VÄLJ DITT LAND / REGION

Gruvindustri

Säkerhetsaspekter vid gruvdrift

Gruvdrift består av flera komplexa processer som kräver ett starkt fokus på säkerhet, vilket börjar med en korrekt riskbedömning för att minska, mildra eller ta bort risker. Oavsett om de arbetar med utvinning och prospektering, krossning av malm eller beredning och transport av produkter utsätts de anställda för olika faror varje dag.

Dessutom kräver gruvinfrastrukturen ständig byggaktivitet, och den tunga utrustning som används i de dagliga processerna kräver service och underhåll. Därför behöver gruvarbetare en lämplig kombination av skydd mot olja, mekanik, kemikalier och stötar.

BESTÄLL EN RISKANALYS

RISKER INOM INDUSTRIN

Dagbrott och underjordisk gruvdrift medför olika typer av risker, eftersom de instrument och material som används för det manuella arbetet har sina egna särdrag. Ansell är den perfekta säkerhetspartnern när det gäller att identifiera faror och skaderisker i samband med varje arbetsuppgift och utrusta gruvarbetarna med rätt lösning från vårt omfattande sortiment av hand- och kroppsskydd. Ansell kan hjälpa till att minska antalet arbetsskador och leverera den komfort, prestanda och det skydd som krävs för att gruvarbetarna ska vara säkra och produktiva hela dagen, oavsett om de utsätts för skärsår, stötar, nötning, kemikalier eller andra faror.

Ansells lösningar

I hela uppströms-, mellanströms- eller nedströmsledet där högriskaktiviteter utförs dagligen under prospektering, konstruktion, utvinning, krossning och beredning eller transport och raffinering, utförs arbetet ofta i extrema miljöer och händerna kan lätt utsättas för faror från krossning och klämning. Högpresterande PPE-handskydd krävs för medeltunga till tunga arbetsuppgifter, t.ex. användning av handverktyg, rörhantering, ventilmanövrering eller positionering av tung utrustning. Ansells Ringers Impact Protection System ger effektivt skydd för knogar, fingrar och tummar samtidigt som det ger maximal slitstyrka, fingerfärdighet och komfort.
Gruvarbetare exponeras för olja, diesel och andra hydraulvätskor när de arbetar i gruvan, transporterar vätskor eller i verkstaden. Arbetstagarna behöver certifierade barriärskydd för att förhindra att oljor och andra smörjmedel kommer i kontakt med huden samt förbättrat grepp för att minska muskeltrötthet och korrekt hantering av verktyg och utrustning med medelhög till hög belastning. Ansell erbjuder ANSELL GRIP™ Technology, en ytbehandling som minimerar den kraft som krävs för att greppa torra, oljiga och våta verktyg eller material, vilket minskar tröttheten i händer och armar samtidigt som fingerfärdigheten, säkerheten och produktiviteten förbättras.
Arbetstagare som använder farliga kemikalier under arbetsprocesser som hydraulisk spräckning kan exponeras för farliga biprodukter från gruvutvinning. Möjliga faror inkluderar kemiska brännskador från frätande ämnen och giftiga ångor.

Det är också viktigt att känna till de potentiella kontamineringsvägarna, t.ex. ångor, spray, stänk och nedsänkning, och hur arbetstagaren exponeras, t.ex. genom inandning eller hudabsorption. Flera studier från OSHA (Occupational Safety and Health Administration) har visat att kemikalier kan absorberas genom huden utan att arbetstagaren märker det.
Arbetstagare kan utsättas för koncentrerade kemikalier och bindemedel i beredningen eller produkten. Utan lämplig personlig skyddsutrustning kan arbetstagarna drabbas av kemiska brännskador eller andra typer av hudirritation. Upprepad och långvarig exponering för dessa kemikalier kan visa sig vara giftigt för arbetstagaren och allvarligt påverka hud eller andningssystem. Dessa arbetsuppgifter kräver PPE-produkter i kraftigt, icke-poröst material som förhindrar vätskor från att läcka in och komma i kontakt med huden samtidigt som det är hållbart nog att tåla skrubbning och vassa kanter. Ansells branschledande kemikalieskyddsportfölj inkluderar lösningar med olika nivåer av skydd mot syror, organiska och oorganiska kemikalier samt biologiska riskämnen.
Gruvarbetare utsätts för extrema temperaturer och bör vidta försiktighetsåtgärder för att hålla sig säkra. Att klä sig rätt är oerhört viktigt för att förebygga köld- eller värmestress. Vilken typ av tyg som bärs gör också skillnad. Bomull förlorar sitt isoleringsvärde när det blir vått. Ull, silke och de flesta syntetmaterial behåller däremot sin isolerande förmåga även när de är våta. Lika viktigt som att ha rätt kroppskläder är det att använda rätt handskydd för varje given miljö, t.ex. stickade, bomulls-, isolerade eller vattenresistenta handskar för att mildra effekterna av köld- eller värmerelaterade faror.
Gruvarbetare utsätts för stick- och skärskador från vassa föremål, t.ex. rakblad, vassa stålkanter och farliga verktyg och maskiner. Dessa faror är framträdande vid bearbetning, montering, installation, drift och reparation av oljefältstillgångar. För att minska risken för skärsår och infektionssjukdomar spelar personlig skyddsutrustning en viktig roll, och med rätt handskar kan man uppnå ett fullständigt skydd av hand och arm.

Ansells skärskyddande handskar är tillverkade med innovativ teknik för att ge enastående skärskydd med förbättrad fingerfärdighet, grepp och komfort. INTERCEPT™ Technology är ett egenutvecklat skärbeständigt garn som resulterar i lägre vikt och ökad komfort jämfört med andra märkesgarner.
Vid arbete med tung utrustning, malm och färdiga produkter är grepp och nötningsbeständighet avgörande för gruvarbetarnas handsäkerhet. Ett försämrat grepp ökar handtröttheten i takt med att musklerna blir mer och mer ansträngda. Om en handskmodell inte ger tillräckligt bra grepp kan användaren välja att ta av sig handskarna och därmed utsätta händerna för betydande risker. Enligt OSHA inträffar 70% av handskadorna i USA när människor inte bär handskar.
Bildkollage överlappande ovanpå en man och bestående av produkter som används i tillämpningar inom flera olika branscher

Delta i konversationen