VÄLJ DITT LAND / REGION

Industrial protection

How can we help you?

Chemical Protection

When working in chemical environments, worrying about whether workers are protected is not an option. Feel equipped with Ansell's comprehensive portfolio of chemical hand and body protection solutions.

Läs mer

AnsellGUARDIAN®

Individuellt anpassade riskanalyser leder till minskad skadefrekvens, lägre kostnader för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad samt en mindre komplex PPE-produktportfölj.

Läs mer

Guide till skyddslösningar

In the news

Safety Briefing

februari 03, 2022

Minimera effekterna av statisk elektricitet

Elektrostatisk urladdning uppstår vid kontakt mellan två material, där det ena har positiv och det andra negativ laddning. De flesta av oss har råkat ut för att få en liten stöt när vi har vidrört något metalliskt, till exempel ett dörrhandtag. Sannolikheten för detta ökar i miljöer med låg luftfuktighet och när personen bär, går på eller på annat sätt kommer i kontakt med ledande material.

Läs mer
april 12, 2021

Att förstå elektriska risker

Att arbeta med elektricitet är alltid förknippat med risker. Elektriska risker inkluderar livsfara, chock eller andra skador orsakade av elektricitet – både genom direkt och indirekt exponering.

Läs mer
mars 24, 2021

Betydelsen av handergonomi

I de flesta industriella miljöer är repetitiva, manuella arbetsuppgifter ett oundvikligt dagligt inslag, då arbetstagare utför arbetsintensiva aktiviteter som att lyfta, sätta ned, skjuta, dra, bära eller hålla fast verktyg och andra föremål.

Läs mer

Delta i konversationen