VÆLG DIN LAND / REGION

ANSELL EARTH

Hensynet til mennesker og planeten vejer tungest ​

HVAD ER ANSELL EARTH?

Ansell Earth introducerer videnskabeligt baserede anprisninger, der er struktureret på tværs af de fem produktlivscyklusområder: Materiale, fremstilling, emballering, anvendelse og slutanvendelse.

Fordelene ved Ansell Earth er bl.a:

  • Pålidelig og lettilgængelig information om produktbæredygtighed, noget vi ved, du har efterspurgt.
  • Klare og dokumenterede bæredygtighedsanprisninger, der hjælper dig med at træffe PPE-valg i overensstemmelse med dine miljøværdier og bæredygtighedsmål.

OPDAG VORES 5 SØJLER

MATERIALE

Valg af materialer, der minimerer et produkts miljøpåvirkning uden at påvirke dets kvalitet eller ydeevne.

FREMSTILLING

Optimering af energiforbrug, affaldsproduktion og vandforbrug i vores produktionsprocesser.

PAKNING

Vi bruger videnskabelig forskning til at minimere vores miljøpåvirkning, samtidig med at vi opretholder vores overlegne kvalitet, der beskytter mennesker og produkter.

BRUG

Øget produktholdbarhed og levetid, fordi længere produktlevetid reducerer behovet for udskiftning, hvilket genererer mindre affald.

SLUT PÅ BRUG

Hvad sker der med et produkt, når det har tjent sit formål? Optimering af slutanvendelsen er afgørende for at reducere forbruget af materialer og energi.

Deltag i samtalen