VÆLG DIN LAND / REGION

Kemisk industri

Sikkerhedsovervejelser for kemiske industrier

Den kemiske industri består af virksomheder, som fremstiller industrielle kemikalier ved at omdanne råmaterialer til forskellige produkter. Den bidrager med 5,7 billioner dollar (7 %) til verdens BNP. Vidste du, at der er mere end 159 millioner kemikalier registreret i CAS, og at ca. 10.000 nye kemikalier tilføjes hver dag? Der er 120 millioner medarbejdere i den kemiske industri, og mange af dem udsættes hver dag for betydelige risici. Det er af afgørende vigtighed at forstå kompleksiteterne ved nye kemikalier, kemiske reaktioner og nye kemiske kombinationer for at sørge for sikkerhed inden for kemisk produktion, så medarbejderne får den mest relevante beskyttelse af hænder og krop.

Identificer farer, og reducer arbejdsrelaterede skader med en gratis AnsellGUARDIAN® vurdering.

REKVIRER EN VURDERING >

INDUSTRIELLE RISICI

Medarbejdere inden for kemiske industrier udsættes for risici på en lang række forskellige måder. For at få forståelse af risici fra eksponering for kemikalier er det vigtigt at kende de potentielle muligheder for kontaminering, som f.eks. damp, spray, stænk og neddypning samt eksponeringsvejen for medarbejderen, f.eks. inhalering eller hudabsorption. Mange undersøgelser udført af OSHA (Occupational Safety and Health Administration) har vist, at kemikalier kan opsuges gennem huden, uden at medarbejderne lægger mærke til det. Derudover er mange medarbejdere i den kemiske industri også udsat for andre risici ud over kemisk eksponering i deres arbejde, mens de arbejder med forskelligt værktøj og forskellige processer og anvendelser. Ansells verdensførende portefølje af værnemidler til mange forskelligartede risici og vores ekspertise inden for viden om kemisk permeation kan sørge for, at medarbejdere inden for den kemiske industri er sikret.

Ansell-løsninger

Ansell tilbyder værnemiddelløsninger, der er designet til at beskytte mod det højeste risikoniveau lige fra farlige kemikalier og biologiske agenser til anvendelser med mellem til høj belastning. Denne type værnemidler beskytter mod væsker eller stærke kemikaliestråler.
Lav kemisk beskyttelse omfatter kemisk bestandige handsker og beklædning, der er udformet til at beskytte mod stænk eller lette sprøjt af kemikalier eller faste partikler. Denne type værnemidler er beregnet til lette anvendelser.
Medarbejdere i kemiske industrier må ofte udføre præcise, gentagne bevægelser, der kan belaste håndled, hænder og fingre og medføre knogle- og muskelskader. De kan også have behov for at bruge beskyttende dragter i længere perioder ad gangen. Ansell tilbyder ergonomiske løsninger, der letter muskel- og knoglebelastning og giver bedre bevægelighed ved at reducere belastningen af led, sener, og ledbånd, med Ansells patientbeskyttede ERGOFORM™ Technology.
Eksponering for varme er en reel fare for medarbejdere i kemiske industrier. Ansells brancheførende portefølje af kemisk beskyttelse har løsninger, der følger de relevante standarder ved arbejde under varme forhold med den nødvendige kemiske bestandighed, og som samtidig mindsker risikoen for forbrændingsskader.
Arbejde i kolde temperaturer kan medføre hypothermi eller farlig overkøling af kroppen. Der er desuden risiko for forfrysning eller frysning af ekstremiteter (fingre eller tæer). Risikoen stiger, når temperaturerne falder under 10 °C. Ansell tilbyder kemisk modstandsdygtige løsninger, der også beskytter og er effektive under kolde forhold.
Disse produkter er konstrueret til job, der kræver præcisionshåndtering, og hvor medarbejderne er udsat for risiko for snit fra skarpt værktøj eller genstande inden for en række anvendelsesområder. De opfylder fortsatte behov for kemisk beskyttelse og komfort og har desuden snitbeskyttelse.
Som følge af COVID-19 skal arbejdspladser overveje behovet for beskyttelse mod spredning af sygdom og virusinfektion. Ansell tilbyder et bredt udvalg af løsninger, der opfylder World Health Organizations (WHO) retningslinjer vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af infektion. For at kunne træffe velfunderede beslutninger skal indkøbere af produkter og brugere holde sig orienteret om de nyeste og mest komplette oplysninger vedrørende relevante værnemidler til beskyttelse mod COVID-19 og andre vira inden for egne specifikke miljøer og anvendelsesområder.

Værktøj og ressourcer

Video med forklaring af permeation, nedbrydning og gennemtrængning

Produktionsarbejdere inden for mange industrier udsættes rutinemæssigt for farlige kemikalier. I denne video forklare forskellene mellem permeation, gennemtrængning og nedbrydning og viser, hvordan medarbejderne sikres.
VIS NU

Microchem Technology-video

MICROCHEM Chemical Barrier Technology kombinerer polymere i patentbeskyttede flerlagsstrukturer, der er specifikke for deres anvendelse, og yder optimal beskyttelse af brugere i kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare miljøer.
VIS NU