VÄLJ DITT LAND / REGION

VÅR STRATEGI

Att upprätthålla högsta möjliga standarder, överallt

I enlighet med universella mänskliga rättigheter, internationella arbetsnormer, nationella lagar och våra egna värderingar stödjer vi och respekterar rättigheterna för våra medarbetare och deras lokalsamhällen i de 55 länder där vi är verksamma. Vi strävar ständigt efter att upprätthålla arbetssäkerhet och arbetshälsa i världsklass och se till att våra medarbetare är trygga på sin arbetsplats, oavsett om det handlar om en tillverkningsanläggning i Malaysia, ett kontor i Belgien eller ett lager i USA. Som säkerhetsföretag vill vi särskilt ta hand om de människor som tar hand om oss. Från våra värdefulla medarbetare till aktörerna i vår försörjningskedja, från våra uppskattade kunder till lokalsamhällena där vi är verksamma – Ansell skyddar.

LADDA NER 2021 ÅRS RAPPORT >


Andra fokusområden

Responsible Glove Alliance (RGA)

Sedan mars 2022 är vi en av de grundande medlemmarna av Responsible Glove Alliance (RGA) som strävar efter rättvisare arbetsnormer.

Läs merAndra fokusområden

Donationer och sociala initiativ

Var än vi bedriver vår verksamhet är vi en del av lokalsamhället. Donationer och volontärarbete gör att vi kan skydda människor och planeten ännu bättre.

Ladda ner nu (PDF)Andra fokusområden

ONELAND

Ansell har nöjet att meddela att ONELAND har valts ut som mottagare av vårt Australian Indigenous Program, som syftar till att ge ekonomiskt stöd till etablerade program som förbättrar livet för Australiens ursprungsbefolkning.

Läs merMiljö

Genom att välkomna förändring och omvandla vårt företag med hjälp av allt hållbarare metoder kan vi bygga en ljusare framtid.

Läs mer

Bolagsstyrning

Vår företagskultur och våra värderingar avspeglas i vårt ramverk och våra policyer för bolagsstyrning. De som handlar om integritet, öppenhet och ärlighet.

Läs mer