VÆLG DIN LAND / REGION

Vores indfaldsvinkel

Integritet, gennemsigtighed og rimelighed

Vi har et stærkt engagement med hensyn til effektiv virksomhedsledelse. Ved at implementere det rigtige regelsæt for virksomhedsledelse har bestyrelsen og ledelsen defineret en kultur med integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed, der gennemsyrer hele virksomheden.

Vi fortsætter fremskridtet med strategier, der vil vækste vores virksomhed på en bæredygtig måde. I erkendelse af den voksende vigtighed af problemerne omkring bæredygtighed har vores bestyrelse udvidet rammerne for virksomhedens Risk Committee og omdøbt den til CSR & Risk Committee.

Vores regelsæt for virksomhedsledelse sikrer en sund virksomhed på langt sigt, og vi vil fortsat interagere med alle vores interessenter for at få en forståelse af og reagere på problemer, der er vigtige for vores medarbejdere, kunder, investorer, distributører, leverandører, kontrolorganer, CSR-kreditvurderingsinstitutter og støttegrupper.

   Ansells regelsæt for virksomhedsledelse 800

Politikker for virksomhedsledelse

Vedtægter

Vedtægterne for Ansell Limited skitserer de regler og principper, der styrer virksomheden.

Bestyrelse og komiteer

For at understøtte vedtægterne har bestyrelsen sammensat et Board Charter, som sammen med chartrene om bestyrelseskomiteer tydeligt identificerer roller og ansvarsområder:

Andre ledelsespolitikker

Ud over de ovenfor nævnte dokumenter følger nedenfor andre politikker, der understøtter Ansells erklæring om virksomhedsledelse og Ansells regelsæt.

Andre fokusområder

Miljø

Vi tror på bæredygtig vækst via stadig mere bæredygtige metoder. Den virksomhed, vi opbygger i dag, er med til at sikre en lysere fremtid.

Læs mere

Sociale forhold

Vores politikker og regelsæt beskytter velfærden for dem, vi arbejder sammen med, på tværs af vores aktiviteter og forsyningskæde.

Læs mere