เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

สารเคมี

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมีประกอบด้วยบริษัทที่ผลิตสารเคมีระดับอุตสาหกรรมซึ่งแปลงวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อุตสาหกรรมนี้มีส่วนแบ่ง 5.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (7%) ใน GDP ของโลก คุณทราบหรือไม่ว่า CAS ลงทะเบียนสารเคมีมากกว่า 159 ล้านชนิด และมีการเพิ่มสารเคมีใหม่วันละประมาณ 10,000 รายการทุกวัน อุตสาหกรรมเคมีมีผู้ปฏิบัติงาน 120 ล้านราย และในจำนวนนั้นมีผู้คนจำนวนมากที่สัมผัสกับอันตรายที่มีนัยสำคัญทุกวัน การเข้าใจความซับซ้อนของสารเคมีใหม่ ปฏิกิริยาเคมี และการรวมสารเคมีรูปแบบใหม่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรับรองความปลอดภัยในภาคการผลิตสารเคมี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ป้องกันมือและร่างกายที่เหมาะสมที่สุดไว้พร้อมใช้

ระบุอันตรายและลดการบาดเจ็บในที่ทำงานด้วยการประเมิน AnsellGUARDIAN® Partner โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ขอรับการประเมิน >

อันตรายในอุตสาหกรรม

ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเคมีได้รับสัมผัสกับอันตรายในหลาย ๆ ทาง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารเคมี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้วิธีการปนเปื้อนที่เป็นไปได้ เช่น ไอ ละออง การกระเด็น และการจุ่ม และเส้นทางการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การหายใจหรือการดูดซึมทางผิวหนัง การศึกษามากมายสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) แสดงให้เห็นว่าการดูดซึมสารเคมีผ่านผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกตัวก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานมากมายในอุตสาหกรรมเคมียังเผชิญกับความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมในการทำงานกับเครื่องมือ กระบวนการ และการใช้งานต่าง ๆ นอกเหนือจากการสัมผัสกับสารเคมีในงานของตน กลุ่มผลิตภัณฑ์ PPE ชั้นนำระดับโลกสำหรับอันตรายหลากหลายรูปแบบของ Ansell และความชำนาญที่เรามีในองค์ความรู้เกี่ยวกับการซึมผ่านของสารเคมีจะสามารถทำให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

โซลูชันของ Ansell

Ansell นำเสนอโซลูชัน PPE ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเสี่ยงจากสารเคมีอันตรายและสารทางชีวภาพในระดับสูงสุดในการใช้งานแบบงานปานกลางถึงงานหนัก PPE ประเภทนี้ให้การปกป้องจากสารเคมีที่เป็นของเหลวหรือสารเคมีที่พุ่งออกไปอย่างแรง
การป้องกันสารเคมีระดับต่ำรวมถึงถุงมือและชุดต้านทานสารเคมีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือการพ่นสารเคมีหรืออนุภาคของแข็งเบา ๆ PPE ประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับใช้ในการใช้งานแบบงานเบา
การสัมผัสกับความร้อนทำให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันสารเคมีชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Ansell นำเสนอโซลูชันที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานในสภาวะที่ร้อนและจำเป็นต้องมีการป้องกันสารเคมี และในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากแผลไหม้
เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 สถานที่ทำงานจึงต้องพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของความเจ็บป่วยและการติดเชื้อไวรัส Ansell จำหน่ายโซลูชันที่หลากหลายซึ่งเป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้มีการตัดสินใจหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูล ผู้ซื้อและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ควรติดตามข่าวสารล่าสุดและครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับ PPE ที่เหมาะสมในการป้องกันโรคโควิด 19 และไวรัสชนิดอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของตน

เครื่องมือและทรัพยากร

วิดีโออธิบายเรื่องการซึมผ่าน การเสื่อมสภาพ และการแทรกซึม

ผู้ปฏิบัติงานผลิตในอุตสาหกรรมมากมายมีการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายอยู่เสมอ วิดีโอนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างการซึมผ่าน การแทรกซึม และการเสื่อมสภาพ และแสดงวิธีการรักษาผู้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย
ดูตอนนี้

วิดีโอเทคโนโลยี Microchem

เทคโนโลยีการขวางกั้นสารเคมี MICROCHEM ผสมผสานโพลีเมอร์ในโครงสร้างแบบหลายชั้นที่มีกรรมสิทธิ์ที่จำเพาะเจาะจงกับการใช้งานของลูกค้า ให้การป้องกันที่เหนือกว่าสำหรับผู้สวมใส่ในสภาพแวดล้อมทางเคมี ชีวภาพ รังสีวิทยา และนิวเคลียร์
ดูตอนนี้

ข้อต่อถุงมือ AlphaTec®

โซลูชันง่าย ๆ ในการติดถุงมือป้องกันสารเคมีเข้ากับชุดคลุมทั้งตัว - ใช้ได้กับถุงมือป้องกันสารเคมีที่ความหนาหลากหลาย
ดูตอนนี้