VÄLJ DITT LAND / REGION

Guide för skärskydd

Safety Briefing – videoklipp

Vikten av handergonomi

I de flesta industriella miljöer är repetitiva, manuella arbetsuppgifter ett oundvikligt dagligt inslag, då personalen utför arbetsintensiva aktiviteter som att lyfta, sätta ned, skjuta, dra, bära eller hålla fast verktyg och andra föremål.

Förebygga korskontaminering

Risken för korskontaminering är ett stort bekymmer i livsmedelskedjan, och det är viktigt att minimera denna risk genom att följa pålitliga rutiner för livsmedelssäkerhet.

Att förstå pekskärmshandskar

Den ökande användningen av digital teknik på många arbetsplatser innebär att personalen behöver hantera pekskärmsenheter som smarttelefoner och surfplattor. Ett mycket stort antal arbetsplatsrelaterade handskador inträffar när personalen tar av sig – eller helt låter bli att använda – lämpliga skyddslösningar.

Vikten av skydd mot slag och stötar

Slag och stötar som orsakar kross-, kläm- eller skärskador kan leda till en rad olika tillstånd – allt från blåmärken till frakturer, nervskador och i extrema fall även amputation. 

 

Välja rätt kroppsskydd mot kemikalier

Varje arbetsplatser är unik med sin egen specifika uppsättning av risker där kontakt med vissa typer av kemikalier kan vara svår att undvika. Beslutet om det lämpligaste valet av kemskyddskläder kräver en noggrann riskanalys.

Hantera värmeexponering

Exponering för värme sker inte bara utomhus – även inomhus kan det uppstå risker när personalen arbetar i dåligt ventilerade utrymmen eller värmegenererande miljöer som kök, gjuterier, tvätterier eller kemisk industri.

Subscribe to Safety Briefing Newsletter

Delta i konversationen