VÆLG DIN LAND / REGION

Energi

Sikkerhedsovervejelser inden for energi

Energiarbejdere støder på utallige risici på jobbet på grund af de mange specifikke opgaver, de udfører dagligt. At mindske disse risici begynder med protokoller, der er drevet af energisikkerhedskulturen, og slutter med at iføre sig korrekt PPE, herunder særlige stød-, kemikalie-, skære-, olie- og elhandsker. Mens brand og eksplosioner er den tredjehyppigste årsag til dødelige arbejdsskader i industrien, udgør hånd- og fingerskader historisk set næsten 50 procent af alle hændelser. Til tider er det tal tættere på 80 procent af alle registrerbare hændelser. Det er ekstremt vigtigt at have den rette beskyttelse af hænder og krop for at minimere skader og dødsfald. Til beskyttelse mod risikoen for snit, stød, kemikaliesprøjt, brand og andre farer i energiindustrien tilbyder Ansell en bred vifte af klassens bedste løsninger.

Hos Ansell er vi forpligtet til at beskytte alle, der arbejder i energiindustrien. Vi nøjes ikke med at overholde lovgivningen, men går endnu længere for at sikre, at vores produktportefølje beskytter fuldt ud mod de specifikke farer, som disse arbejdere står over for. Identificer farer, og reducer skader på arbejdspladsen med en gratis AnsellGuardian-vurdering.

Kontakt en repræsentant

 

Ansell-løsninger

Når man arbejder i områder, hvor der dagligt udføres højrisikoaktiviteter, kan hænderne let blive udsat for knusnings- og klemningsfarer. Højtydende håndbeskyttelse er påkrævet til mellemtunge til tunge opgaver, herunder brug af håndværktøj, rørhåndtering, ventilbetjening eller positionering af tungt udstyr. Med vores patenterede TPR-design (Thermoplastic Rubber) giver disse handsker maksimal dækning af hele fingrenes, tommelfingerens og håndryggens længde, samtidig med at de har maksimal holdbarhed, fingerfærdighed og komfort.
Arbejdere i energiindustrien står over for risikoen for brand og eksplosion på grund af antændelse af brandfarlige dampe eller gasser. Brandfarlige gasser, såsom brøndgasser, dampe og hydrogensulfid, kan frigives fra brønde, lastbiler, produktionsudstyr eller overfladeudstyr såsom tanke og shale shakers. Antændelseskilder kan være statisk elektricitet, åbne flammer, lynnedslag, cigaretter, skære- og svejseværktøj, varme overflader og friktionsvarme.
Medarbejderne kan blive udsat for ukontrollerede elektriske, mekaniske, hydrauliske eller andre kilder til farlig energi, hvis udstyret ikke er designet, installeret og vedligeholdt korrekt. Elektrisk strøm udsætter arbejdere for en alvorlig, udbredt fare på arbejdspladsen. Mange arbejdere udsættes for elektrisk energi, mens de udfører deres daglige opgaver, og mange er ikke klar over de potentielle elektriske farer, der findes i deres arbejdsmiljø - hvilket gør dem sårbare over for faren for elektrisk stød.
Arbejdere, der bruger farlige kemikalier under arbejdsprocesser, for eksempel under hydraulisk frakturering, kan blive udsat for farlige biprodukter fra olie- og gasboring. Mulige farer omfatter kemiske forbrændinger fra ætsende stoffer og giftige dampe.

Det er også vigtigt at kende de potentielle kontamineringsmåder, såsom dampe, spray, stænk og nedsænkning, og eksponeringsvejen for arbejderne, såsom indånding eller hudabsorption.
Arbejdere på borepladsen udsættes for ekstreme temperaturer og bør tage forholdsregler for at være sikre. Korrekt påklædning er ekstremt vigtigt for at forebygge kulde- eller varmestress. Typen af stof, man bruger, gør også en forskel. Bomuld mister sin isoleringsværdi, når det bliver vådt. Uld, silke og de fleste syntetiske stoffer bevarer derimod deres isoleringsevne, selv når de er våde. Lige så vigtigt som det er at have den rigtige kropsbeklædning, lige så vigtigt er det at bruge den rigtige håndbeskyttelse til et givet miljø, såsom strikkede, isolerede eller vandafvisende bomuldshandsker, for at afbøde virkningerne af kulde- eller varmerelaterede farer.
Arbejdere i energibranchen udsættes for punkteringer og snit via skarpe genstande, herunder barberblade, skarpe stålkanter og farligt værktøj og maskineri. Disse farer er fremtrædende under bearbejdning, montering, installation, drift og reparation af oliefeltets aktiver. PPE spiller en vigtig rolle i at reducere risikoen for snitsår og smitsomme sygdomme. Fuld beskyttelse af hånd og arm kan opnås med den rigtige kombination af ærme og handske.

Ansells skærefaste handsker er fremstillet med innovative teknologier, der giver enestående skærebeskyttelse med forbedret fingerfærdighed, greb og komfort.
Vibrationer på arbejdspladsen klassificeres generelt som hånd-arm-vibrationer, der overføres ved brug af håndholdt elektrisk udstyr som slagboremaskiner og luftdrevne skruenøgler. Langvarig eksponering kan føre til skader på hånd- og armmuskler (hånd-arm-vibrationssyndrom). De største bekymringer er derfor størrelsen af de vibrationer, der overføres, og varigheden af eksponeringen.

Ud over muskeltræthed pga. vibration er muskel- og knogleskader ofte forårsaget af gentagne bevægelser, overanstrengelse af muskler og forkert stilling under arbejdet. Valg af de rigtige personlige værnemidler kan hjælpe med at reducere risikoen for skader på muskler, knogler og led.

 

 

Billedcollage overlappet oven på en mand og bestående af produkter i brug på tværs af flere brancher


ANSELL 360° ERFARING: OLIE & GAS

Ansell 360° Experience for Oil & Gas er en virtuel rundtur i branchen. Når du går ind i oplevelsen, skal du klikke og trække med musen for at udforske miljøet. Der er fire miljøer at udforske fra starten: Upstream Offshore, Upstream Onshore, Midstream og Downstream. Klik på et ikon for at udforske det nærmere. Hvert miljø indeholder almindelige opgaver og farer, som arbejdere oplever i branchen. Ved at klikke på et fareikon vises Ansell Safety Solutions for hver fare.


Klik her for at se den virtuelle rundtur i fuld skærm.

Deltag i samtalen