WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Biblioteka szkoleń online

W szkoleniach może uczestniczyć każdy stomatolog lub pracownik opieki zdrowotnej. Po zaliczeniu szkolenia z wynikiem minimum 85% uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Z tytułu uczestnictwa w tych szkoleniach pielęgniarki dyplomowane w Stanach Zjednoczonych i Australii oraz stomatolodzy w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii mogą uzyskać odpowiednie punkty edukacyjne (CE, CPD albo CDE), które mogą wykorzystać na potrzeby spełnienia wymogów licencji.

Firma Ansell to uznany i zatwierdzony organizator szkoleń, które są akredytowane przed następujące jednostki:

  • American Dental Association (ADA) w ramach usługi Continuing Education Recognition Program (CERP)*
  • Australian College of Perioperative Nurses (ACORN)
  • California Board of Registered Nursing, nr jednostki 15538
  • New Zealand Dental Council
  • New Zealand Dental Association (NZDA)
  • Za udział w prowadzonym przez firmę Ansell szkoleniu online można uzyskać od 2 do -2,25 punktów edukacyjnych (zgodnie z opisem szkolenia).

    * ADA CERP to świadczona przez American Dental Association usługa, której celem jest pomoc stomatologom w wybraniu jednostek zapewniających wysokiej jakości szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego. W ramach usługi ADA CERP nie są zatwierdzane ani promowane żadne działania ani żadni prowadzący szkolenia, ani nie jest gwarantowane zatwierdzenie przez rady stomatologiczne uzyskanych punktów edukacyjnych.