VÄLJ DITT LAND / REGION

Industrial protection

How can we help you?

Mechanical Protection

Ansell’s mechanical division manufactures and markets high-performance, multi-use protection solutions specific for hand and arm protection, for a wide range of Industrial applications.
Learn more

Chemical Protection

When working in chemical environments, worrying about whether workers are protected is not an option. Feel equipped with Ansell's comprehensive portfolio of chemical hand and body protection solutions.
Learn More

Disposable Protection

Designed with advanced material formulations and proprietary technologies, Ansell disposable gloves offer unique benefits like superior dexterity and grip, enhanced chemical resistance, and improved hand health.
Learn more

AnsellGUARDIAN®

Individuellt anpassade riskanalyser leder till minskad skadefrekvens, lägre kostnader för personlig skyddsutrustning, förbättrad efterlevnad samt en mindre komplex PPE-produktportfölj.
Learn More

Guide till skyddslösningar

In the news

The Novel Coronavirus

In January 2020, a new type of coronavirus was identified as the cause of an outbreak of pneumonia in China now known as COVID-19. Growing numbers of cases of people infected with COVID-19 have been reported in many countries. Here at Ansell, we are doing what we can to keep you informed and protected.
Learn More

Feel EQUIPPED™

We offer the widest range of best-in-class multi-hazard protection solutions. Workers can now take advantage of increased confidence and Feel EQUIPPED™.
Learn more

Safety Briefing

februari 03, 2022

Minimera effekterna av statisk elektricitet

Elektrostatisk urladdning uppstår vid kontakt mellan två material, där det ena har positiv och det andra negativ laddning. De flesta av oss har råkat ut för att få en liten stöt när vi har vidrört något metalliskt, till exempel ett dörrhandtag. Sannolikheten för detta ökar i miljöer med låg luftfuktighet och när personen bär, går på eller på annat sätt kommer i kontakt med ledande material.
Learn More

april 12, 2021

Att förstå elektriska risker

Att arbeta med elektricitet är alltid förknippat med risker. Elektriska risker inkluderar livsfara, chock eller andra skador orsakade av elektricitet – både genom direkt och indirekt exponering.
Learn More

mars 24, 2021

Betydelsen av handergonomi

I de flesta industriella miljöer är repetitiva, manuella arbetsuppgifter ett oundvikligt dagligt inslag, då arbetstagare utför arbetsintensiva aktiviteter som att lyfta, sätta ned, skjuta, dra, bära eller hålla fast verktyg och andra föremål.
Learn More