VÆLG DIN LAND / REGION

Maskin- og udstyrsindustrien og metalproduktion

Sikkerhedsovervejelser inden for maskineri og udstyr

Maskin- og udstyrsindustrien er en af de mest dynamiske brancher på grund af de stærke bånd og forbindelser til større erhvervssektorer som råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser.

I en undersøgelse udført af NSC i 2019 blev de samlede omkostninger i forbindelse med arbejdsskader estimeret til svimlende 171 milliarder dollar alene i USA, og skader på hænder og fingre udgør ca. 25 % af arbejdsskaderne. Mange af disse skader kan undgås og kræver forståelse for sikkerhed og overholdelse af regler og sikkerhedsprotokoller herunder brug af rigtige værnemidler.

REKVIRER EN VURDERING

INDUSTRIELLE RISICI

Det maskineri og udstyr, der bruges i den daglige drift, er forbundet med forskellige mekaniske risici. Bevægelige maskindele kan potentielt forårsage alvorlige arbejdsskader såsom knuste fingre eller hænder, amputationer og forbrændinger. Andre almindeligt forekomne skader i branchen omfatter snit og skader i form af overskæring, stik eller punkturer forårsaget af udstyr eller skarpe kanter på metalplader og skarpe og spidse dele samt friktion eller afskrabning pga. forskellige dele med ru overflade og muskel- og knoglelidelser pga. vibration. Maskindele, materialer og emissioner som f.eks. damp og vand kan være så varme eller kolde, at de påfører forbrændinger eller skoldning, og arbejde med strømførende komponenter kan forårsager elektrisk stød og forbrændinger. Metalfremstilling herunder svejsning, udskæring og hårdlodning er ekstremt farlig, da disse arbejdsprocesser afstedkommer gnister, dampe, stråling og andre farer. Det er af afgørende vigtighed, at sikkerhedsprotokoller følges, og at der bruges de nødvendige værnemidler til at beskytte medarbejdere i metalproduktion og maskinoperatører mod disse skader, som kan forebygges.

