VÄLJ DITT LAND / REGION

Energi

Säkerhetsöverväganden inom energi

Energianvändare utsätts för otaliga risker på jobbet på grund av de många specifika uppgifter de utför dagligen. Att minska dessa risker börjar med protokoll som styrs av energisäkerhetskulturen och slutar med att man tar på sig lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive speciella stöt-, kemikalie-, skär-, olje- och elhandskar. Brand och explosioner är den tredje vanligaste orsaken till arbetsolyckor med dödlig utgång i branschen, men historiskt sett utgör hand- och fingerskador nästan 50 procent av alla incidenter. Ibland är den siffran närmare 80 procent av alla registrerbara incidenter. Att ha rätt hand- och kroppsskydd är av yttersta vikt för att minimera skador och dödsfall. Ansell erbjuder ett brett utbud av förstklassiga lösningar för skydd mot skärsår, stötar, kemiskt stänk, brand och andra faror inom energibranschen.

På Ansell är vi fast beslutna att skydda alla som arbetar inom energibranschen. Vi siktar bortom regelverket för att säkerställa att vår produktportfölj ger fullständigt skydd mot de specifika risker som dessa arbetare utsätts för. Identifiera faror och minska antalet arbetsskador med en kostnadsfri AnsellGuardian-bedömning.

Kontakta en representant

 

Ansells lösningar

Vid arbete i områden där högriskaktiviteter utförs dagligen kan händerna lätt utsättas för kläm- och klämrisker. Högpresterande handskydd krävs för medeltunga till tunga arbetsuppgifter, t.ex. användning av handverktyg, rörhantering, ventilmanövrering eller positionering av tung utrustning. Med vår egenutvecklade TPR-design (Thermoplastic Rubber) ger handskarna maximal täckning av fingrarnas, tummens och handryggens hela längd, samtidigt som de är mycket slitstarka, smidiga och bekväma.
Arbetstagare inom energibranschen utsätts för risk för brand och explosion på grund av antändning av brandfarliga ångor eller gaser. Brandfarliga gaser, såsom brunnsgaser, ångor och vätesulfid, kan släppas ut från brunnar, lastbilar, produktionsutrustning eller ytutrustning såsom tankar och skiffershakers. Antändningskällor kan vara statisk elektricitet, elektriska energikällor, öppna lågor, blixtnedslag, cigaretter, skär- och svetsverktyg, heta ytor och friktionsvärme.
Arbetstagare kan utsättas för okontrollerade elektriska, mekaniska, hydrauliska eller andra källor till farlig energi om utrustningen inte konstrueras, installeras och underhålls på rätt sätt. Elektrisk ström utsätter arbetstagare för en allvarlig och utbredd risk på arbetsplatsen. Många arbetstagare utsätts för elektrisk energi när de utför sina dagliga arbetsuppgifter, och många är omedvetna om de potentiella elektriska faror som finns i deras arbetsmiljö - vilket gör dem sårbara för risken att få en elektrisk stöt.
Arbetstagare som använder farliga kemikalier under arbetsprocessen, t.ex. vid hydraulisk spräckning, kan utsättas för farliga biprodukter från olje- och gasborrning. Möjliga faror inkluderar kemiska brännskador från frätande ämnen och giftiga ångor.

Det är också viktigt att känna till de potentiella kontamineringsvägarna, t.ex. ångor, spray, stänk och nedsänkning, och hur arbetstagarna exponeras, t.ex. genom inandning eller hudabsorption.
Arbetare på borrplatser utsätts för extrema temperaturer och bör vidta försiktighetsåtgärder för att hålla sig säkra. Att klä sig rätt är oerhört viktigt för att förebygga köld- eller värmestress. Vilken typ av tyg som bärs gör också skillnad. Bomull förlorar sitt isoleringsvärde när det blir vått. Ull, silke och de flesta syntetmaterial behåller däremot sin isolerande förmåga även när de är våta. Lika viktigt som att ha rätt kroppskläder är det att använda rätt handskydd för varje given miljö, t.ex. stickade, bomulls-, isolerade eller vattentäta handskar, för att mildra effekterna av köld- eller värmerelaterade faror.
Arbetstagare inom energibranschen utsätts för stick- och skärskador från vassa föremål, t.ex. rakblad, vassa stålkanter och farliga verktyg och maskiner. Dessa faror är framträdande vid bearbetning, montering, installation, drift och reparation av oljefältstillgångar. Personlig skyddsutrustning spelar en viktig roll för att minska risken för skärsår och smittsamma sjukdomar. Fullt skydd för hand och arm kan uppnås med rätt kombination av ärm och handske.

Ansells skärskyddande handskar är tillverkade med innovativ teknik för att ge enastående skärskydd med förbättrad fingerfärdighet, grepp och komfort.
Vibrationer på arbetsplatsen klassificeras i allmänhet som hand-arm-vibrationer, som överförs genom användning av handhållen kraftutrustning som slagborrmaskiner och luftdrivna skiftnycklar. Långvarig exponering kan leda till skador på hand- och armmusklerna (hand-arm-vibrationssyndrom). De viktigaste frågorna är därför storleken på den vibration som överförs och hur länge exponeringen varar.

Förutom muskeltrötthet på grund av vibrationer orsakas muskuloskeletala skador (belastningsskador) ofta av repetitiva rörelser, överansträngning av musklerna och felaktig arbetsställning under arbetet. Genom att välja rätt personlig skyddsutrustning kan du minska risken för skador på muskler, ben och leder.

 

 

Bildkollage överlappande ovanpå en man och bestående av produkter som används i tillämpningar inom flera olika branscher


ANSELL 360° UPPLEVELSE: OLJA & GAS

Ansell 360° Experience for Oil & Gas är en virtuell rundtur i branschen. Klicka och dra med musen för att utforska miljön när du kommer in i upplevelsen. Det finns fyra miljöer att utforska från början: Upstream Offshore, Upstream Onshore, Midstream och Downstream. Klicka på en ikon för att läsa mer. Varje miljö innehåller vanliga uppgifter och faror som arbetstagare upplever i branschen. Om du klickar på en riskikon visas Ansells säkerhetslösningar för varje risk.


Klicka här för att se den virtuella rundturen i fullskärm.

Delta i konversationen