VÄLJ DITT LAND / REGION

Social banner

SAMHÄLLSANSVAR

Skyddet av människor gäller inte bara våra kunder och slutanvändare, utan även lokalsamhällena och de personer som arbetar med oss varje dag.

Var än vi bedriver vår verksamhet är vi en del av lokalsamhället.

Partnerskap med ONELAND

Ansell har nöjet att meddela att ONELAND har valts ut som mottagare av vårt Australian Indigenous Program, som syftar till att ge ekonomiskt stöd till etablerade program som förbättrar livet för Australiens ursprungsbefolkning.

Ta reda på mer

Vår strategi

Samhälle och donationer

Donationer och volontärarbete gör att vi kan skydda människor och planeten ännu bättre.

Mångfald och inkludering

Mångfald är mer än bara en policy, det är en grundläggande del av vår kultur. Vi värdesätter de olika idéer och perspektiv som alla våra medarbetare bidrar med.

Responsible Glove Alliance (RGA)

Sedan mars 2022 är vi en av de grundande medlemmarna av Responsible Glove Alliance (RGA) som strävar efter rättvisare arbetsnormer.

Andra fokusområden

Delta i konversationen