VÄLJ DITT LAND / REGION

AnsellGUARDIAN®

Individuellt anpassade riskanalyser leder till minskad skadefrekvens, lägre kostnader för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad samt en mindre komplex PPE-produktportfölj.

Läs mer

Industriprocesser

TVÄTT OCH FÖRBEREDELSE

Tillämpningar

 • Koncentrering, blandning och pelletering
 • Användning av bindemedel
 • Rengöring av utrustning

Användarbehov

 • Hållbarhet
 • Skärmotstånd
 • Förbättrat kemikalieskydd

RÄDDNING OCH UTRYCKNING

Tillämpningar

 • Brandsläckning
 • Räddning/uttagning från slutna utrymmen
 • Grundläggande första hjälpen

Användarbehov

 • Kemikalier
 • Skydd mot flammor och gnistor

Delta i konversationen