VÆLG DIN LAND / REGION

Minedrift

Sikkerhedsovervejelser i minedrift

Minedrift består af flere komplekse processer, der kræver et skarpt fokus på sikkerhed, startende med en ordentlig risikovurdering for at reducere, afbøde eller fjerne risici. Uanset om man arbejder med udvinding og efterforskning, knusning af malm eller klargøring og transport af produkter, udsættes arbejderne for forskellige farer hver dag.

Derudover kræver mineinfrastruktur konstant byggeaktivitet, og det tunge udstyr, der bruges i de daglige processer, kræver service og vedligeholdelse. Derfor har minearbejdere brug for den rette kombination af olie-, mekanik-, kemikalie- og stødbeskyttelse.

REKVIRER EN VURDERING

INDUSTRIELLE RISICI

Åbent brud og underjordisk minedrift er udsat for forskellige typer farer, da de instrumenter og materialer, der bruges til det manuelle arbejde, har deres egne særegenheder. Ansell er den ideelle sikkerhedspartner, når man skal identificere farer og skaderisici i forbindelse med hver enkelt opgave og udstyre minearbejdere med den rigtige løsning fra vores omfattende portefølje af hånd- og kropsbeskyttelse. Uanset om der er risiko for snit, slag, slid, kemikalier eller andre farer, kan Ansell hjælpe med at reducere arbejdsskader og levere den komfort, ydeevne og beskyttelse, der er nødvendig for at holde minearbejdere sikre og produktive hele dagen.

Ansell-løsninger

Både upstream, midstream og downstream, hvor der dagligt udføres højrisikoaktiviteter under efterforskning, konstruktion, udvinding, knusning og klargøring eller transport og raffinering, udføres arbejdet ofte i ekstreme miljøer, og hænderne kan let blive udsat for knusnings- og klemningsfarer. Højtydende PPE-håndbeskyttelse er påkrævet til mellemtunge til tunge opgaver, herunder brug af håndværktøj, rørhåndtering, ventilbetjening eller positionering af tungt udstyr. Ansells Ringers Impact Protection System giver effektiv beskyttelse af knoer, fingre og tommelfingre, samtidig med at den maksimale holdbarhed, bevægelighed og komfort bevares.
Når de arbejder i minen, transporterer væsker eller på værkstedet, udsættes minearbejderne for olie, diesel og andre hydrauliske væsker. Arbejderne har brug for certificeret barrierebeskyttelse for at forhindre olier og andre smøremidler i at komme i kontakt med huden samt forbedret greb for at mindske muskeltræthed og korrekt håndtering af mellemtungt til tungt værktøj og udstyr. Ansell tilbyder ANSELL GRIP™-teknologi, en belægningsbehandling, der minimerer den kraft, der kræves for at gribe tørre, olierede og våde værktøjer eller materialer, hvilket reducerer træthed i hænder og arme, samtidig med at fingerfærdigheden, sikkerheden og produktiviteten forbedres.
Arbejdere, der bruger farlige kemikalier under arbejdsprocesser som f.eks. hydraulisk frakturering, kan blive udsat for farlige biprodukter fra mineudvindingen. Mulige farer omfatter kemiske forbrændinger fra ætsende stoffer og giftige dampe.

Det er også vigtigt at kende de potentielle kontamineringsmåder, såsom dampe, spray, stænk og nedsænkning, og eksponeringsvejen for medarbejderen, såsom indånding eller hudabsorption. Mange undersøgelser udført af OSHA (Occupational Safety and Health Administration) har vist, at kemikalier kan opsuges gennem huden, uden at medarbejderne lægger mærke til det.
Medarbejderne kan blive udsat for koncentrerede kemikalier og bindemidler i præparatet eller produktet. Uden de rigtige værnemidler kan medarbejderne få kemiske forbrændinger eller enhver anden form for hudirritation. Gentagne og længerevarende eksponeringer for disse kemikalier kan blive farligt for medarbejderen og påvirke huden eller åndedrætssystemet i alvorlig grad. Der er brug for tykke, ikke-porøse værnemidler, der forhindrer væsker i at løbe ind og få kontakt med huden, og med holdbarhed til at modstå rensning og skarpe hjørner. Ansells brancheførende portefølje af kemisk beskyttelse omfatter løsninger med forskellige grader af bestandighed over for syrer, organiske og uorganiske kemikalier og biologiske agenser.
Minearbejdere udsættes for ekstreme temperaturer og bør tage forholdsregler for at være sikre. Korrekt påklædning er ekstremt vigtigt for at forebygge kulde- eller varmestress. Typen af stof, man bruger, gør også en forskel. Bomuld mister sin isoleringsværdi, når det bliver vådt. Uld, silke og de fleste syntetiske materialer bevarer derimod deres isoleringsevne, selv når de er våde. Lige så vigtigt som det er at have den rigtige kropsbeklædning, lige så vigtigt er det at bruge den rigtige håndbeskyttelse til et givet miljø, såsom strikkede, isolerede eller vandafvisende bomuldshandsker, for at afbøde virkningerne af kulde- eller varmerelaterede farer.
Minearbejdere udsættes for stik- og snitskader fra skarpe genstande, herunder barberblade, skarpe stålkanter og farligt værktøj og maskineri. Disse farer er fremtrædende under bearbejdning, montering, installation, drift og reparation af oliefeltets aktiver. For at reducere risikoen for snitsår og smitsomme sygdomme spiller personlige værnemidler en vigtig rolle, og man kan opnå fuld beskyttelse af hænder og arme ved at kombinere de rigtige handsker.

Ansells skærefaste handsker er fremstillet med innovative teknologier, der giver enestående skærebeskyttelse med forbedret fingerfærdighed, greb og komfort. INTERCEPT™ Technology er et patenteret og snitbestandigt garn, der fungerer som et lettere og mere komfortabelt alternativ til andre garnmærker.
Når man arbejder med tungt udstyr, malm og færdige produkter, er greb og slidstyrke afgørende for håndsikkerheden for minearbejdere. Et forringet greb giver mere træthed i hænderne, fordi musklerne bliver overbelastet. Hvis en handske ikke giver det nødvendige greb, vil arbejderne måske tage handskerne af og derved udsætte deres hænder for betydelige risici. Ifølge OSHA sker 70% af håndskaderne i USA, når folk ikke bruger handsker.
Billedcollage overlappet oven på en mand og bestående af produkter i brug på tværs af flere brancher

Deltag i samtalen