SELECTEER UW LAND/REGIO

ERGONOMIE IN DE TANDHEELKUNDE

                                                                                                                             

DOWNLOAD DE NIEUWSBRIEF >

                                                                                                                                                                                                                             

SPIER- EN SKELETAANDOENINGEN OF MSA'S ZIJN VERWONDINGEN EN AANDOENINGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET BEWEGINGSVERMOGEN VAN HET MENSELIJK LICHAAM OF HET MUSCULOSKELETALE STELSEL EN ZIJN ONDERVERDEELD IN DE CATEGORIEËN NEK- EN SCHOUDERAANDOENINGEN, HAND- EN POLSAANDOENINGEN EN RUGAANDOENINGEN.

Deze MSA's komen bij 64% tot 93% van de tandartsen en mondhygiënisten voor, waarbij in 40% tot 75% van de gevallen sprake is van chronische hand- en polspijn.1,2,3

Spier- en skeletaandoeningen (MSA's) wordt genoemd als de voornaamste reden dat tandartsen voortijdig stoppen met hun werk.4

Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen treffen over het algemeen de spieren, zenuwen, bloedvaten, ligamenten, gewrichten en pezen. De meeste werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen ontstaan in de loop van de tijd en kunnen verergeren van milde tot ernstige aandoeningen. Deze aandoeningen zijn zelden levensbedreigend, maar zijn wel van invloed op de kwaliteit van leven van een groot gedeelte van de volwassenen.

   

 

RISICOFACTOREN WERKGERELATEERDE HANDBLESSURES BIJ TANDARTSEN:5

• Overmatige kracht uitoefenen

• Zeer vaak herhaalde bewegingen

• Lastige houdingen of niet-ondersteunde houdingen

• Statische houdingen of houdingen die gedurende lange perioden worden aangehouden; compressie, waardoor kracht op kleine gedeelten van het lichaam wordt geconcentreerd

• Onvoldoende hersteltijd vanwege overuren, te weinig pauze, en taken die niet vaak genoeg worden afgewisseld

• Overmatige trilling, meestal door trillend gereedschap/trillende boren, waardoor de bloedstroom wordt belemmerd, zenuwen beschadigd raken en overbelasting van spieren verergert

 

 FYSIEKE EFFECTEN VAN HET DRAGEN VAN HANDSCHOENEN 

Te dikke handschoenen, de afgenomen elasticiteit en de daarmee samenhangende stugheid kan leiden tot handvermoeidheid en mogelijke MSA's bij tandheelkundigen wanneer handschoenen langdurig worden gedragen, vanwege toegenomen:

• Spieractiviteit

• Polsafwijkingen terwijl de sterkte van de greep afneemt

• Draaikracht van de onderarm

• Aanraakgevoeligheid

       EVOLUTIE VAN ERGONOMIE EN MEDISCHE HANDSCHOENEN
Het is bewezen dat innovatieve, ergonomisch ontworpen en gecertificeerde handschoenen helpen om de spierbelasting te verminderen en de spierkracht in de hand, pols en arm te verbeteren. Deze oplossingen verkleinen het risico op letsel, voldoen aan wet- en regelgeving, verbeteren de prestaties in de praktijk en vergroten de veiligheid. Een eenvoudige preventieve maatregel om handletsel te voorkomen!

Download de volledige InTouch-nieuwsbrief over ergonomie in de tandheelkunde geschreven door Patty Taylor RN, BA, een klinisch adviseur binnen de medische-hulpmiddelensector. Patty is al meer dan 30 jaar een actief lid van professionele verenigingen en netwerkgroepen. Ze heeft zich bezig gehouden met perioperatieve verpleegkunde, infectiebeheersing, bedrijfsontwikkeling, marketing en educatie.
                                                                                                                             

DOWNLOAD DE NIEUWSBRIEF >

                                                                                                                                                                                                                             

REFERENTIES
1.Valachi B. Getting the Upper Hand on Pain: Preventing Hand and Wrist Pain Syndromes in Dental Professionals. A Peer-Reviewed Publication. https://dentalacademyofce.com/
courses/1878/pdf/handandwristpain.pdf.
2.Lalumandier JA, McPhee SD. Prevalence and risk factors of hand problems and carpal tunnel syndrome among dental hygienists. J Dent Hyg 2001:75(2):130-134.
3.Attari S. The physical challenges of being a dental hygienist. Dentistry IQ. Oktober 2019. https://www.dentistryiq.com/dental-hygiene/ergonomics/article/14069153/the-physicalchallenges-
of-being-a-dental-hygienist.
4.Gupta A, Bhat M, Bansal N, Gupta G. Ergonomists in Dentistry. Int J Clin Pediatr Dent 2014:1(1):30.
5. Khanagar S, Rajanna V, Naik S, Jathanna VR, Kini PV, Reddy S. An Insight to Ergonomics in Dental Practice. I J Pre Clin Dent Res 2014;1(2): 35-40.

Praat met ons mee