VÆLG DIN LAND / REGION

Første responsenheder

Overvejelser vedrørende sikkerhed for første beredskabsenheder ved nødopkald

Første responsenheder er de første på stedet ved en nødsituation, og de kan komme ud for udfordrende og farlige situationer. Det omfatter typisk faguddannet personale inden for brand og redningsarbejde, akutberedskabet og politiet.

De økonomiske omkostninger ved skader blandt brandmænd i USA anslås at ligge mellem 1,6 milliarder og 5,9 milliarder dollars om året(1), hvilket indikerer, at der er brug for at implementere risikoreducerende tiltag for at forhindre tab af produktion og livskvalitet. Første responsenheder kræver og fortjener den bedst mulige beskyttelse, som er til rådighed, så de kan forberede sig på at rykke ud ved alle opkald og føle sig trygge.

Identificer farer, og reducer arbejdsrelaterede skader med en gratis AnsellGUARDIAN® vurdering.

KONTAKT EN REPRÆSENTANT >

INDUSTRIELLE RISICI

Risiciene og farerne for første responsenheder varierer meget og kræver korrekte risikovurderinger, vigtige sikkerhedsprotokoller, uddannelsesprogrammer og brug af de rigtige personlige værnemidler, så skader undgås. I en undersøgelse udført af NFPA (National Fire Protection Association) fra 2018 havde brandmænd over 47.000 eksponeringer for farlige materialer, som f.eks. asbest, kemikalier og dampe med risiko for at blive kronisk syge(2). Der kan forekomme andre arbejdsrelaterede risici for første responsenheder, som f.eks. snit, punkturer eller endda hudafskrabninger som følge af en skarp genstand (nåle, barberblade eller glassplinter), når en anholdt persons tøj gennemsøges, når et gerningssted undersøges eller ved udrykning til et trafikuheld. Et snitsår øger risikoen for infektioner fra blodbårne patogener, hvilket især akutberedskabet udsættes for ved akutbehandling inden ankomst til hospitalet. En farlig hændelse, hvor kemiske kampstoffer er involveret, er et potentielt fatalt scenarie for alle første beredskabsenheder.

Ansell-løsninger

Kemikalier har forskellige former og koncentration, uanset om det drejer sig om gas, væske eller fast stof. Ved et uheld med kemikalier kan der opstå forskellige nødsituationer, som f.eks. lækager (på land eller til havs), brand eller endda eksplosion, hvor både mennesker og miljø udsættes for farlige risici. Første beredskabsenheder skal bruge passende beskyttelse af hænder og krop for at være forberedt på det værste. Desuden skal passende rutiner være på plads, og passende udstyr være til rådighed, for at få en effektiv og sikker dekontaminering efter en kemisk kontaminering. Ansells brancheførende portefølje af kemisk beskyttelse omfatter løsninger med forskellige grader af bestandighed over for syrer, organiske og uorganiske kemikalier og biologiske agenser.

Hvis der er tale om en hændelse med farlige materialer (HAZMAT), kan de første beredskabsenheder komme ud for en række kemikalier, herunder kemiske kampstoffer (CWA) samt biologisk farlige stoffer. CBRN er en almindelig betegnelse, der beskriver farerne ved kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer. Dette omfatter også giftige industrielle kemikalier (TIC) CWA kontaminerer på forskellige måder, f.eks. ved hudkontakt (sennepsgas) eller igennem hud/inhalering (VX). Eksempler på biologiske kampstoffer er kopper (virus) og miltbrand (bakterie). Sådanne farer kræver veluddannede og forberedte HAZMAT-teams med det korrekte valg af personlige værnemidler.

Under redningsarbejde arbejdes der ofte i miljøer med høj risiko, hvor hænderne nemt kan blive udsat for risikoen for at blive knust eller klemt. Der skal være en effektiv beskyttelse af knoer, fingre og tommelfingre og samtidig være maksimal holdbarhed, smidighed og komfort. Når handskerne er yderst komfortable og giver optimal beskyttelse, bliver de brugt og ikke taget af, når der udføres kritisk arbejde, hvilket resulterer i en mindre risiko for skader. Ansells Ringers® Impact Protection System er udviklet med termoplastisk gummi (TPR) og beskytter brugerne mod risiko for stød og slag, samtidig med at de får fremragende komfort og smidighed.

Første beredskabsenheder risikerer snitsår fra skarpe genstande, herunder barberblade, skarpe stålkanter eller glassplinter. Dette kan nemt ske, når et offer for narkotika behandles, en anholdt persons tøj gennemsøges, et gerningssted undersøges eller ved udrykning til et trafikuheld. Personlige værnemidler spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at mindske risikoen for snitsår og smitsomme sygdomme, og hænder og arme kan få en komplet beskyttelse, når de rigtige handsker kombineres med overærmer.

