VÄLJ DITT LAND / REGION

Säkerhet för allmänheten

SKYDDSLÖSNINGAR

Ambulanspersonal, t.ex. sjukvårdare och akutvårdare, utsätts för smittsamma sjukdomar som tuberkulos, hepatit, hiv, covid-19 och fentanyl. De utsätts också för miljörisker som värme, kyla och till och med farliga miljöer som olycks- eller brottsplatser. De kan ibland hamna i instabila situationer där våld kan förekomma, vilket kan innefatta alkohol- eller drogmissbruk. Genom att använda rätt skyddsutrustning kan du minska riskerna och se till att ambulanspersonalen är säkrare på jobbet.
Räddningspersonal som bekämpar bränder i bostäder, kommersiella lokaler och industrimiljöer behöver rätt skyddsutrustning när de utsätts för extrem hetta, intensiv rök och till och med explosiva miljöer. Att sätta sina liv på spel, riskera brännskador och skador från skräp är en del av deras vardag. Vid fara måste de manövrera genom trånga utrymmen, navigera i mörka och komplexa strukturer samt utföra sök- och räddningsinsatser för att rädda liv.

Å andra sidan är hazmatarbetare skickliga på att hantera kemiska spill, läckage och andra incidenter med farliga ämnen. Skydd mot farliga ämnen och CBRN-skydd är viktigt eftersom dessa modiga personer regelbundet utsätts för giftiga gaser, frätande kemikalier, brandfarliga material och biologiska faror.
Poliser och kriminalvårdare utsätts för en rad olika faror, t.ex. fysiska angrepp, exponering för farliga ämnen som olagliga droger, kemikalier eller till och med exponering för infektionssjukdomar i kriminalvårdsanstalter. Att ha rätt skyddsutrustning för första insatspersonen skyddar dem när de skyddar allmänheten från skador. Denna skyddsutrustning för poliser omfattar bl.a. nötningsskyddshandskar och skärskyddshandskar.
Begravningsentreprenörer och rättsläkare som hanterar avlidna och utför obduktioner kan utsättas för smittsamma sjukdomar. Ibland utsätts bårhuspersonal för kemisk exponering när de hanterar balsameringsvätskor, rengöringsmedel och andra kemikalier som används vid konservering och förberedelse av kroppar. Nålsticksskador kan uppstå och detta kan utsätta dem för blodburna patogener och infektioner. Att välja rätt personlig skyddsutrustning bidrar till att skydda bårhuspersonal och rättsläkare så att de kan prestera sitt bästa.
Militära officerare utsätts för olika hot, attacker och skador. Vissa är fysiska och andra kan vara kemiska, t.ex. CWA (kemiska stridsmedel) och biologiska hot som mjältbrand. Att förse militära officerare med specifik militär personlig skyddsutrustning kan bidra till att minska dödliga risker och till och med göra dem mer självsäkra på jobbet.


PRODUKT KATALOGER

Bildkollage överlappande ovanpå en man och bestående av produkter som används i tillämpningar inom flera olika branscher

INTERAKTIV 360º-UPPLEVELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN

I denna interaktiva 360º-upplevelse får du veta vilka utmaningar och faror som räddningstjänsten ställs inför när de skyddar allmänheten vid nödsituationer, kriser, kemikalieläckor och annat.

Gå runt i de olika scenarierna och få en bättre förståelse för räddningstjänstens skyddsutrustning för varje scen. Få bättre kunskap om vilken typ av skydd som är bäst lämpad för jobbet och varför. Utforska den interaktiva rundturen nu!
Ansell kan hjälpa dig att hitta rätt personlig skyddsutrustning för dig

Delta i konversationen