het kopje "Hoe kunt u contact met ons opnemen".


  DOELEINDEN WAARVOOR ANSELL UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT en rechtsgrond voor de verwerking

  In het algemeen verwerkt Ansell uw persoonsgegevens om te voldoen aan het specifieke doel waarvoor u ze verstrekt zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het privacybeleid, of voor elk ander gespecificeerd, uitdrukkelijk en legitiem doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en op basis van de wettelijke rechtvaardigingen die onder hoofdstuk 4 hierboven worden vermeld. Ansell zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, tenzij u instemt met dergelijk verder gebruik.

  In het bijzonder kan Ansell uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen, zoals beschreven in het bovenvermelde Privacybeleid, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens, en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat u vooraf uw toestemming hebt gegeven.

  In het algemeen zal Ansell uw voorafgaandelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

  Wanneer we ons beroepen op onze legitieme belangen als rechtsgrond voor de verwerking, maken we een afweging uit tussen onze eigen belangen en uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden, die u kunt verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.


  NAAR WIE STUURT ANSELL UW GEGEVENS?

  Zoals vermeld in artikel 5 van het Privacybeleid, doet Ansell voor de in hoofdstuk 3 vermelde doeleinden een beroep op externe verwerkers, waaronder webgerelateerde diensten, leveranciers van reclame of analytics. Voor dezelfde doeleinden kan Ansel uw gegevens ook delen met andere bedrijven van de Ansell-groep. Ansell kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan wetshandhavings-, gerechtelijke of andere bevoegde autoriteiten, voor zover de wet dit toelaat.

  U kunt nadere informatie krijgen over de ontvangers van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via onze onderstaande contactgegevens.

   

  LOCATIE, OVERDRACHT EN OPSLAG

  De ontvangers van uw persoonsgegevens zoals vermeld in hoofdstuk 5 en 6 van het privacybeleid kunnen zich binnen en buiten de EER bevinden, met inbegrip van landen die door de Europese Commissie niet worden erkend als landen die hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EER (ontbreken van een besluit inzake adequaatheid). Elke overdracht van persoonsgegevens aan een van de bovengenoemde ontvangers in een land buiten de EER dat niet wordt erkend als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt, zal gebeuren op basis van passende waarborgen, met name (i) overeenkomsten inzake gegevensoverdracht die voldoen aan de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van gegevens naar derde landen (artikel 46, lid 2, (c), van de GDPR)), of (ii) andere passende waarborgen of afwijkingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (artikels 46 tot en met 49 van de GDPR). U kunt een kopie van deze passende waarborgen krijgen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.


  UW RECHTEN

  U hebt een aantal rechten op grond van de GDPR en de nationale uitvoeringswetten (zie hieronder). Houd er rekening mee dat de uitoefening van deze rechten onderworpen kan zijn aan bepaalde beperkingen en voorwaarden, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

  Inzagerecht: U hebt het recht om inzage te vragen in al uw persoonsgegevens die Ansell over u verwerkt. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen we u om het beheer ervan te vergemakkelijken, vragen om te specificeren: (a) voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op inzage wilt uitoefenen en (b) in welke gegevenscategorieën u inzage wilt. Ansell zal een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u meer dan één kopie van de verwerkte persoonsgegevens vraagt, kan Ansell een redelijke vergoeding vragen, rekening houdend met de administratieve kosten. In elk geval moet Ansell rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen, zodat dit recht niet absoluut is.  

  Recht op rectificatie: U hebt het recht om door Ansell bewaarde persoonsgegevens over u die onjuist zijn, kosteloos te laten corrigeren. Afhankelijk van het doel van de verwerking heeft u ook het recht te verzoeken om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist, met name indien deze gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden, indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt, indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en we geen dwingende rechtsgrond hebben voor de verwerking ervan. Houd er echter rekening mee dat een verzoek tot verwijdering door Ansell zal worden beoordeeld en mogelijk niet van toepassing is voor zover de verwerking noodzakelijk is, met name:

  •   om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de toepasselijke wetgeving waaraan we onderworpen zijn of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang; of

  •   voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde omstandigheden, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u in plaats van verwijdering ook om een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens vragen, met name wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is a) u betwist de juistheid van de gegevens, b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens, of c) de gegevens zijn niet langer nodig voor de in artikel 3 genoemde doeleinden, maar zijn door u vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. In dat geval mogen uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

  Recht van bezwaar: In de door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde omstandigheden hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en kan van ons worden verlangd dat we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen kunnen aantonen.

  Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing). Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u te allen tijde het recht zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen deze verwerking (met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing).     

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens: In bepaalde omstandigheden, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt en kunt u ook het recht hebben om dergelijke persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder of Ansell verzoeken om dergelijke gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere gegevensbeheerder, voor zover dit technisch mogelijk is.

  Recht op intrekking van toestemming: Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid en het bijbehorende EU-addendum, dan hebtuhet recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met toekomstige inwerkingtreding. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

  Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk pleegt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zie voor meer informatie over de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied: //edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en .


  Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

  In de EER kunt u ons bereiken op:

  Ansell Healthcare Europe NVInternationalelaan 55
  1070 Anderlecht, Belgium
  Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 
  E-mail : privacy@ansell.com  Praat met ons mee