Ansell-løsninger

En af de større risici ved sikkerhed i forbindelse med metalproduktion er en høj risiko for snit og flænger ved håndtering af metalplader, genstande med skarpe kanter og driftsudstyr med skarpe og spidse dele. Medarbejderne udsættes ofte for glas, farligt maskineri og andre skarpe genstande og kanter, hvor det er nemt at få snit, skader i form af overskæring og punkturer. Ifølge det amerikanske bureau for beskæftigelsesstatistik (BLS) skyldes ca. 30 % af alle skader på arbejdspladsen i USA snit og flænger, hvoraf de 12 % er skader på hænderne. For at sørge for arbejdssikkerhed inden for metalproduktion og forhindre ulykker ved manuel håndtering på arbejdspladsen er det vigtigt at vælge de rigtige værnemidler med et passende niveau af snitbeskyttelse til udførelse af opgaverne.
Når medarbejdere betjener maskiner og udstyr med ru overflade og bevægelige dele, udsætter de deres hænder og arme for risiko for slid og afskrabninger. Ansell har et stort udvalg af slidbestandige handsker, som er ekstremt holdbare til ekstra lang brugstid ved forskellige former for arbejde med slibning, der involverer gentagne bevægelser og håndtering af metalplader og paneler. Ansells FORTIX teknologi anvender en tynd, holdbar og åndbar nitrilskumbelægning, der forlænger brugstiden af beskyttelseshandsker og -ærmer markant og samtidig giver bedre komfort.
Medarbejdere, som betjener tungt maskineri med bevægelige dele eller trykluftsudstyr, udsætter hænder og arme for risiko for at blive knust og klemt. Mange opgaver inden for maskin- og udstyrsindustrien og metalproduktion involverer brug af værktøj i stor skala som presser, sakse og save, håndtering af metalplader og tunge materialer, og det udsætter hænderne for yderligere farer, som kan føre til ødelæggende skader, hvis der ikke ydes ordentlig beskyttelse mod dem. Ansells Ringers Impact Protection System beskytter medarbejdere mod risiko for stød og slag, samtidig med at de giver fremragende komfort og smidighed.
Arbejde med eller i nærheden af strømførende dele er forbundet med risici for elektrisk stød eller alvorlige forbrændinger. Elektrisk stød er en af de væsentlige risici, som svejsere og andre medarbejdere står overfor, når de bruger elektrisk værktøj og udstyr, hvor selv lav spænding eller lav strøm kan forårsage alvorlige skade eller dødsfald. OSHA anser elektriske farer for at være det andet største sikkerhedsproblem inden for metalproduktion. Brug af rigtige værnemidler kan være med til at forebygge potentielle ulykker. Ansell tilbyder ActivArmr handsker til elektrisk beskyttelse, som er bedst i sin klasse, og giver den ultimative komfort, ydeevne og sikkerhed under vanskelige forhold.
Medarbejdere inden for metalproduktion udsættes både for kontaktvarme og -kulde og konvektionsvarme, og det kræver derfor de rigtige værnemidler til håndtering af varme eller kolde genstande, arbejde under ekstreme temperaturer og beskyttelse af hænderne ved svejsning, støbning og smeltning, støbeformning og smedning. Maskindele, materialer og udledninger som f.eks. damp og vand kan desuden være varme eller kolde og forårsage forbrændinger eller skoldning. Til at modvirke disse risici stiller Ansell en række værnemidler til rådighed, som er konstrueret til at modstå ekstreme temperaturer og samtidig sikre komfort og ydeevne.
Som følge af COVID-19 skal arbejdspladser overveje behovet for beskyttelse mod spredning af sygdom og virusinfektion. Ansell tilbyder et bredt udvalg af løsninger, der opfylder World Health Organizations (WHO) retningslinjer vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af infektion. For at kunne træffe velfunderede beslutninger skal indkøbere af produkter og brugere holde sig orienteret om de nyeste og mest komplette oplysninger vedrørende relevante værnemidler til beskyttelse mod COVID-19 og andre vira inden for egne specifikke miljøer og anvendelsesområder.
Vibration er en potentiel fare for medarbejdere, der bruger håndholdt værktøj og eldrevet udstyr som slagboremaskiner, pneumatiske skruenøgler, slibemaskiner og save af alle typer. Længerevarende eksponering for vibration kan forårsage ændringer i sener, muskler, sansenerver, knogler og led, som i sidste ende kan føre til skade på musklerne i hænder og arme, også kaldet hånd og armvibrationssyndrom. Ud over muskeltræthed pga. vibration er muskel- og knogleskader ofte forårsaget af gentagne bevægelser, overanstrengelse af muskler og forkert stilling under arbejdet. Sammen med generelle forholdsregler som mekanisk isolering af vibrationskilden, der begrænser varigheden af eksponeringen, og vedligeholdelse af udstyr for at undgå usædvanlig kraftig vibration, er det vigtigt at bruge passende værnemidler for at reducere risici for skade på muskler, ben og led og sørge for medarbejdernes sikkerhed og komfort.
Farer ved maskiner og metalproduktion er ikke kun begrænset til mekaniske risici. Medarbejdere udsættes for en lang række aggressive kemikalier, herunder maling, opløsningsmidler, hexavalent krom og rensevæsker. Uden de rigtige værnemidler kan medarbejderne få kemiske forbrændinger eller enhver anden form for hudirritation. Gentagne og længerevarende eksponeringer for disse kemikalier kan blive farligt for medarbejderen og påvirke huden eller åndedrætssystemet i alvorlig grad. Der er brug for tykke, ikke-porøse værnemidler, der forhindrer væsker i at løbe ind og få kontakt med huden, og med holdbarhed til at modstå rensning og skarpe hjørner.

 

 

Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Deltag i samtalen