VÄLJ DITT LAND / REGION

Biovetenskap

Säkerhet för biovetenskap

Företag inom biovetenskapsbranschen fokuserar på forskning, utveckling och tillverkning av produkter som förhöjer människans välmående. Arbetstagare inom branschen ställs inför ett antal olika risker, inte bara för sig själva, utan även för sin forskning och sina produkter. Arbetstagare i laboratorier och forskningsanläggningar som arbetar med nya uppslag till läkemedel, vaccin, medicinteknisk utrustning och andra lösningar ställs inför flera olika risker under arbetsdagen, från partiklar, kemiska och biologiska risker till värme och skärrisker.

När väl forskning och kliniska prövningar är slutförda, och exempelvis det nya vaccinet ska skalas upp och massproduceras, finns strikta protokoll att ta hänsyn till. Det primära fokuset för skydd skiftar nu till själva produkten, och syftet är att säkerställa att det inte finns någon risk för kontaminering under tillverkningsprocessen. Detta uppnås med hjälp av rena eller aseptiska/sterila miljöer tillsammans med PPE med validerade nivåer för sterilitet, renhet och kemikaliepermeation. Identifiera risker och minska antalet arbetsskador med en kostnadsfri AnsellGUARDIAN®-bedömning.

KONTAKTA EN REPRESENTANT >

RISKER INOM INDUSTRI

Risker och faror inom den biovetenskapliga industrin varierar beroende på miljön, anläggningen och den aktuella arbetsuppgiften. Oavsett om du arbetar med farliga kemikalier i samband med blandning av livsviktiga mediciner och vaccin, hanterar farliga kemikalier vid tillverkning av halvledarprodukter/mikroelektronik eller utsätts för biologiska risker vid biotillverkning eller montering av medicinteknisk utrustning som måste vara absolut fri från kontaminering, är rätt nivå av PPE helt avgörande. Biovetenskap är en mycket reglerad bransch med många standarder för PPE och arbetsmiljö – i synnerhet för renrum och laboratorier. Ansell har en lösning som säkerställer att arbetstagare, produkter och forskning skyddas.

Ansells lösningar

För att säkerställa säkerheten för arbetstagare inom läkemedelsindustri, tillverkningsapotek, akademiska laboratorier och FoU-laboratorier, bioteknisk tillverkning, mikroelektronik och precisionsteknik där de dagligen kan utsättas för farliga kemikalier – vare sig de blandar, tillverkar fasta och/eller flytande ämnen, överför vätskor, sanerar och förbereder renrum eller underhåller och rengör utrustning för biofabricering – är användningen av korrekt PPE med rätt kemikalieskyddsnivå oerhört viktigt.
Biologiska risker (eng. biohazard) är biologiska ämnen som är hälsofarliga för levande organismer, främst människor, och inkluderar medicinskt avfall, mikroorganismer som bakterier, svampar och virus, eller toxiner som produceras av mikroorganismer. På grund av covid-19 måste man på alla arbetsplatser ta hänsyn till behovet av att skydda mot spridning av sjukdomar och virusinfektioner. Ansell erbjuder ett brett utbud av lösningar som följer WHO:s riktlinjer för infektionsprevention och infektionskontroll. För att fatta ett välgrundat beslut bör inköpare och användare hålla sig uppdaterade om den senaste och mest fullständiga informationen om lämplig PPE för att skydda mot covid-19 och andra virus i sina specifika miljöer och tillämpningar.
Elektrostatisk urladdning (ESD) kan, om den inte elimineras eller kontrolleras, leda till stora störningar och skador på mikroelektronik eller fungera som gnistkälla vid hantering av pulver. Det är därmed av största vikt att den PPE som bärs av arbetstagare (för tillämpningar med risk för ESD) är antistatisk – inklusive klädesplagg, skoöverdrag och handskar. Ansell har ett urval av lösningar som har provats och godkänts enligt standarder för skydd mot ESD.
I vissa fall kan användning av handskar orsaka problem för vår hudhälsa. Hudallergier från oönskade reaktioner orsakade av handskar delas vanligtvis in i tre väl avgränsade typer: omedelbar överkänslighet/typ I, fördröjd överkänslighet/typ IV och irritativ kontaktdermatit. Latexallergi, eller typ I-allergi, är reaktionen på rester av allergiframkallande protein som återfinns i produkter av naturgummilatex. Typ IV-allergier uppstår främst till följd av en reaktion på kemiska acceleratorer som används under handskens tillverkningsprocess. Ansell lakar ur och tvättar handskarna för att minimera acceleratorrester i slutprodukterna eller avstår helt från att använda acceleratorer i tillverkningsprocessen där det är möjligt.
Personer som arbetar inom Life Science eller biovetenskap använder ofta handskar för att skydda sig själva, den forskning som utförs eller de produkter som tillverkas från att kontamineras. Långvarig muskelansträngning på grund av timtals av repetitiva uppgifter och fina handrörelser kan orsaka överansträngda muskler och handtrötthet, och med tiden även en ökad risk för muskuloskeletala skador.

Verktyg och resurser

Critical Insight-bloggen

Den biovetenskapliga Critical Insight-bloggen är en källa till intressanta artiklar om branschspecifika ämnen som sträcker sig från hur skärskydd uppnås i sterila miljöer till skillnaderna mellan olika standarder för permeationsprovning med cytotoxiska kemikalier.

LÄS MER

Ansells lösningar för biovetenskapsområdet

Vår webbsida om Life Science/biovetenskap är skräddarsydd för att hjälpa dig att hitta lösningen du behöver för din arbetsmiljö. Där hittar du användbara frågor och svar samt värdefulla verktyg och resurser som ger mängder av information om regelverk, standarder, provningsmetoder och snabblänkar till certifikat.

TA REDA PÅ MER

Delta i konversationen