VÄLJ DITT LAND / REGION

LIVSMEDELSTILLVERKNING

Skydd mot flera risker

I den globala livsmedelsindustrins olika sektorer behöver arbetstagarna bekväm och pålitlig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddar mot faror och samtidigt skyddar livsmedelsprodukterna mot kontaminering. Som global ledare inom säkerhetslösningar erbjuder Ansell ett brett utbud av livsmedelskompatibla hand- och kroppsskyddslösningar för att hantera kemiska och termiska risker samt skär- och kontamineringsrisker i livsmedelsproduktionskedjan.

KÄLLOR TILL KONTAMINERING

Biologiska

Biologisk kontaminering uppstår när livsmedel kontamineras av människor, djur, bakterier, virus eller andra mikroorganismer. Detta kan leda till livsmedelsburen sjukdom.

Kemiska

Kemisk kontaminering uppstår när mat kommer i kontakt med giftiga kemikalier, vilket kan leda till kemisk matförgiftning.

Fysiska

Fysisk kontaminering sker när ett föremål kommer in i livsmedlet under själva produktions- eller beredningsprocessen. Detta kan utgöra en kvävningsrisk och kan ofta också introducera biologiska kontaminanter. 

Korskontaminering av allergener

Korskontaminering av allergener uppstår när även mycket små mängder av ett allergen överförs till ett annat livsmedel och därmed utgör en risk för personer med livsmedelsallergier.

ANSELLS LÖSNINGAR

VERKTYG OCH RESURSER

Video

Titta på vår video som förklarar de olika källorna till kontaminering.

Delta i konversationen