Ansells skærehæmmende handsker er fremstillet med brug af innovative teknologier, så de kan yde fremragende snitbeskyttelse med forbedret smidighed, greb og komfort. INTERCEPT™ Technology er et patenteret og snitbestandigt garn, der fungerer som et lettere og mere komfortabelt alternativ til andre garnmærker. ANSELL GRIP™ Technology er en coating-behandling, der minimerer den kraft, der kræves til at gribe om værktøj eller materialer, hvilket forbedrer sikkerhed og produktivitet.

Ved inspektioner og service af brandbiler, ambulancer eller andre redningskøretøjer i henhold til en fast plan med brug af værktøj og udstyr er der risiko for, at hænderne får afskrabninger og skrammer. Desuden kan det være nødvendigt med et sikkert greb og komfort ved gentagne mekaniske anvendelser i tørre/olierede miljøer, f.eks. ved reparation af defekt udstyr. Selv ved generel vedligeholdelse med lav risiko på en brandstation kan god komfort og pasform opnås uden at gå på kompromis med beskyttelse.

Beredskabsenheder, politi og andre lignende professioner har stor risiko for utilsigtet eksponering for stoffer, når ofre for narkotika behandles, når der gennemføres efterforskning, eller når de deltager i taktiske manøvrer. Eksponeringen kan ske via inhalering, indtagelse, slimhinder eller optagelse gennem huden eller ved nålestik. Stoffer - både ulovlige og lovlige - varierer i form og virkning og kan medføre alvorlige skader. Første beredskabsenheder risikerer alvorlige skader, hvis de ikke er korrekt beskyttet.

Beredskabsenheder bliver udsat for et meget højt fysisk og psykisk pres. Når der arbejdes i længere tid ad gangen, er der risiko for muskel- og ledskader som følge af aktiviteter, hvor der kræves gentagelser eller brug af værktøj med ikke behageligt greb De arbejder måske ved høje temperaturer, på steder med begrænset plads eller i områder med dårlig sigtbarhed. Ansell tilbyder ergonomiske værnemiddelløsninger, der giver et mere sikkert arbejdsmiljø uden at gå på kompromis med komfort. Handsker, der er konstrueret med Ansells patentbeskyttede ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology, giver dokumenteret mindre ubehag ved længerevarende gentagne håndbevægelser, så medarbejdere kan arbejde trygt og komfortabelt i længere tid.

Betydningen af at være forberedt på farlige situationer eller pandemier har aldrig været så relevant som nu. Med en øget bevidsthed om sikkerheden for første beredskabsenheder , og om en forhindret spredning af virusinfektioner, er enhver risikovurdering en hjælp til brugen af passende personlige værnemidler, som gør det muligt at håndtere farlige situationer med tryghed og ro i sindet.

Som følge af COVID-19 skal arbejdspladser overveje behovet for beskyttelse mod spredning af sygdom og virusinfektion. Ansell tilbyder et bredt udvalg af løsninger, der opfylder World Health Organizations (WHO) retningslinjer vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af infektion. For at kunne træffe velfunderede beslutninger skal indkøbere af produkter og brugere holde sig orienteret om de nyeste og mest komplette oplysninger vedrørende relevante værnemidler til beskyttelse mod COVID-19 og andre vira inden for egne specifikke miljøer og anvendelsesområder.


NY INTERAKTIV 360-GRADERS OPLEVELSE FOR FØRSTEHJÆLPERE!

I dette interaktive værktøj præsenteres almindelige farer, der opstår i førstehjælperes daglige aktiviteter, med anbefalinger om passende krops- og håndbeskyttelse leveret af Ansell.


Værktøj og ressourcer

F3 Technology™ by Ringers Gloves Video

Ringers handskeserien med F3 Technology™ til beredskabsenheder er udviklet til at give den ideelle balance mellem pasform, form og funktion, så de første beredskabsenheder uden risiko kan udføre deres arbejde under en krise. Vores slidstærke handsker har udemærket holdbarhed og kan være beredskabsenhedernes sidste forsvar under redningsarbejde.

VIS NU
(1) The Economics of Firefighter Injuries i USA, NIST Technical Note 2078, NIST (National Institute of Standards and Technology), U.S. Department of Commerce, (Dec 2019) https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf/pdf/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf.pdf (side 25 og 30)

(2) https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/osffinjuries.pdf (side 1)


Deltag i samtalen