CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

CÔNG NGHỆ ANSELL GRIP™

Công nghệ Ansell Grip là công nghệ xử lý lớp phủ nhằm giảm tối thiểu các lực cần có để giữ các dụng cụ hay vật liệu ướt hay có dầu mỡ, giảm sức lực từ bàn tay và cánh tay do độ bám kém. ​

 

Ansell Grip

Các sản phẩm liên quan