VÆLG DIN LAND / REGION

Forsyningsselskaber og offentlige arbejder

Sikkerhedsovervejelser i forsyningsselskaber og offentlige arbejder

Sikkerhedsprotokol og rigtige værnemidler er specielt vigtigt for medarbejdere inden for forsyningsselskaber og offentlige arbejder, da branchen har en registreret ulykkesfrekvens på 3,5 %, hvilket er over gennemsnittet på 3,1 %. Inden for offentlige arbejder er frekvensen endnu højere, 5,3 %.

I branchen er der desuden et behov for oplæring i jobfærdigheder. I en undersøgelse i 2019 havde medarbejdere i forsyningsselskaber en 50 % højere sandsynlighed for at udtrykke bekymring over oplæring eller for at være bekymret for skader. Dette understøtter behovet for at agere for at identificere og udstyre medarbejdere i forsyningsselskaber med de rigtige sikkerhedsløsninger til de jobrelaterede farer, de står overfor.

Identificer farer, og reducer arbejdsrelaterede skader med en gratis AnsellGUARDIAN® vurdering.

KONTAKT EN REPRÆSENTANT

INDUSTRIELLE RISICI

Generelt rammer mere end 10 % af skader inden for forsyningsselskaber og offentlige arbejder hænderne og overgås kun af skader i lænderyggen. Medarbejdere inden for forsyningsselskaber står over for mange arbejdsrelaterede risici på grund af forskelligartede opgaver, herunder konstruktion, drift og omfattende vedligeholdelsesaktiviteter inden for elektrisk energi, naturgas, damp- eller vandforsyning og bortledning af spildevand.

Ansell tilbyder en stor portefølje af løsninger til beskyttelse mod farer som snit, elektriske farer og stød/slag. Derudover sikrer Ansells kemiske beskyttelse af hænder og krop medarbejdere i forsyningsselskaber, der er udsat for farer for stænk fra kemikalier, mens Ansells innovative teknologier fokuserer på ergonomi og generel sundhed og velbefindende for at forhindre træthed og irritation.

Ansell-løsninger

Medarbejdere inden for forsyningssektoren anvender værktøj, der medfører, at de er udsat for snitskader fra skarpe kanter, som er beregnet til at skære i wire, rør og andre materialer, og de kan komme i berøring med takkede eller afbrækkede kanter, der kan medføre snit eller flænger, mens de arbejder med spild eller andre råmaterialer.

Ansells snitbestandige handsker er fremstillet med brug af innovative teknologier, så de kan yde fremragende snitbeskyttelse med forbedret smidighed, greb og komfort. INTERCEPT™ Technology er et patenteret og snitbestandigt garn, der fungerer som et lettere og mere komfortabelt alternativ til andre garnmærker. ANSELL GRIP™ Technology er en coating-behandling, der minimerer den kraft, der kræves til at gribe om værktøj eller materialer, hvilket forbedrer sikkerhed og produktivitet.
I forbindelse med vedligeholdelse af infrastrukturer i forsyningsselskaber og offentlige arbejder kan medarbejdernes hænder blive udsat for slid og afskrabninger som følge af kontakten med bevægelige dele eller eksterne elementer som børster eller nedbrudt materiale. Ansells FORTIX™ Technology giver en bedre belægning med en modstandsdygtig polymerformulering, så handskens brugstid forlænges, og medarbejderens komfort samtidig forbedres.
Ved opgaver i forbindelse med vanddrift, vedligeholdelse og forsyning, er håndtering af kemisk rensning for at sikre rent drikkevand en af de hyppigt forekomne risici. Dette udsætter medarbejdere i forsyningsselskaber for kemiske væsker eller farer for kemikaliesprøjt, der kan resultere i alvorlige forbrænding af ekstremiteter. Derudover udsætter spildevands- og affaldsbehandling medarbejdere for risiko for kemikaliestænk. Ansells brancheførende portefølje af kemisk beskyttelse omfatter løsninger med forskellige grader af bestandighed over for syrer, organiske og uorganiske kemikalier og biologiske agenser.
Under opførelse og vedligeholdelse af infrastrukturer i forsyningsselskaber og offentlige arbejder udsætter de medarbejdere, der betjener tungt maskineri med bevægelige dele eller pneumatisk udstyr, deres hænder for risiko for knusning, klemning og stød/slag. Mange opgaver inkluderer brug af stort værktøj og tunge materialer, hvilket yderligere udsætter hænderne for fare og kan føre til ødelæggende skader, hvis de ikke er beskyttet ordentligt. Ansells Ringers Impact Protection System beskytter medarbejdere mod risiko for stød og slag, samtidig med at brugerne får fremragende komfort og smidighed.
Opførelse og vedligeholdelse af infrastrukturer inden for energiproduktion og transport udsætter medarbejdere for risiko for elektrisk stød og flammer. Ved arbejde med og omkring elektricitet er det vigtigt at øve sig på procedurer til afspærring og aflåsning af udstyr og maskiner, når der udføres opgaver, da det er den bedste kontrolforanstaltning mod elektriske faremomenter. Medarbejderne skal desuden være iført lysbue- og flammeresistente handsker og værnemidler med passende certificering.
Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

Deltag i samtalen